Till huvudinnehåll

Välkommen till Pareto Asset Management

Webinar: Pareto ESG Global Corporate Bond

Varför en solid ESG-profil är viktig i räntefonder och hur bidrar den till fondens avkastning?

Detta diskuterades på vårt webinar torsdagen den 27 maj, med förvaltarteamet för vår svanmärkta räntefond och artikel 9-fonden under SFDR, Pareto ESG Global Corporate Bond.

Se webinariet här.

forest fog

Sustainability report 2020

Pareto ESG Global Corporate Bond är en Svanenmärkt kreditfond och utgör ett hållbarhetsmärkt alternativ för sparare och professionella investerare.

En av våra skyldigheter som en Svanenmärkt fond är att publicera en årlig rapport om fondens hållbarhetsutveckling.

Läs om vårt arbete i Sustainability report 2020.

map europe offices

En oberoende fondförvaltare

Pareto Asset Management är en oberoende fondförvaltare, med verksamhet som går tillbaka till 1995. Bolaget är en del av Pareto-koncernen, med huvudkontor i Oslo, och filialer i Stockholm och Frankfurt.

Vi anser att ansvarsfulla investeringar är viktiga för att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra aktieägare och kunder, och vi ska utöva aktivt ägande i portföljbolagen för att främja ansvarsfull affärsverksamhet.