Til hovedinnhold

Fondet er tilgjengelig i to andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse D:

Minimumsinnskudd er 50 millioner kroner, og det er fast honorar på 0,55 %.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto ESG Global Corporate Bond forvaltes av Stefan Ericson og Mathias Lundmark. Fondet er et aktivt forvaltet og svanemerket foretaksobligasjonsfond som oppfyller strenge krav om bærekraft. Ansvarlig forvalter er Stefan Ericson.

Stefan Ericson

Stefan Ericson

Senior forvalter / Filialsjef Stockholm

Mathias Lundmark

Mathias Lundmark

Forvalter

Nawel Boukedroun

Nawel Boukedroun

ESG-analytiker

Selskapene i fondet skal ha et bredt globalt salg eller være en ledende nisjeaktør med en sterk markedsposisjon. Porteføljen er bredt diversifisert både på sektor og geografi.

Et svanemerket fond er et alternativ for investorer som ønsker å ta samfunnsansvar, samtidig som det er et bevis for at fondet oppfyller strenge krav.

Les mer

Fem største investeringer:

  • UPM-Kymmene
  • Virgin Media
  • Swiss Re
  • Eurofins
  • SGL TransGroup International

Total beholdning (per 31.12.2021) 

 

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Rentefond logo