Til hovedinnhold

Vi forvalter fond og andre diskresjonære mandater for kommuner, stiftelser, pensjonskasser, investeringsselskaper og privatpersoner. Ansatte og eiere i Pareto-gruppen investerer selv i våre fond, og til sammen utgjør selskaper og ansatte vår største kunde.

Pareto Asset Management er en boutique-forvalter, noe som betyr at vi er smalere og mer fokusert. Våre kundeforhold er langsiktige samarbeid, og vi har nære relasjoner med våre kunder.

map

Ansvarlige investeringer

Pareto Asset Management har som mål å bidra til bærekraftig utvikling av markeder og langsiktig verdiskapning ved å investere på en ansvarlig og etisk forsvarlig måte. Vi mener at ansvarlige investeringer er viktig for å oppnå best mulig risikojustert avkastning for våre andelseiere og kunder. Bærekraft og sunn selskapsstyring gir selskaper konkurransefordeler og bidrar til langsiktig verdiskaping.

Våre retningslinjer for ansvarlige investeringer har som formål å unngå at Pareto Asset Management medvirker til krenkelse av menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, miljøskader eller andre uetiske handlinger.

Vi mener at ansvarlige investeringer er viktig for å oppnå best mulig risikojustert avkastning for våre andelseiere og kunder.

FNs prinsipper for ansvarlige investeringer

Pareto Asset Management har i arbeidet med å fremme ansvarlige investeringer undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI). Disse retningslinjene er bygget på UN PRI, FNs Global Compact, retningslinjene for Statens pensjonsfond utland, anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse fra Verdipapirfondenes forening, samt internasjonalt anerkjente prinsipper og konvensjoner.

Pareto Asset Management skal utøve et aktivt eierskap i porteføljeselskapene for å fremme ansvarlig forretningsdrift. Det innebærer at vi skal bruke eierrettigheter og innflytelse i selskapene til å påvirke selskapene i positiv retning når det gjelder ivaretakelse av sosiale forhold, miljø, bærekraft og god selskapsstyring.

Les mer

Pareto Asset Management er medlem i Verdipapirfondenes forening (VFF), Norsif og Swesif. Selskapets sjeføkonom og -strateg, Finn Øystein Bergh, er medlem av styret i Norsif.

 

Utvalgte høydepunkt fra vår historie

 • 1995: Startet med aksjeforvaltning
 • 1998: Startet med renteforvaltning
 • 2006: Startet global aksjeforvaltning 
 • 2014: Åpnet filial i Stockholm
 • 2014: Signerte FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI)
 • 2015: Fusjonerte med Pareto Nordic Investments 
 • 2015: Startet med global renteforvaltning
 • 2017: Passerte 30 milliarder i avkastning for våre kunder siden oppstart
 • 2018: Åpnet første ikke-nordiske filial i Frankfurt, Tyskland
 • 2018: Pareto Global Corporate Bond er Norges første svanemerkede kredittfond
 • 2019: Kjøper svenske Enter Fonder AB av Pareto Invest AB
Quote: «Although it’s easy to forget, a share of stock is not a lottery ticket. It’s a part ownership of a business.» -Peter Lynch

Vår forvaltningsfilosofi

Vi er en aktiv forvalter, som har som mål å skape god avkastning for våre kunder gjennom å ta aktive investeringsvalg.

Vi skaffer informasjon om hele selskapet før vi investerer, og mener en fundamental tilnærming er viktigere enn å se på kortsiktige trender i markedet. Les mer om vår forvaltningsfilosofi.

Karriere

Pareto Asset Management er i stadig utvikling og vi er alltid på utkikk etter nye medarbeidere. For oss er det avgjørende å få tak i de rette menneskene.

Her kan du lese mer om karrieremuligheter i Pareto Asset Management, samt våre stillingsutlysninger når vi har ledige stillinger.

Finn Øystein Bergh

Les Paretos optimale

Finn Øystein Bergh, sjeføkonom og -strateg, er utdannet siviløkonom med lang erfaring fra finansbransjen, blant annet som tidligere sjeføkonom og redaksjonssjef i Kapital. Han er også forfatter av flere bøker om økonomi. 

På finansbloggen Paretos optimale kombinerer han faglig innsikt med et skråblikk på verdipapirmarkedet.