Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Investment Fund A 6 23.07.2021 417 478,50 8,40% 10,90% 13,20% 8,80%
Pareto Investment Fund B 6 23.07.2021 26 681,15 9,30% 11,90% 14,20% 9,70%
Pareto Investment Fund C 6 23.07.2021 27 604,58 9,80% 12,40% 14,70% 10,20%
Pareto Aksje Norge A 6 23.07.2021 8 515,26 7,40% 13,10% 7,30% 11,00%
Pareto Aksje Norge B 6 23.07.2021 2 790,19 7,50% 13,40% 7,30% 11,00%
Pareto Aksje Norge C 6 23.07.2021 1 916,38 8,30% 14,30% 8,10% 11,80%
Pareto Aksje Norge D 6 23.07.2021 1 974,51 8,80% 14,80% 8,70% 12,40%
Pareto Aksje Norge I 6 23.07.2021 10 646,96 9,10% 15,10% 8,90% 12,60%
Pareto Nordic Equity B 5 23.07.2021 1 587,80 - - - 18,50%
Pareto Nordic Equity C 5 23.07.2021 1 603,11 - - - 18,90%
Pareto Nordic Equity D 5 23.07.2021 1 625,25 - - - 19,50%
Pareto Nordic Equity I 5 23.07.2021 1 638,05 - - - 19,80%
Pareto Global A 6 23.07.2021 3 961,46 15,50% 12,50% 12,90% 10,10%
Pareto Global B 6 23.07.2021 3 405,14 16,30% 13,00% 13,40% 10,60%
Pareto Global C 6 23.07.2021 3 546,96 16,70% 13,40% 13,90% 11,10%
Pareto Global D 6 23.07.2021 3 720,49 17,20% 14,00% 14,50% 11,60%
Pareto Global I 6 23.07.2021 2 045,86 17,50% 14,20% 14,80% 11,90%
Alternate text for image

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondene er en blanding mellom aksjefond og rentefond. Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer notert på børs eller annet regulert marked i Norden.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Return A 5 23.07.2021 165 379,86 14,00% 11,90% 12,90% 10,80%
Pareto Nordic Return B 5 23.07.2021 10 872,51 14,30% 12,10% 13,20% 11,00%
Pareto Nordic Return C 5 23.07.2021 10 873,16 14,80% 12,70% 13,70% 11,50%
Alternate text for image

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Corporate Bond A 4 23.07.2021 1 212,48 3,70% 5,50% - 4,20%
Pareto Nordic Corporate Bond B 4 23.07.2021 1 304,47 4,20% 5,90% - 4,80%
Pareto ESG Global Corporate Bond C 4 23.07.2021 118,52 2,40% 2,50% - 2,70%
Pareto ESG Global Corporate Bond D 4 23.07.2021 122,01 2,90% 3,00% - 3,20%
Pareto ESG Global Corporate Bond I 4 23.07.2021 116,30 3,10% - - 3,10%
Pareto Nordic Cross Credit A 3 23.07.2021 1 043,71 - - - 2,60%
Pareto Nordic Cross Credit H 3 23.07.2021 1 046,41 - - - 2,80%
Pareto Likviditet 1 23.07.2021 997,98 1,30% 1,30% 1,70% 3,10%
Pareto Obligasjon A 2 23.07.2021 1 035,58 - - - 2,50%
Pareto Obligasjon B 2 23.07.2021 1 025,50 - - - 2,60%
Pareto Obligasjon C 2 23.07.2021 1 015,42 - - - 2,50%
Alternate text for image

Andre fond

Dette inkluderer spesialfond, som kombinerer langsiktige investeringer i sterke internasjonale selskaper og opportunistiske renteplasseringer med short-salg og belåning.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Total A 5 30.06.2021 106,66 19,00% 16,00% - 11,10%
Pareto Total B 5 30.06.2021 248,92 18,80% 15,70% - 10,90%
Pareto Total I 5 30.06.2021 199,88 19,30% 16,10% - 13,40%
Pareto Nordic Alpha A 7 23.07.2021 228,01 10,20% 8,20% - 9,90%
Pareto Nordic Alpha B 7 23.07.2021 234,26 10,70% 8,60% - 10,40%
Pareto Nordic Omega B 4 30.06.2021 382,94 11,30% - - 9,90%
Pareto Nordic Omega I 4 30.06.2021 137,27 11,70% - - 10,80%

Dokumenter

Blanketter

Andre viktige dokumenter