Till huvudinnehåll

Vi erbjuder aktivt förvaltade aktiefonder och räntefonder.

Sveriges första svanenmärkta kreditfond

Pareto Asset Management arbetar systematiskt med etiska värderingar i alla sina fonder. Vår globala fond Pareto Global Corporate Bond blev i 2018 den första räntefond i Sverige och Norge att få en Svanen-licens för hållbarhet.

–Vi är väldigt stolta över att vara den första kreditfonden i Sverige som får denna kvalitetsstämpel, säger Stefan Ericson, Head of Fixed Income. 

Ansvarsfulla investeringar

Våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar bygger bland annat på riktlinjerna till den norska Statens pensionsfond och FN's principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Det innebär att vi beaktar sociala förhållanden, miljö och hållbarhet när vi överväger ett företag.