Til hovedinnhold

Fondet har fem andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse B:

Minimumsinnskudd er 500 kroner, og det er fast honorar på 1,60 %.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Simulert avkastning fra 31.12.2007–01.11.2012 er basert på historisk avkastning for andelsklasse D (startdato 22.11.2006) justert med forvaltningshonorar for andelsklasse B. Simulert avkastning og risikomål er kun ment som en illustrasjon. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Global forvaltes av Andreas Sørbye, Ole Jørgen Grøneng Nilsen og Johnar Håland. Vi vektlegger bransjer med begrenset utfallsrom i selskapsresultatene og muligheter for høy avkastning på investert kapital. Disse kriteriene finner vi i bransjer med høye inngangsbarrierer, lav kapitalintensivitet og lav politisk, regulatorisk og teknologisk risiko, samt begrenset eksponering mot råvarepriser. Alle må passere vårt etiske filter. Ansvarlig forvalter er Andreas Sørbye.

Andreas Sørbye

Andreas Sørbye

Senior forvalter 

Ole Jørgen Grøneng Nilsen

Ole Jørgen Grøneng Nilsen

Forvalter

Johnar Haaland

Johnar Håland

Forvalter

Innen disse bransjene søker vi selskaper med høy inntjeningsevne. Dette kjennetegnes ved god avkastning på egenkapitalen, solid balanse og stabil inntjening, ikke minst i form av fri kontantstrøm. I tillegg begrenser vi universet til selskaper med hovedkontor i utviklede markeder og børsverdi på mer enn én milliard dollar.

Fem største investeringer:

  • Microsoft Corp
  • ÅF
  • Prudential Plc
  • SAP
  • Centene Corp

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Aksjefond logo