Till huvudinnehåll

Välkommen till Pareto Asset Management

Månadsrapporter juni 2024

Under juni valde Europeiska centralbanken (ECB) att sänka sin styrränta till 3,75 %. Det var första gången sedan 2019 som ECB sänkt styrräntan. Även amerikanska Federal Reserve lämnade räntebesked under månaden. Det blev ingen sänkning för Fed, vilket var väntat, men en ljusning finns. FOMC-kommittén guidade för en sänkning i slutet på året. Marknadsprissättning för ECB visar på ytterligare två räntesänkningar under andra halvåret.

Läs vår månadskommentar och våra månadsrapporter.

Sustainability report 2023

Pareto ESG Global Corporate Bond är en Svanenmärkt kreditfond och utgör ett hållbarhetsmärkt alternativ för sparare och professionella investerare.

En av våra skyldigheter som en Svanenmärkt fond är att publicera en årlig rapport om fondens hållbarhetsutveckling.

Läs om vårt arbete i vår senaste Sustainability report 2023.

map europe offices

En oberoende fondförvaltare

Pareto Asset Management är en oberoende fondförvaltare, med verksamhet som går tillbaka till 1995. Bolaget är en del av Pareto-koncernen, med huvudkontor i Oslo, och filialer i Stockholm och Frankfurt.

Vi anser att ansvarsfulla investeringar är viktiga för att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra aktieägare och kunder, och vi ska utöva aktivt ägande i portföljbolagen för att främja ansvarsfull affärsverksamhet.

Responsible investments report 2-2023

In April, we hosted an institutional investor conference in Stockholm, with speakers and attendees from seven different countries. The title of the conference was “Pareto improvements in the agile Nordic markets”. Besides the obvious play on our company name, the title may need a bit of explanation for those who did not participate.

Learn more in our latest report on responsible investing, no. 1-2024.