Til hovedinnhold

Alle våre fond har nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter. I tillegg finner du både halvårsrapporter og årsrapporter for flere av fondene.

Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Pareto Investment Fund

Pareto Aksje Norge

Pareto Global

Kombinasjonsfond logo

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondene er en blanding mellom aksjefond og rentefond. Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer notert på børs eller annet regulert marked i Norden.

Pareto Nordic Return

Pareto Nordic Alpha

Rentefond logo

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Pareto Nordic Corporate Bond

Pareto Global Corporate Bond

Pareto Høyrente

Fond / Andelsklasse Prospekt og vedtekter Nøkkelinformasjon Månedsrapport Halvårsrapport Årsrapport
Pareto Høyrente Prospekt (pdf) Nøkkelinformasjon (pdf) Månedsrapport (pdf) Halvårsrapport (pdf) Årsrapport (pdf)

Pareto Obligasjon

Fond / Andelsklasse Prospekt og vedtekter Nøkkelinformasjon Månedsrapport Halvårsrapport Årsrapport
Pareto Obligasjon Prospekt (pdf) Nøkkelinformasjon (pdf) Månedsrapport (pdf) Halvårsrapport (pdf) Årsrapport (pdf)

Pareto Likviditet

Fond / Andelsklasse Prospekt og vedtekter Nøkkelinformasjon Månedsrapport Halvårsrapport Årsrapport
Pareto Likviditet Prospekt (pdf) Nøkkelinformasjon (pdf) Månedsrapport (pdf) Halvårsrapport (pdf) Årsrapport (pdf)
Spesialfond logo

Spesialfond

Spesialfondene kombinerer langsiktige investeringer i sterke internasjonale selskaper og opportunistiske renteplasseringer med short-salg og belåning.

Pareto Total

Pareto Nordic Omega

Fond / Andelsklasse Prospekt og vedtekter Nøkkelinformasjon Månedsrapport Halvårsrapport Årsrapport
Pareto Nordic Omega Prospekt (pdf)
Vedtekter (pdf)
Supplement (pdf)
Nøkkelinformasjon (pdf)