Till huvudinnehåll

Välkommen till Pareto Asset Management

forest fog

Sustainability report 2020

Pareto ESG Global Corporate Bond är en Svanenmärkt kreditfond och utgör ett hållbarhetsmärkt alternativ för sparare och professionella investerare.

En av våra skyldigheter som en Svanenmärkt fond är att publicera en årlig rapport om fondens hållbarhetsutveckling.

Läs om vårt arbete i Sustainability report 2020.

Stefan Ericson and Mathias Lundmark

Integrerar ESG i fondens namn

Den 16 november 2020 fick vi godkännande för att byta namn på vår svanmärkta räntefond.

Fondens nya namn är Pareto ESG Global Corporate Bond.

– Med detta namnbyte betonar vi vidare vårt åtagande att göra hållbara investeringsbeslut, säger Senior portföljförvaltare Stefan Ericson.

water ice horizon

Rapport om ansvarsfulla investeringar

Vi har flera gånger skrivit om vårt engagemang för ansvarsfulla och hållbara investeringar. Denna rapport, som syftar till att visa hur vi hanterar detta åtagande, är den tionde i sitt slag.

Rapporten ger mer information om hur vi implementerar våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar, och delar faktiska dilemman: Bolag som har orsakat oss lite huvudvärk. Läs vår senaste rapport (på engelska).

Swan magnifying glass

Att förvalta en svanenmärkt fond

Innan vi fattar ett investeringsbeslut måste vi fullfölja en grundläggande ESG-analys som integrerar hållbarhet och identifierar frågor om bolagsstyrning. 

Här delar vi några exempel som ger en uppfattning om de utmaningar vi står inför för att genomföra en sådan typ av analys.

map europe offices

En oberoende fondförvaltare

Pareto Asset Management är en oberoende fondförvaltare, med verksamhet som går tillbaka till 1995. Bolaget är en del av Pareto-koncernen, med huvudkontor i Oslo, och filialer i Stockholm och Frankfurt.

Vi anser att ansvarsfulla investeringar är viktiga för att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra aktieägare och kunder, och vi ska utöva aktivt ägande i portföljbolagen för att främja ansvarsfull affärsverksamhet.