Til hovedinnhold

Her finner du månedsrapporter, nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter for alle fond, i tillegg til halvårsrapporter og årsrapporter for flere av fondene.

Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Pareto Investment Fund

Pareto Aksje Norge

Pareto Nordic Equity

Pareto Global

Rentefond logo

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Pareto Nordic Corporate Bond

Pareto Global Corporate Bond

Pareto Høyrente

Fond / Andelsklasse Prospekt og vedtekter Nøkkelinformasjon Månedsrapport Halvårsrapport Årsrapport
Pareto Høyrente Prospekt (pdf)
(pdf) (pdf) (pdf) (pdf)

Pareto Obligasjon

Fond / Andelsklasse Prospekt og vedtekter Nøkkelinformasjon Månedsrapport Halvårsrapport Årsrapport
Pareto Obligasjon Prospekt (pdf)
(pdf) (pdf) (pdf) (pdf)

Pareto Likviditet

Fond / Andelsklasse Prospekt og vedtekter Nøkkelinformasjon Månedsrapport Halvårsrapport Årsrapport
Pareto Likviditet Prospekt (pdf)
(pdf) (pdf) (pdf) (pdf)
Spesialfond logo

Andre fond

Kategorien inkluderer spesialfond, som kombinerer langsiktige investeringer i sterke internasjonale selskaper og opportunistiske renteplasseringer med short-salg og belåning.

Pareto Total

Pareto Nordic Alpha

Pareto Nordic Omega