Til hovedinnhold

Fondet har fem andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse A:

Minimumsinnskudd er 500 kroner, og det er fast honorar på 1,50 % + resultatavhengig honorar.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Simulert avkastning fra 06.09.2001–09.09.2002 er basert på historisk avkastning for andelsklasse I, justert med forvaltningshonorar for andelsklasse A. Avkastning fra 09.09.2002–10.07.2015 er oppnådd i Pareto Aktiv. Fondet fortsetter som andelsklasse A i Pareto Aksje Norge. Simulert avkastning og risikomål er kun ment som en illustrasjon. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Aksje Norge forvaltes av Einar Løvoll og Besim Zekiri. Vår tilnærming er fundamental, med analyser av nøkkeltall (fortjeneste, utbytte, aktiva, kapitalstruktur) og strategi. Vi er opptatt av en sunn kapitalstruktur, god egenkapitalavkastning og moderat prising, ikke generelle markedsforhold, makroøkonomi, tekniske analyser og spekulative faktorer. Ansvarlig forvalter er Einar Løvoll.

Einar Løvoll

Einar Løvoll

Senior forvalter / Aktiv forvaltning

Besim Zekiri

Besim Zekiri

Forvalter / Aktiv forvaltning

Eirik Andresen

Eirik Osberg Andresen

Analytiker

Med drøye 200 børsnoterte aksjer utgjør Norge et begrenset aksjemarked. Norsk økonomi er åpen; eksport-/importandelen er høy. Norske bedrifter er stort sett utadrettede og internasjonale, og mange kan karakteriseres som globale aktører. Dette betyr at man gjennom norske selskaper kan ta del i veksten i fremvoksende og andre markeder, men også at man ofte er underlagt verdensmarkedets skiftninger.

Noen bransjer dominerer, som energi- og energirelaterte selskaper, samt fisk og shipping. Dette er næringer der Norge har konkurransefortrinn, og der Pareto-gruppen gjennom årene har opparbeidet god kompetanse.

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Aksjefond logo