Till huvudinnehåll

Välkommen till Pareto Asset Management

Månadsrapporter december

Vi har levt senaste åren i en stimulansbubbla av sällan skådat slag. När nu dessa stimulanser tas bort och världen har bevittnat en av de mest aggressiva globala räntehöjningscykler senaste 40 åren, var effekten starkt negativ för de flesta tillgångsslag. 

Läs vår månadskommentar och våra månadsrapporter per december.

Sustainability report 2021

Pareto ESG Global Corporate Bond är en Svanenmärkt kreditfond och utgör ett hållbarhetsmärkt alternativ för sparare och professionella investerare.

En av våra skyldigheter som en Svanenmärkt fond är att publicera en årlig rapport om fondens hållbarhetsutveckling.

Läs om vårt arbete i vår senaste Sustainability report 2021.

map europe offices

En oberoende fondförvaltare

Pareto Asset Management är en oberoende fondförvaltare, med verksamhet som går tillbaka till 1995. Bolaget är en del av Pareto-koncernen, med huvudkontor i Oslo, och filialer i Stockholm och Frankfurt.

Vi anser att ansvarsfulla investeringar är viktiga för att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra aktieägare och kunder, och vi ska utöva aktivt ägande i portföljbolagen för att främja ansvarsfull affärsverksamhet.