Til hovedinnhold

Tegningsblanketter

 • Nye kunder av oss må alltid benytte vår tegningsblankett. Blanketten gir viktig informasjon rundt rutiner og kostnader ved transaksjoner i våre fond.

 • Nye kunder av oss må alltid benytte vår tegningsblankett. Blanketten gir viktig informasjon rundt rutiner og kostnader ved transaksjoner i våre spesialfond.

 • Vi i finansnæringen er pålagt av myndighetene å gjøre en kontroll av alle nye kunder. Hensikten er å forebygge samt avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.

 • Vi i finansnæringen er pålagt av myndighetene å gjøre en kontroll av alle nye kunder. Hensikten er å forebygge samt avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.

Informasjon

 • Retningslinjer for ansvarlige investeringer som Pareto Asset Management foretar på vegne av våre andelseiere og direkte kunder.

 • Pareto Asset Management utarbeider to ganger årlig en rapport om våre retningslinjer for ansvarlige investeringer og praktiseringen av disse.

 • Offentliggjøring i henhold til forordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finansforetak (SFDR).

 • Pareto Asset Management AS er opptatt av våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

 • Retningslinjer og rutiner for styring og kontroll av risiko, samt vår prosess for å vurdere samlet kapitalbehov.

 • Retningslinjer for godtgjørelsesordning vedtatt av Pareto Asset Management som har til formål å fremme god styring og kontroll av selskapets risiko.

 • Er du ikke er fornøyd med servicen du har fått hos oss eller om det er andre forhold ved dine plasseringer du ønsker å ta opp, fyll ut vedlagte skjema.

 • Etter angrerettloven kan du som forbrukere ha angrerett for avtaler om finansielle tjenester. Få mer informasjon i vedlagte dokument.

Forretningsvilkår