Til hovedinnhold

Fondet er tilgjengelig i fire andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar, minimumsinnskudd og valuta.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto ESG Global Corporate Bond forvaltes av Stefan Ericson, Philip Lindgren og Ingrid Nygaard. Fondet er et aktivt forvaltet og svanemerket foretaksobligasjonsfond som oppfyller strenge krav om bærekraft. Ansvarlig forvalter er Stefan Ericson.

Stefan Ericson

Stefan Ericson

Senior forvalter / Filialsjef Stockholm

Philip Lindgren

Kredittanalytiker

Ingrid Johanne Nygaard

ESG analyst

Selskapene i fondet skal ha et bredt globalt salg eller være en ledende nisjeaktør med en sterk markedsposisjon. Porteføljen er bredt diversifisert både på sektor og geografi.

Et svanemerket fond er et alternativ for investorer som ønsker å ta samfunnsansvar, samtidig som det er et bevis for at fondet oppfyller strenge krav.

Les mer

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Rentefond logo