Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Investment Fund A 6 04.03.2021 371 068,42 8,60% 10,60% 11,10% 8,10%
Pareto Investment Fund B 6 04.03.2021 23 638,29 9,60% 11,50% 12,10% 9,10%
Pareto Investment Fund C 6 04.03.2021 24 414,55 10,10% 12,00% 12,60% 9,50%
Pareto Aksje Norge A 6 04.03.2021 7 942,70 8,90% 12,30% 5,70% 10,80%
Pareto Aksje Norge B 6 04.03.2021 2 594,29 9,10% 12,70% 5,70% 10,80%
Pareto Aksje Norge C 6 04.03.2021 1 776,70 9,90% 13,50% 6,40% 11,60%
Pareto Aksje Norge D 6 04.03.2021 1 827,07 10,50% 14,10% 7,00% 12,20%
Pareto Aksje Norge I 6 04.03.2021 9 842,46 10,80% 14,40% 7,20% 12,40%
Pareto Nordic Equity B 5 04.03.2021 1 339,52 - - - 13,30%
Pareto Nordic Equity C 5 04.03.2021 1 350,60 - - - 13,70%
Pareto Nordic Equity D 5 04.03.2021 1 366,60 - - - 14,30%
Pareto Nordic Equity I 5 04.03.2021 1 375,81 - - - 14,60%
Pareto Global A 6 04.03.2021 3 355,96 11,60% 10,20% 11,30% 9,00%
Pareto Global B 6 04.03.2021 2 873,92 12,00% 10,50% 11,80% 9,50%
Pareto Global C 6 04.03.2021 2 989,63 12,40% 10,90% 12,30% 10,00%
Pareto Global D 6 04.03.2021 3 129,92 13,00% 11,40% 12,80% 10,50%
Pareto Global I 6 04.03.2021 1 719,47 13,20% 11,70% 13,10% 10,80%
Alternate text for image

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondene er en blanding mellom aksjefond og rentefond. Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer notert på børs eller annet regulert marked i Norden.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Return A 5 04.03.2021 143 809,38 10,60% 9,90% 10,90% 10,00%
Pareto Nordic Return B 5 04.03.2021 9 445,41 10,90% 10,20% 11,20% 10,30%
Pareto Nordic Return C 5 04.03.2021 9 429,78 11,40% 10,70% 11,70% 10,80%
Alternate text for image

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Corporate Bond A 4 04.03.2021 1 182,33 3,50% 5,50% - 4,00%
Pareto Nordic Corporate Bond B 4 04.03.2021 1 269,83 4,00% 6,00% - 4,60%
Pareto ESG Global Corporate Bond C 4 04.03.2021 116,77 1,70% 3,20% - 2,60%
Pareto ESG Global Corporate Bond D 4 04.03.2021 120,00 2,10% 3,70% - 3,10%
Pareto ESG Global Corporate Bond I 4 04.03.2021 114,31 2,30% - - 3,00%
Pareto Nordic Cross Credit A 3 04.03.2021 1 030,00 - - - 2,40%
Pareto Nordic Cross Credit H 3 04.03.2021 1 032,07 - - - 2,50%
Pareto Likviditet 1 04.03.2021 997,01 1,50% 1,50% 1,80% 3,20%
Pareto Obligasjon A 2 04.03.2021 1 032,35 - - - 3,10%
Pareto Obligasjon B 2 04.03.2021 1 021,90 - - - 3,10%
Pareto Obligasjon C 2 04.03.2021 1 011,48 - - - 3,00%
Alternate text for image

Andre fond

Dette inkluderer spesialfond, som kombinerer langsiktige investeringer i sterke internasjonale selskaper og opportunistiske renteplasseringer med short-salg og belåning.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Total B 5 28.02.2021 224,24 13,60% 13,60% - 9,60%
Pareto Total I 5 28.02.2021 179,80 14,10% 14,00% - 12,00%
Pareto Nordic Alpha A 7 04.03.2021 207,29 7,10% 6,40% - 9,20%
Pareto Nordic Alpha B 7 04.03.2021 212,61 7,50% 6,80% - 9,60%
Pareto Nordic Omega B 4 28.02.2021 361,76 - - - 8,90%
Pareto Nordic Omega I 4 28.02.2021 129,48 - - - 9,90%

Dokumenter

Blanketter

Andre viktige dokumenter