Til hovedinnhold
 1. På med pilen, Powell

  Rentenivået er egentlig ikke så høyt. Ikke når vi sammenligner med rentene Norges Bank må se på.

 2. Det forunderlig myke rentebittet

  Er det litt rart at realøkonomien ikke svekkes mer når rentene har skutt så kraftig opp? Det kan være at vi alle har tatt feil av rentene.

 3. Toppnoteringstelling

  Utdaterte børsindekser undervurderer hyppigheten av nye toppnoteringer – og selvsagt den langsiktige avkastningen.

 4. Børsen i 10.000!

  Etter drøyt 40 år med moderne aksjeindekser har Oslo Børs levert mer enn hundregangeren – og passert det som en gang var et fantasinivå.

 5. Når smågodt surner

  Lærebøkene sier at småaksjer gir høyere avkastning. Problemet er virkeligheten.

 6. Aksjekapitalens kirkegård

  I amerikanske selskaper slettes det mer aksjekapital enn det utstedes. Dette bidrar til å gi markedet en betydelig likviditetstilførsel.

 7. Prozac Market

  Gjør det vondt når aksjemarkedet faller? Så vondt at du griper til pilleboksen? Da er du slett ikke alene.

 8. Risikofri risiko

  Risikofri rente er rente på en svært risikabel investering.