Till huvudinnehåll

Välkommen till Pareto Asset Management

Sustainability report 2023

Pareto ESG Global Corporate Bond är en Svanenmärkt kreditfond och utgör ett hållbarhetsmärkt alternativ för sparare och professionella investerare.

En av våra skyldigheter som en Svanenmärkt fond är att publicera en årlig rapport om fondens hållbarhetsutveckling.

Läs om vårt arbete i vår senaste Sustainability report 2023.

Månadsrapporter mars 2024

En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. För att detta ska vara möjligt kommer investeringar i förnybar energi att fortsätta öka dramatiskt. Världen genomgår den största om-allokering av kapital vi någonsin sett. Det finns självklart stora utmaningar och problem, men många bolag kommer att tjäna väldigt mycket pengar också.  

Läs vår månadskommentar och våra månadsrapporter.

map europe offices

En oberoende fondförvaltare

Pareto Asset Management är en oberoende fondförvaltare, med verksamhet som går tillbaka till 1995. Bolaget är en del av Pareto-koncernen, med huvudkontor i Oslo, och filialer i Stockholm och Frankfurt.

Vi anser att ansvarsfulla investeringar är viktiga för att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra aktieägare och kunder, och vi ska utöva aktivt ägande i portföljbolagen för att främja ansvarsfull affärsverksamhet.

Responsible investments report 2-2023

In our line of business, we have been busy adapting to new sustainability legislation, such as the EU Taxonomy and the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). You may have seen a line or two about that in these responsible investment reports.

Henceforth, however, the burden of reporting will fall on our portfolio companies. There is a wealth of new legislation soon to enter into force, requiring substantially more reporting efforts.  Learn more in our latest report on responsible investing, no. 2-2023.