Til hovedinnhold

All informasjon på nettsidene er utelukkende rettet mot investorer hjemmehørende i de land som det enkelte verdipapirfond er registrert for markedsføring i.

Pareto Asset Managements nettsider er ikke egnet til å gi grunnlag for beslutning om investeringer, herunder kjøp og salg av fondsandeler. Enhver investeringsbeslutning må fattes på selvstendig grunnlag av kunden og på kundens eget ansvar.

Innholdet på nettsidene er en beskrivelse av vår virksomhet og våre produkter og er ikke en anbefaling om investeringsvalg. Våre nettsider kan ikke erstatte den veiledning som Pareto Asset Managements selgere tilbyr. Dersom en investor likevel skulle basere sitt investeringsvalg på informasjon på nettsidene, er dette investors ansvar.

Pareto Asset Management tilstreber at all informasjon på nettsidene skal være korrekt, men kan ikke utelukke at det kan forekomme feil eller unøyaktigheter.

Pareto Asset Management har alle rettigheter til paretoam.com og til informasjon som finnes på nettsidene, med mindre annet er oppgitt. Bilder kan ikke reproduseres uten forutgående skriftlig godkjennelse fra Pareto Asset Management.

Det aksepteres at informasjon på nettsidene kan refereres til og lenkes til i ikke-kommersiell øyemed. Enhver bruk utover dette krever forutgående skriftlig samtykke fra Pareto Asset Management.

Immaterielle rettigheter i forhold til dette nettstedet er reservert og eid av Pareto Asset Management.

Informasjon om avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Eventuelle tegnings- og innløsningshonorarer er ikke tatt høyde for i den historiske avkastningen vist for våre fond, honorarene vil kunne påvirke avkastningen negativt.

Med mindre annet er oppgitt har eksemplene ikke hensyntatt eventuell skatt som vil kunne påhvile produktet og/eller kunden. Den skattemessige virkningen avhenger av den enkelte kundens individuelle situasjon og kan komme til å endre seg.

Personvern

Pareto Asset Management ved leder er behandlingsansvarlig etter personvernforordningen.

Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Formålet med behandlingen av personopplysninger er gjennomføring av de avtaler som inngås mellom Pareto Asset Management og kunden, administrasjon, fakturering/oppgjør samt markedsføring av investeringsprodukter og -tjenester.

Personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter.

Kunden kan be om informasjon om hvilken behandling Foretaket foretar, og hvilke opplysninger som er registrert, jf. personvernforordningen artikkel 15. Kunden kan kreve retting av uriktige eller mangelfulle opplysninger, samt kreve sletting av opplysninger når formålet med behandlingen er gjennomført og opplysningene ikke kan brukes/arkiveres til annet formål, jf. personvernforordningen artikkel 16 og 17.

Ansatte i Pareto Asset Management er underlagt taushetsplikt.

Les mer i Pareto Asset Managements personvernerklæring.

Cookies

Cookies, eller informasjonskapsler på norsk, er små tekstfiler som husker og lagrer informasjon om besøkende på nettsider. Les mer om cookies fra Datatilsynets nettsider.

Våre nettsider bruker primært cookies til to ting. Det ene er session cookies som er nødvendige cookies for å gjenkjenne brukere på MIN SIDE, disse slettes etter hvert besøk. Les mer om ASP.NET_Sessionld her.

I tillegg innhenter vi statistikk om hvordan sidene våre blir brukt for å kunne forbedre brukeropplevelsen. I den forbindelse brukes persistent cookies som er sporings cookies. Vi bruker Google Analytics for å analysere siden, sidens interaksjon og ruten besøkende tar mellom sidene. Du finner en detaljert beskrivelse av alle Google Analytics cookies og hva de brukes til her.

Cookies benyttes også for at nettsiden skal fungere mer effektivt, slik som ved publisering av meldinger på åpne eller innloggede sider. Informasjonskapslene husker om en melding har blitt fjernet, slik at neste gang man besøker siden vil meldingen ikke vises.

Dersom du ikke ønsker at informasjonskapsler skal benyttes, må du slå dette av i innstillingene på din nettleser.

Våre e-post utsendelser (Paretos optimale, invitasjoner og månedsrapporter) benytter seg ikke av cookies men av tracking på linker og bilder som gir oss statistikk over hva som åpnes og klikkes i. Formålet med dette er å gi våre kunder best mulig service, oppfølging og kommunikasjon.

Les mer i Pareto Asset Managements personvernerklæring.