Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Investment Fund A 6 22.10.2020 270 955,75 -3,60% 3,50% 9,20% 5,90%
Pareto Investment Fund B 6 22.10.2020 17 209,02 -2,80% 4,40% 10,10% 6,80%
Pareto Investment Fund C 6 22.10.2020 17 745,49 -2,30% 4,90% 10,60% 7,30%
Pareto Aksje Norge A 6 22.10.2020 6 195,53 -0,80% 6,70% 4,70% 9,60%
Pareto Aksje Norge B 6 22.10.2020 1 994,21 -1,10% 6,60% 4,50% 9,50%
Pareto Aksje Norge C 6 22.10.2020 1 362,09 -0,40% 7,40% 5,30% 10,30%
Pareto Aksje Norge D 6 22.10.2020 1 398,20 0,10% 8,00% 5,80% 10,90%
Pareto Aksje Norge I 6 22.10.2020 7 525,43 0,40% 8,20% 6,10% 11,10%
Pareto Nordic Equity B 5 22.10.2020 1 169,88 - - - 8,30%
Pareto Nordic Equity C 5 22.10.2020 1 178,04 - - - 8,60%
Pareto Nordic Equity D 5 22.10.2020 1 189,83 - - - 9,20%
Pareto Nordic Equity I 5 22.10.2020 1 196,58 - - - 9,50%
Pareto Global A 6 22.10.2020 3 083,02 8,40% 7,90% 11,30% 8,60%
Pareto Global B 6 22.10.2020 2 616,42 8,40% 8,00% 11,80% 9,00%
Pareto Global C 6 22.10.2020 2 718,30 8,70% 8,40% 12,30% 9,50%
Pareto Global D 6 22.10.2020 2 840,66 9,30% 8,90% 12,80% 10,00%
Pareto Global I 6 22.10.2020 1 559,15 9,60% 9,20% 13,10% 10,30%
Alternate text for image

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondene er en blanding mellom aksjefond og rentefond. Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer notert på børs eller annet regulert marked i Norden.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Return A 5 22.10.2020 122 224,51 2,90% 6,90% 10,50% 9,00%
Pareto Nordic Return B 5 22.10.2020 8 020,49 3,20% 7,20% 10,80% 9,20%
Pareto Nordic Return C 5 22.10.2020 7 994,26 3,70% 7,60% 11,30% 9,70%
Alternate text for image

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Corporate Bond A 4 22.10.2020 1 136,30 2,40% - - 3,50%
Pareto Nordic Corporate Bond B 4 22.10.2020 1 218,42 2,90% - - 4,10%
Pareto Global Corporate Bond C 4 22.10.2020 113,42 0,40% 2,30% - 2,30%
Pareto Global Corporate Bond D 4 22.10.2020 116,37 0,90% 2,80% - 2,80%
Pareto Global Corporate Bond I 4 22.10.2020 110,77 1,10% - - 2,50%
Pareto Nordic Cross Credit A 3 22.10.2020 1 012,05 - - - -
Pareto Nordic Cross Credit H 3 22.10.2020 1 013,52 - - - -
Pareto Likviditet 1 22.10.2020 1 002,89 1,50% 1,50% 1,90% 3,20%
Pareto Obligasjon A 2 22.10.2020 1 044,42 - - - -
Pareto Obligasjon B 2 22.10.2020 1 033,47 - - - -
Pareto Obligasjon C 2 22.10.2020 1 022,53 - - - -
Alternate text for image

Andre fond

Dette inkluderer spesialfond, som kombinerer langsiktige investeringer i sterke internasjonale selskaper og opportunistiske renteplasseringer med short-salg og belåning.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Total A 5 30.09.2020 199,54 9,50% 10,70% - 8,00%
Pareto Total B 5 30.09.2020 197,19 9,20% 10,40% - 7,80%
Pareto Total I 5 30.09.2020 157,82 9,70% - - 10,10%
Pareto Nordic Alpha A 7 22.10.2020 198,51 4,80% 5,80% - 9,00%
Pareto Nordic Alpha B 7 22.10.2020 203,28 5,20% 6,30% - 9,50%
Pareto Nordic Omega B 4 30.09.2020 340,12 - - - 7,80%
Pareto Nordic Omega I 4 30.09.2020 121,50 - - - 8,70%

Dokumenter

Blanketter

Andre viktige dokumenter