Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Investment Fund A 6 15.06.2021 410 460,07 6,70% 10,90% 13,50% 8,70%
Pareto Investment Fund B 6 15.06.2021 26 209,50 7,60% 11,80% 14,40% 9,60%
Pareto Investment Fund C 6 15.06.2021 27 104,00 8,10% 12,30% 15,00% 10,10%
Pareto Aksje Norge A 6 15.06.2021 8 574,13 7,90% 13,90% 7,40% 11,10%
Pareto Aksje Norge B 6 15.06.2021 2 806,54 8,00% 14,40% 7,40% 11,10%
Pareto Aksje Norge C 6 15.06.2021 1 926,09 8,80% 15,30% 8,20% 11,90%
Pareto Aksje Norge D 6 15.06.2021 1 983,47 9,30% 15,80% 8,70% 12,50%
Pareto Aksje Norge I 6 15.06.2021 10 692,48 9,60% 16,10% 9,00% 12,70%
Pareto Nordic Equity B 5 15.06.2021 1 495,46 - - - 16,60%
Pareto Nordic Equity C 5 15.06.2021 1 509,35 - - - 17,00%
Pareto Nordic Equity D 5 15.06.2021 1 529,37 - - - 17,60%
Pareto Nordic Equity I 5 15.06.2021 1 540,95 - - - 17,90%
Pareto Global A 6 15.06.2021 3 700,23 12,70% 12,90% 12,60% 9,60%
Pareto Global B 6 15.06.2021 3 179,03 13,30% 13,40% 13,10% 10,10%
Pareto Global C 6 15.06.2021 3 310,28 13,70% 13,80% 13,60% 10,60%
Pareto Global D 6 15.06.2021 3 470,45 14,30% 14,30% 14,10% 11,10%
Pareto Global I 6 15.06.2021 1 907,88 14,60% 14,60% 14,40% 11,40%
Alternate text for image

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondene er en blanding mellom aksjefond og rentefond. Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer notert på børs eller annet regulert marked i Norden.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Return A 5 15.06.2021 156 441,65 11,50% 10,90% 12,80% 10,40%
Pareto Nordic Return B 5 15.06.2021 10 282,28 11,80% 11,20% 13,10% 10,70%
Pareto Nordic Return C 5 15.06.2021 10 278,18 12,30% 11,70% 13,60% 11,20%
Alternate text for image

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Corporate Bond A 4 15.06.2021 1 207,49 3,70% 5,50% - 4,20%
Pareto Nordic Corporate Bond B 4 15.06.2021 1 298,48 4,20% 6,00% - 4,80%
Pareto ESG Global Corporate Bond C 4 15.06.2021 118,15 2,20% 2,80% - 2,70%
Pareto ESG Global Corporate Bond D 4 15.06.2021 121,57 2,70% 3,30% - 3,20%
Pareto ESG Global Corporate Bond I 4 15.06.2021 115,86 2,90% - - 3,10%
Pareto Nordic Cross Credit A 3 15.06.2021 1 041,37 - - - 2,60%
Pareto Nordic Cross Credit H 3 15.06.2021 1 043,90 - - - 2,80%
Pareto Likviditet 1 15.06.2021 997,87 1,40% 1,30% 1,80% 3,10%
Pareto Obligasjon A 2 15.06.2021 1 034,73 - - - 2,70%
Pareto Obligasjon B 2 15.06.2021 1 024,55 - - - 2,80%
Pareto Obligasjon C 2 15.06.2021 1 014,38 - - - 2,60%
Alternate text for image

Andre fond

Dette inkluderer spesialfond, som kombinerer langsiktige investeringer i sterke internasjonale selskaper og opportunistiske renteplasseringer med short-salg og belåning.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Total A 5 31.05.2021 103,19 16,90% 14,20% - 10,70%
Pareto Total B 5 31.05.2021 240,78 16,60% 14,00% - 10,50%
Pareto Total I 5 31.05.2021 193,27 17,10% 14,40% - 12,90%
Pareto Nordic Alpha A 7 15.06.2021 219,61 8,50% 7,80% - 9,60%
Pareto Nordic Alpha B 7 15.06.2021 225,53 9,00% 8,30% - 10,00%
Pareto Nordic Omega B 4 31.05.2021 385,39 10,90% - - 10,40%
Pareto Nordic Omega I 4 31.05.2021 138,10 - - - 11,40%

Dokumenter

Blanketter

Andre viktige dokumenter