Til hovedinnhold

Vi har forvaltet midler for kommuner, stiftelser, investeringsselskaper og privatpersoner siden 1995. Mange av våre kunder i dag har vært med oss fra starten. Ansatte og eiere investerer selv i våre fond, og til sammen utgjør selskaper og ansatte i Pareto-gruppen vår største kunde.

Selskapet har hovedkontor i Oslo og filialer i Stockholm og Frankfurt. Pareto Asset Mangement er en del av Pareto-gruppen - et solid konsern med historikk i markedet som går tilbake til 1985.

Vi er en boutique-forvalter, noe som betyr at vi er smalere og mer fokusert.

Ansatte og eiere investerer selv i våre fond.

Ansvarlige investeringer

Våre retningslinjer for ansvarlige investeringer bygger blant annet på retningslinjene til Statens pensjonsfond og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI). Det betyr at vi tar hensyn til sosiale forhold, miljø og bærekraftighet når vi vurderer et selskap.

Vi søker å investere i selskaper som har god kvalitet på drift og ledelse. I praksis innebærer dette blant annet at vi ikke investerer i selskaper på eksklusjonslisten til Statens pensjonsfond utland. Vi er medlem i Verdipapirfondenes forening (VFF).

Utvalgte høydepunkt fra vår historie

  • 1995: Startet med aksjeforvaltning
  • 1998: Startet med renteforvaltning
  • 2006: Startet global aksjeforvaltning 
  • 2014: Åpnet filial i Stockholm
  • 2015: Signerte FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI)
  • 2015: Fusjonerte med Pareto Nordic Investments 
  • 2015: Startet med global renteforvaltning
  • 2017: Passerte 30 milliarder i avkastning for våre kunder siden oppstart
  • 2018: Åpnet første ikke-nordiske filial i Frankfurt, Tyskland
  • 2018: Pareto Global Corporate Bond er Norges første svanemerkede kredittfond

Våre ansatte

Vår forvaltningsfilosofi

Vi er en aktiv forvalter, som har som mål å skape god avkastning for deg gjennom å ta aktive investeringsvalg. Vi skaffer informasjon om hele selskapet før vi investerer dine penger i det. Les mer om vår forvaltningsfilosofi, som kan oppsummeres i fem punkter.

Forfatter: Finn Øystein Bergh, investeringsdirektør

Likviditetsmaskinen

Kursnivået på amerikanske aksjer, og indirekte børsene i andre land, har en mektig driver i følgende: Amerikansk næringsliv genererer så mye likviditet at kapitalinnhenting er snudd til kapitaluthenting. Før utbytter.

Les Paretos optimale