Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Investment Fund A 6 17.09.2021 420 468,76 6,90% 11,30% 15,30% 8,70%
Pareto Investment Fund B 6 17.09.2021 26 907,21 7,80% 12,20% 16,30% 9,70%
Pareto Investment Fund C 6 17.09.2021 27 857,59 8,30% 12,70% 16,80% 10,20%
Pareto Aksje Norge A 6 17.09.2021 8 439,56 5,80% 12,90% 8,90% 10,80%
Pareto Aksje Norge B 6 17.09.2021 2 770,00 5,90% 13,40% 9,00% 10,90%
Pareto Aksje Norge C 6 17.09.2021 1 904,71 6,70% 14,20% 9,80% 11,70%
Pareto Aksje Norge D 6 17.09.2021 1 963,99 7,30% 14,80% 10,40% 12,20%
Pareto Aksje Norge I 6 17.09.2021 10 594,30 7,50% 15,10% 10,70% 12,50%
Pareto Nordic Equity B 5 17.09.2021 1 537,55 - - - 16,10%
Pareto Nordic Equity C 5 17.09.2021 1 553,24 - - - 16,50%
Pareto Nordic Equity D 5 17.09.2021 1 575,91 - - - 17,10%
Pareto Nordic Equity I 5 17.09.2021 1 589,02 - - - 17,40%
Pareto Global A 5 17.09.2021 3 859,56 14,70% 12,40% 13,90% 9,80%
Pareto Global B 6 17.09.2021 3 326,03 15,60% 13,00% 14,60% 10,30%
Pareto Global C 6 17.09.2021 3 466,43 16,00% 13,40% 15,10% 10,80%
Pareto Global D 6 17.09.2021 3 638,84 16,50% 14,00% 15,60% 11,30%
Pareto Global I 6 17.09.2021 2 001,74 16,80% 14,30% 15,90% 11,60%
Alternate text for image

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondene er en blanding mellom aksjefond og rentefond. Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer notert på børs eller annet regulert marked i Norden.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Return A 5 17.09.2021 167 637,44 14,50% 12,20% 15,00% 10,80%
Pareto Nordic Return B 5 17.09.2021 11 025,15 14,80% 12,40% 15,30% 11,00%
Alternate text for image

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Corporate Bond A 4 17.09.2021 1 223,64 3,90% 5,00% - 4,20%
Pareto Nordic Corporate Bond B 4 17.09.2021 1 317,38 4,30% 5,50% - 4,80%
Pareto ESG Global Corporate Bond C 4 17.09.2021 119,52 2,40% 2,50% - 2,80%
Pareto ESG Global Corporate Bond D 4 17.09.2021 123,12 2,90% 3,00% - 3,30%
Pareto ESG Global Corporate Bond I 4 17.09.2021 117,40 3,10% 3,20% - 3,20%
Pareto Nordic Cross Credit A 3 17.09.2021 1 048,92 - - - 2,70%
Pareto Nordic Cross Credit H 3 17.09.2021 1 051,89 - - - 2,80%
Pareto Likviditet 1 17.09.2021 998,34 1,30% 1,30% 1,70% 3,10%
Pareto Obligasjon A 2 17.09.2021 1 036,97 - - - 2,40%
Pareto Obligasjon B 2 17.09.2021 1 027,03 - - - 2,50%
Pareto Obligasjon C 2 17.09.2021 1 017,09 - - - 2,30%
Alternate text for image

Andre fond

Dette inkluderer spesialfond, som kombinerer langsiktige investeringer i sterke internasjonale selskaper og opportunistiske renteplasseringer med short-salg og belåning.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Total A 5 31.08.2021 112,20 18,30% 15,50% - 11,70%
Pareto Total B 5 31.08.2021 261,91 18,10% 15,30% - 11,50%
Pareto Total I 5 31.08.2021 210,46 18,60% 15,70% - 14,00%
Pareto Nordic Alpha A 7 17.09.2021 221,72 9,50% 7,40% - 9,40%
Pareto Nordic Alpha B 7 17.09.2021 227,95 10,00% 7,80% - 9,90%
Pareto Nordic Omega B 4 31.08.2021 396,34 11,60% - - 10,50%
Pareto Nordic Omega I 4 31.08.2021 142,18 12,10% - - 11,40%

Dokumenter

Blanketter

Andre viktige dokumenter