Till huvudinnehåll

Välkommen till Pareto Asset Management

Green leaf

Rapport om ansvarsfulla investeringar

Pareto Asset Management har som målsättning att bidra till hållbar utveckling av marknader och långsiktig värdeskapande genom att investera på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Våra investeringsriktlinjer bygger bland annat på FN:s principer för ansvarsfulla investering (PRI) och säkerställer en ansvarsfull profil för alla våra fonder.

Läs mer i vår senaste rapport om ansvarsfulla investeringar (RI-rapport).

Stefan Ericson

Globala räntemarknaden: Bra möjligheter i utmanande tider

Onsdag 1 april inbjöd vi till webinar om den globala räntemarknaden.

Chief Investment Officer, Finn Øystein Bergh, och ansvarig ränteförvaltare för vår globala räntefond, Stefan Ericson, diskuterade den senaste tidens marknadsutveckling och de möjligheter som erbjuds av en orolig räntemarknad.

Se webinariet här.

Swan magnifying glass

Att förvalta en svanenmärkt fond

Innan vi fattar ett investeringsbeslut måste vi fullfölja en grundläggande ESG-analys som integrerar hållbarhet och identifierar frågor om bolagsstyrning. 

Här delar vi några exempel som ger en uppfattning om de utmaningar vi står inför för att genomföra en sådan typ av analys.

Ansvarsfulla investeringar

Pareto Asset Management ska utöva aktivt ägande i portföljbolagen för att främja ansvarsfull affärsverksamhet. Det innebär att vi måste använda äganderätt och inflytande i företagen för att påverka företagen i positiv riktning när det gäller att skydda sociala förhållanden, miljö, hållbarhet och god företagsstyrning.