Til hovedinnhold

Fondet er tilgjengelig i to andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse A:

Fondet har ingen minimumsinnskudd, og det er fast honorar på 0,55 %.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Nordic Cross Credit forvaltes av to senior porteføljeforvaltere med base i Oslo og Stockholm. Fondet tilbyr en bredt diversifisert portefølje med relativt høy cash yield og kort løpetid. Obligasjoner i fondet er for det meste floating rate notes (FRN), noe som reduserer rentefølsomheten til et minimum. Ansvarlig forvalter er Christian Weldingh.

Christian Weldingh

Christian Weldingh

Senior forvalter

Gustaf Tegell

Gustaf Tegell

Senior forvalter

Fem største investeringer:

  • Storebrand Livsforsikring
  • Intrum
  • Crayon
  • Klarna Bank
  • Felleskjøpet Agri

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Rentefond logo