Til hovedinnhold

Tegningsblanketter

  • Nye kunder må fylle ut vår tegningsblankett. Blanketten gir også viktig informasjon rundt rutiner og kostnader ved transaksjoner i våre fond.

  • Vi i finansnæringen er pålagt av myndighetene å gjøre en kontroll av alle nye kunder. Hensikten er å forebygge samt avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.

  • Vi i finansnæringen er pålagt av myndighetene å gjøre en kontroll av alle nye kunder. Hensikten er å forebygge samt avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.

Informasjon

Avtaler