Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Investment Fund A 6 25.01.2021 353 042,64 4,10% 9,90% 10,90% 7,80%
Pareto Investment Fund B 6 25.01.2021 22 470,21 5,00% 10,80% 11,80% 8,70%
Pareto Investment Fund C 6 25.01.2021 23 197,30 5,50% 11,30% 12,30% 9,20%
Pareto Aksje Norge A 6 25.01.2021 7 178,66 4,50% 11,90% 5,00% 10,30%
Pareto Aksje Norge B 6 25.01.2021 2 337,98 4,60% 12,20% 4,90% 10,30%
Pareto Aksje Norge C 6 25.01.2021 1 599,97 5,40% 13,10% 5,70% 11,10%
Pareto Aksje Norge D 6 25.01.2021 1 644,51 5,90% 13,60% 6,20% 11,60%
Pareto Aksje Norge I 6 25.01.2021 8 856,77 6,20% 13,90% 6,50% 11,90%
Pareto Nordic Equity B 5 25.01.2021 1 341,34 - - - 14,00%
Pareto Nordic Equity C 5 25.01.2021 1 351,93 - - - 14,40%
Pareto Nordic Equity D 5 25.01.2021 1 367,24 - - - 15,00%
Pareto Nordic Equity I 5 25.01.2021 1 376,04 - - - 15,30%
Pareto Global A 6 25.01.2021 3 267,58 8,30% 10,40% 11,40% 8,90%
Pareto Global B 6 25.01.2021 2 794,38 8,60% 10,60% 11,90% 9,40%
Pareto Global C 6 25.01.2021 2 905,84 9,00% 10,90% 12,40% 9,80%
Pareto Global D 6 25.01.2021 3 040,62 9,50% 11,50% 12,90% 10,40%
Pareto Global I 6 25.01.2021 1 669,99 9,80% 11,80% 13,20% 10,60%
Alternate text for image

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondene er en blanding mellom aksjefond og rentefond. Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer notert på børs eller annet regulert marked i Norden.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Return A 5 25.01.2021 141 523,54 8,30% 9,90% 10,90% 9,90%
Pareto Nordic Return B 5 25.01.2021 9 292,85 8,60% 10,20% 11,20% 10,20%
Pareto Nordic Return C 5 25.01.2021 9 273,11 9,10% 10,70% 11,70% 10,70%
Alternate text for image

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Corporate Bond A 4 25.01.2021 1 170,70 3,10% 4,60% - 3,90%
Pareto Nordic Corporate Bond B 4 25.01.2021 1 256,76 3,60% 5,10% - 4,50%
Pareto ESG Global Corporate Bond C 4 25.01.2021 116,66 1,30% 3,40% - 2,70%
Pareto ESG Global Corporate Bond D 4 25.01.2021 119,83 1,80% 3,80% - 3,10%
Pareto ESG Global Corporate Bond I 4 25.01.2021 114,12 2,00% - - 3,00%
Pareto Nordic Cross Credit A 3 25.01.2021 1 026,59 - - - 2,30%
Pareto Nordic Cross Credit H 3 25.01.2021 1 028,50 - - - 2,40%
Pareto Likviditet 1 25.01.2021 996,45 1,50% 1,50% 1,90% 3,20%
Pareto Obligasjon A 2 25.01.2021 1 030,60 - - - 3,20%
Pareto Obligasjon B 2 25.01.2021 1 020,06 - - - 3,30%
Pareto Obligasjon C 2 25.01.2021 1 009,55 - - - -
Alternate text for image

Andre fond

Dette inkluderer spesialfond, som kombinerer langsiktige investeringer i sterke internasjonale selskaper og opportunistiske renteplasseringer med short-salg og belåning.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Total A 5 31.12.2020 217,90 10,40% 11,30% - 9,30%
Pareto Total B 5 31.12.2020 215,21 10,20% 11,10% - 9,10%
Pareto Total I 5 31.12.2020 172,43 10,70% - - 11,50%
Pareto Nordic Alpha A 7 25.01.2021 208,17 6,50% 6,80% - 9,30%
Pareto Nordic Alpha B 7 25.01.2021 213,41 7,00% 7,30% - 9,80%
Pareto Nordic Omega B 4 31.12.2020 360,33 - - - 9,30%
Pareto Nordic Omega I 4 31.12.2020 128,88 - - - 10,30%

Dokumenter

Blanketter

Andre viktige dokumenter