Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Pareto Aksje Norge

Pareto Investment Fund

Fond / Andelsklasse Prospekt og vedtekter Nøkkelinformasjon Månedsrapport Halvårsrapport Årsrapport

Pareto Nordic Equity

Pareto Global

Rentefond logo

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Pareto Nordic Corporate Bond

Pareto ESG Global Corporate Bond

Pareto Nordic Cross Credit

Pareto Obligasjon

Pareto Likviditet