Till huvudinnehåll

Välkommen till Pareto Asset Management

Månadsrapporter april 2023

Inflationen ligger fortsatt på nivåer som är långt över målet för centralbanker, men debatten handlar nu mest om hur långt centralbankerna ska ta räntehöjningarna innan ekonomin försämras kraftigt. Det verkar i skrivande stund också som att ännu en större regional bank i USA, First Republic Bank, kommer att behöva räddas eller säljas till andra banker. 

Läs vår månadskommentar och våra månadsrapporter.

Sustainability report 2022

Pareto ESG Global Corporate Bond är en Svanenmärkt kreditfond och utgör ett hållbarhetsmärkt alternativ för sparare och professionella investerare.

En av våra skyldigheter som en Svanenmärkt fond är att publicera en årlig rapport om fondens hållbarhetsutveckling.

Läs om vårt arbete i vår senaste Sustainability report 2022.

map europe offices

En oberoende fondförvaltare

Pareto Asset Management är en oberoende fondförvaltare, med verksamhet som går tillbaka till 1995. Bolaget är en del av Pareto-koncernen, med huvudkontor i Oslo, och filialer i Stockholm och Frankfurt.

Vi anser att ansvarsfulla investeringar är viktiga för att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra aktieägare och kunder, och vi ska utöva aktivt ägande i portföljbolagen för att främja ansvarsfull affärsverksamhet.