Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Investment Fund A 6 03.12.2020 311 204,32 2,20% 5,50% 9,70% 6,90%
Pareto Investment Fund B 6 03.12.2020 19 784,20 3,00% 6,40% 10,60% 7,80%
Pareto Investment Fund C 6 03.12.2020 20 411,29 3,50% 6,80% 11,10% 8,30%
Pareto Aksje Norge A 6 03.12.2020 7 016,81 4,20% 9,20% 5,30% 10,20%
Pareto Aksje Norge B 6 03.12.2020 2 271,40 4,00% 9,30% 5,10% 10,20%
Pareto Aksje Norge C 6 03.12.2020 1 552,72 4,80% 10,10% 5,90% 11,00%
Pareto Aksje Norge D 6 03.12.2020 1 594,80 5,30% 10,60% 6,40% 11,50%
Pareto Aksje Norge I 6 03.12.2020 8 585,97 5,60% 10,90% 6,70% 11,80%
Pareto Nordic Equity B 5 02.12.2020 1 269,75 - - - 12,10%
Pareto Nordic Equity C 5 02.12.2020 1 279,10 - - - 12,50%
Pareto Nordic Equity D 5 02.12.2020 1 292,63 - - - 13,10%
Pareto Nordic Equity I 5 02.12.2020 1 300,39 - - - 13,40%
Pareto Global A 6 03.12.2020 3 162,47 7,30% 7,80% 11,10% 8,70%
Pareto Global B 6 03.12.2020 2 698,66 7,40% 7,90% 11,60% 9,20%
Pareto Global C 6 03.12.2020 2 804,89 7,80% 8,30% 12,10% 9,70%
Pareto Global D 6 03.12.2020 2 932,87 8,40% 8,90% 12,70% 10,20%
Pareto Global I 6 03.12.2020 1 610,23 8,60% 9,10% 12,90% 10,50%
Alternate text for image

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondene er en blanding mellom aksjefond og rentefond. Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer notert på børs eller annet regulert marked i Norden.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Return A 5 03.12.2020 131 292,12 6,00% 7,00% 10,30% 9,50%
Pareto Nordic Return B 5 03.12.2020 8 617,96 6,20% 7,30% 10,60% 9,70%
Pareto Nordic Return C 5 03.12.2020 8 594,17 6,70% 7,80% 11,10% 10,20%
Alternate text for image

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Corporate Bond A 4 02.12.2020 1 149,58 2,90% 3,80% - 3,60%
Pareto Nordic Corporate Bond B 4 02.12.2020 1 233,28 3,30% 4,20% - 4,30%
Pareto ESG Global Corporate Bond C 4 02.12.2020 115,69 1,10% 2,70% - 2,60%
Pareto ESG Global Corporate Bond D 4 02.12.2020 118,76 1,60% 3,10% - 3,10%
Pareto ESG Global Corporate Bond I 4 02.12.2020 113,07 1,80% - - 2,90%
Pareto Nordic Cross Credit A 3 02.12.2020 1 016,18 - - - 1,60%
Pareto Nordic Cross Credit H 3 02.12.2020 1 017,83 - - - 1,80%
Pareto Likviditet 1 03.12.2020 1 003,73 1,50% 1,50% 1,90% 3,20%
Pareto Obligasjon A 2 03.12.2020 1 046,84 - - - 3,30%
Pareto Obligasjon B 2 03.12.2020 1 035,98 - - - 3,40%
Pareto Obligasjon C 2 03.12.2020 1 025,14 - - - -
Alternate text for image

Andre fond

Dette inkluderer spesialfond, som kombinerer langsiktige investeringer i sterke internasjonale selskaper og opportunistiske renteplasseringer med short-salg og belåning.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Total A 5 30.11.2020 210,93 9,40% 10,10% - 8,90%
Pareto Total B 5 30.11.2020 208,38 9,20% 9,80% - 8,60%
Pareto Total I 5 30.11.2020 166,89 9,70% - - 11,00%
Pareto Nordic Alpha A 7 02.12.2020 202,01 5,40% 5,10% - 9,10%
Pareto Nordic Alpha B 7 02.12.2020 206,98 5,90% 5,60% - 9,60%
Pareto Nordic Omega B 4 30.11.2020 354,48 - - - 9,00%
Pareto Nordic Omega I 4 30.11.2020 126,73 - - - 9,90%

Dokumenter

Blanketter

Andre viktige dokumenter