Till huvudinnehåll

Välkommen till Pareto Asset Management

Månadsrapporter augusti 2023

Vi har spenderat sista dagarna i augusti i den ikoniska staden New York för möten med banker och andra aktörer i marknaden. Det är fortsatt en viss avmattning i aktivitet på grund av sommarledighet, men överlag är det en försiktig optimism trots en del utmaningar. Investmentbankernas syndikat har flertalet bolag som planerar obligationsemissioner efter amerikanska ”Labor Day”. 

Läs vår månadskommentar och våra månadsrapporter.

Responsible investments report 1-2023

We’ve stated, time and again, that responsible investment is not about being altruistic. We believe that it will also pay off. However, research is piling up that seems to indicate otherwise. 

Are we sacrificing returns after all? And if so, why do we keep at it? Learn why in our latest report on responsible investing, no. 1-2023. 

Sustainability report 2022

Pareto ESG Global Corporate Bond är en Svanenmärkt kreditfond och utgör ett hållbarhetsmärkt alternativ för sparare och professionella investerare.

En av våra skyldigheter som en Svanenmärkt fond är att publicera en årlig rapport om fondens hållbarhetsutveckling.

Läs om vårt arbete i vår senaste Sustainability report 2022.

map europe offices

En oberoende fondförvaltare

Pareto Asset Management är en oberoende fondförvaltare, med verksamhet som går tillbaka till 1995. Bolaget är en del av Pareto-koncernen, med huvudkontor i Oslo, och filialer i Stockholm och Frankfurt.

Vi anser att ansvarsfulla investeringar är viktiga för att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra aktieägare och kunder, och vi ska utöva aktivt ägande i portföljbolagen för att främja ansvarsfull affärsverksamhet.