Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Investment Fund A 6 08.04.2021 392 975,28 9,80% 10,20% 11,90% 8,50%
Pareto Investment Fund B 6 08.04.2021 25 053,95 10,80% 11,20% 12,80% 9,40%
Pareto Investment Fund C 6 08.04.2021 25 887,72 11,30% 11,70% 13,30% 9,90%
Pareto Aksje Norge A 6 08.04.2021 8 193,45 9,90% 13,30% 6,00% 10,90%
Pareto Aksje Norge B 6 08.04.2021 2 678,32 10,20% 13,90% 5,90% 10,90%
Pareto Aksje Norge C 6 08.04.2021 1 835,56 11,10% 14,70% 6,70% 11,70%
Pareto Aksje Norge D 6 08.04.2021 1 888,49 11,60% 15,30% 7,20% 12,30%
Pareto Aksje Norge I 6 08.04.2021 10 175,76 11,90% 15,60% 7,50% 12,60%
Pareto Nordic Equity B 5 08.04.2021 1 448,26 - - - 16,40%
Pareto Nordic Equity C 5 08.04.2021 1 460,73 - - - 16,80%
Pareto Nordic Equity D 5 08.04.2021 1 478,75 - - - 17,40%
Pareto Nordic Equity I 5 08.04.2021 1 489,14 - - - 17,80%
Pareto Global A 6 08.04.2021 3 563,76 13,70% 12,00% 11,90% 9,40%
Pareto Global B 6 08.04.2021 3 054,86 14,20% 12,30% 12,40% 10,00%
Pareto Global C 6 08.04.2021 3 178,92 14,60% 12,70% 12,90% 10,40%
Pareto Global D 6 08.04.2021 3 329,66 15,20% 13,30% 13,50% 11,00%
Pareto Global I 6 08.04.2021 1 829,64 15,50% 13,50% 13,70% 11,20%
Alternate text for image

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondene er en blanding mellom aksjefond og rentefond. Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer notert på børs eller annet regulert marked i Norden.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Return A 5 08.04.2021 151 917,19 12,60% 10,30% 11,60% 10,30%
Pareto Nordic Return B 5 08.04.2021 9 980,30 12,90% 10,60% 11,90% 10,60%
Pareto Nordic Return C 5 08.04.2021 9 968,05 13,40% 11,10% 12,40% 11,10%
Alternate text for image

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Corporate Bond A 4 08.04.2021 1 192,54 3,70% 5,50% - 4,10%
Pareto Nordic Corporate Bond B 4 08.04.2021 1 281,33 4,10% 6,00% - 4,70%
Pareto ESG Global Corporate Bond C 4 08.04.2021 117,26 1,90% 3,00% - 2,70%
Pareto ESG Global Corporate Bond D 4 08.04.2021 120,55 2,40% 3,40% - 3,10%
Pareto ESG Global Corporate Bond I 4 08.04.2021 114,85 2,60% - - 3,00%
Pareto Nordic Cross Credit A 3 08.04.2021 1 034,41 - - - 2,50%
Pareto Nordic Cross Credit H 3 08.04.2021 1 036,64 - - - 2,70%
Pareto Likviditet 1 08.04.2021 997,37 1,40% 1,40% 1,80% 3,20%
Pareto Obligasjon A 2 08.04.2021 1 033,38 - - - 2,90%
Pareto Obligasjon B 2 08.04.2021 1 023,02 - - - 3,00%
Pareto Obligasjon C 2 08.04.2021 1 012,68 - - - 2,90%
Alternate text for image

Andre fond

Dette inkluderer spesialfond, som kombinerer langsiktige investeringer i sterke internasjonale selskaper og opportunistiske renteplasseringer med short-salg og belåning.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Total B 5 31.03.2021 233,33 16,60% 13,70% - 10,20%
Pareto Total I 5 31.03.2021 187,15 17,10% 14,10% - 12,70%
Pareto Nordic Alpha A 7 08.04.2021 215,73 8,30% 7,30% - 9,60%
Pareto Nordic Alpha B 7 08.04.2021 221,35 8,80% 7,70% - 10,00%
Pareto Nordic Omega B 4 31.03.2021 372,36 - - - 9,70%
Pareto Nordic Omega I 4 31.03.2021 133,33 - - - 10,70%

Dokumenter

Blanketter

Andre viktige dokumenter