Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Pareto Investment Fund

Pareto Aksje Norge

Pareto Nordic Equity

Pareto Global

Kombinasjonsfond logo

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondene er en blanding mellom aksjefond og rentefond. Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer notert på børs eller annet regulert marked i Norden.

Pareto Nordic Return

Rentefond logo

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Pareto Nordic Corporate Bond

Pareto Global Corporate Bond

Pareto Nordic Cross Credit

Pareto Obligasjon

Pareto Likviditet

Fond / Andelsklasse Prospekt og vedtekter Nøkkelinformasjon Månedsrapport Halvårsrapport Årsrapport
Pareto Likviditet Prospekt (pdf)
Nøkkelinformasjon (pdf) Månedsrapport (pdf) Halvårsrapport (pdf) Årsrapport (pdf)
Spesialfond logo

Andre fond

Kategorien inkluderer spesialfond, som kombinerer langsiktige investeringer i sterke internasjonale selskaper og opportunistiske renteplasseringer med short-salg og belåning.

Pareto Total

Pareto Nordic Alpha

Pareto Nordic Omega