Til hovedinnhold

Fondet er tilgjengelig i fire andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse B:

Fondet har ingen minimumsinnskudd, og det er fast honorar på 1,60 %.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Fondsdokumenter

Forvalterteam

Pareto Nordic Equity forvaltes av Christian T. Nygaard og Ole Jørgen Grøneng Nilsen.

Christian Nygaard

Christian Nygaard

Senior forvalter

Ole Jørgen Grøneng Nilsen

Ole Jørgen Grøneng Nilsen

Senior forvalter

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Aksjefond logo