Til hovedinnhold

Fondet er tilgjengelig i to andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse A:

Fondet har ingen minimumsinnskudd, og det er fast honorar på 1,0 %.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Fondet forvaltes av Øyvind Hamre, Stefan Ericson og Eric von Koss Torkildsen. Det er aktivt forvaltet og bredt diversifisert både på sektor og geografi i det nordiske markedet. Forvaltningen er fundamental, med grundig kredittanalyse. Målet er å skape god avkastning og samtidig kontrollere likviditetsrisiko. Alle posisjoner blir valutasikret til norske kroner.

Øyvind Hamre

Øyvind Hamre

Pareto Nordic Corporate Bond

Stefan Ericson

Stefan Ericson

Head of fixed income / Filialsjef Stockholm

Eric von Koss Torkildsen

Eric von Koss Torkildsen

Pareto Høyrente / Pareto Nordic Corporate Bond

Fem største investeringer:

  • Ekornes QM Holding 
  • Ice Group Scandinavia Holdings
  • Siccar Point Energy Bonds
  • Ship Finance International 
  • Preem

 

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Rentefond logo