Til hovedinnhold
 1. Resultater fra valgmøte

  På valgmøte, avholdt 10. juni 2024, ble det valgt andelseierrepresentanter til styret i Pareto Asset Management.

 2. Glatte bekymringer

  Mai var absolutt hyggelig i aksjemarkedet. S&P 500 steg med hele 5,0 prosent på et fornyet håp om at lavere inflasjon i USA kan bane vei for raskere rentekutt. Verdensindeksen fra MSCI steg med 4,1 prosent i lokal valuta, noe som gjenspeiler en litt mer dempet jubel i andre markeder. Totalavkastningen hittil i år (11,1 prosent) er likevel tosifret etter bare fem måneder.

 3. Innkalling til valgmøte 2024

  Det vil bli avholdt valgmøte for våre norskregistrerte verdipapirfond mandag 10. juni 2024, kl. 08.00.

 4. Valutamedaljens forside

  Av ren nysgjerrighet spurte jeg ChatGPT om hva som var den mest uventede hendelsen i finansmarkedene i april. I rentemarkedet pekte den på den kraftige økningen i de lange rentene, særlig for amerikanske statsobligasjoner. Jeg er ikke overbevist om at det var totalt uventet, men økningen var i hvert fall kraftig: Tiårsrenten steg med 48 basispunkter, mens toårsrenten fulgte rett bak med 41 basispunkter.

 5. Finansmarkedene og økonomien i 2023

  I 2023 var alle finansaktører manisk opptatt av pengepolitikk. Det skulle vise seg å bli en vidunderlig illustrasjon av markedsstøy.

 6. Svingprising

  Pareto Asset Management AS praktiserer svingprising i henhold til prospektet for å beskytte eksisterende andelseiere mot kostnader ved tegning og innløsning av andre andelseiere i fondet.

 7. Om ulver og inkonsistens

  I mars var verdipapirmarkedene i det rosenrøde lunet. MSCIs verdensindeks steg med 3,4 prosent, slik at årets oppgang nå er tosifret. Det samme gjelder både S&P 500 og MSCIs Norden-indeks, samt ikke minst Euro STOXX 50, som etter første kvartal 2024 kan notere et pluss på hele 12,9 prosent.

 8. Årsrapport 2023

  Årsrapport for våre norskregistrerte fond med informasjon om forvaltningsselskapet og andre finansielle produkter.

 9. Justerte forventninger

  Rentene steg igjen i februar, i begge ender av rentekurven. Dette gjenspeiler åpenbart en erkjennelse av at styringsrentene ikke vil bli satt ned så raskt eller så mye som mange lot til å tro for bare noen måneder siden. Mye av rentenedgangen fra de siste månedene av 2023 er dermed visket ut.