Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Investment Fund A 6 21.01.2022 415 178,12 10,80% 8,00% 13,90% 8,40%
Pareto Investment Fund B 6 21.01.2022 26 640,36 11,70% 8,90% 14,90% 9,40%
Pareto Investment Fund C 6 21.01.2022 27 624,08 12,20% 9,40% 15,40% 9,90%
Pareto Aksje Norge A 6 21.01.2022 9 205,71 11,00% 10,00% 9,20% 11,10%
Pareto Aksje Norge B 6 21.01.2022 3 026,12 11,50% 10,40% 9,40% 11,20%
Pareto Aksje Norge C 6 21.01.2022 2 086,19 12,30% 11,20% 10,20% 12,00%
Pareto Aksje Norge D 6 21.01.2022 2 154,81 12,90% 11,80% 10,70% 12,50%
Pareto Aksje Norge I 6 21.01.2022 11 633,64 13,10% 12,00% 11,00% 12,80%
Pareto Nordic Equity B 5 21.01.2022 1 446,73 13,20% - - 12,10%
Pareto Nordic Equity C 5 21.01.2022 1 463,32 13,60% - - 12,50%
Pareto Nordic Equity D 5 21.01.2022 1 487,22 14,20% - - 13,10%
Pareto Nordic Equity I 5 21.01.2022 1 501,11 14,50% - - 13,40%
Pareto Global A 5 21.01.2022 3 818,88 17,30% 11,30% 12,50% 9,40%
Pareto Global B 6 21.01.2022 3 297,13 18,60% 12,00% 13,10% 10,00%
Pareto Global C 6 21.01.2022 3 440,50 19,00% 12,40% 13,60% 10,40%
Pareto Global D 6 21.01.2022 3 617,89 19,60% 12,90% 14,20% 11,00%
Pareto Global I 6 21.01.2022 1 991,93 19,90% 13,20% 14,50% 11,20%
Alternate text for image

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Corporate Bond A 4 21.01.2022 1 232,83 4,20% 4,40% - 4,10%
Pareto Nordic Corporate Bond B 4 21.01.2022 1 329,32 4,60% 4,90% - 4,70%
Pareto ESG Global Corporate Bond C 4 21.01.2022 118,46 2,90% 2,00% - 2,50%
Pareto ESG Global Corporate Bond D 4 21.01.2022 122,23 3,30% 2,50% - 3,00%
Pareto Nordic Cross Credit R 3 21.01.2022 1 031,06 - - - 2,90%
Pareto Nordic Cross Credit A 3 21.01.2022 1 054,93 - - - 2,50%
Pareto Nordic Cross Credit H 3 21.01.2022 1 058,48 - - - 2,70%
Pareto Likviditet 1 21.01.2022 993,25 1,20% 1,20% 1,60% 3,10%
Pareto Obligasjon A 2 21.01.2022 1 025,27 - - - 2,10%
Pareto Obligasjon B 2 21.01.2022 1 015,80 - - - 2,20%
Pareto Obligasjon C 2 21.01.2022 1 006,33 - - - 2,10%
Alternate text for image

Andre fond

Dette inkluderer spesialfond, som kombinerer langsiktige investeringer i sterke internasjonale selskaper og opportunistiske renteplasseringer med short-salg og belåning.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Total A 5 31.12.2021 113,18 21,50% 14,40% - 11,20%
Pareto Total B 5 31.12.2021 263,99 21,30% 14,20% - 11,00%
Pareto Total I 5 31.12.2021 212,45 21,80% 14,60% - 13,40%
Pareto Nordic Alpha A 7 21.01.2022 209,72 7,40% 5,70% - 8,40%
Pareto Nordic Alpha B 7 21.01.2022 216,03 7,90% 6,20% - 8,80%
Pareto Nordic Omega B 4 31.12.2021 382,87 11,70% - - 8,50%
Pareto Nordic Omega I 4 31.12.2021 137,55 12,10% - - 9,30%

Dokumenter

Blanketter

Andre viktige dokumenter