Til hovedinnhold
 1. Rekordpriser med gullstøv

  Gull fortsetter å nå nye toppnivåer, ser jeg. Det er et glitrende eksempel på pengeillusjon.

 2. Trynefaktoren

  Avkastningen i aksjemarkedet beror på langt flere faktorer enn momentum, verdi og størrelse. Trynefaktoren, for eksempel.

 3. Stemmesedlers pålydende

  Politiske valg og aksjemarkedet har mye med hverandre å gjøre. For eksempel kan man koke suppe på gallupbeta.

 4. På med pilen, Powell

  Rentenivået er egentlig ikke så høyt. Ikke når vi sammenligner med rentene Norges Bank må se på.

 5. Det forunderlig myke rentebittet

  Er det litt rart at realøkonomien ikke svekkes mer når rentene har skutt så kraftig opp? Det kan være at vi alle har tatt feil av rentene.

 6. Toppnoteringstelling

  Utdaterte børsindekser undervurderer hyppigheten av nye toppnoteringer – og selvsagt den langsiktige avkastningen.

 7. Børsen i 10.000!

  Etter drøyt 40 år med moderne aksjeindekser har Oslo Børs levert mer enn hundregangeren – og passert det som en gang var et fantasinivå.

 8. Når smågodt surner

  Lærebøkene sier at småaksjer gir høyere avkastning. Problemet er virkeligheten.