Till huvudinnehåll

Vi erbjuder aktivt förvaltade aktiefonder och räntefonder.

Ansvarsfulla investeringar

Våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar bygger bland annat på riktlinjerna till den norska Statens pensionsfond och FN's principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Det innebär att vi beaktar sociala förhållanden, miljö och hållbarhet när vi överväger ett företag.