Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Pareto Aksje Norge

Pareto Investment Fund

Pareto Nordic Equity

Pareto Global

Rentefond logo

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Pareto Nordic Corporate Bond

Pareto ESG Global Corporate Bond

Pareto Nordic Cross Credit

Pareto Obligasjon

Pareto Likviditet

Spesialfond logo

Andre fond

Kategorien inkluderer spesialfond, som kombinerer langsiktige investeringer i sterke internasjonale selskaper og opportunistiske renteplasseringer med short-salg og belåning.

Pareto Nordic Alpha

Fond / Andelsklasse Prospekt og vedtekter Nøkkelinformasjon Månedsrapport Halvårsrapport Årsrapport