Til hovedinnhold

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond i tillegg til aktiv forvaltning.

Capitol Hill and Finn Øystein Bergh

Om gass og brems i pengepolitikken ute

Gåte: I enkle, gamle dager var det lett å tegne yield-kurven og måle hvor ekspansiv pengepolitikken var. Styringsrentene var jo positive. Hva gjør man når styringsrentene går i null (eller lavere)?

Svar: Man beregner en skyggerente. Denne fanger opp ukonvensjonell pengepolitikk og oppsummerer den samlede effekten i form av en slags rente-ekvivalent...

Norwegian airplane and christmas tree

Betraktninger mot slutten av et innholdsrikt år

Det har vært et år med store svingninger i avkastningen, både i absolutt og relativ forstand. Året begynte slakt: inntil begynnelsen av april var markedet og fondet på minussiden. Med en fantastisk april, der Pareto Investment Fund steg 14 prosent, rykket vi fra markedet. På det beste lå vi åtte prosentpoeng foran. I oktober, før oljeprisen snudde, hadde fondet steget nesten tyve prosent fra årsskiftet. I skrivende stund er fondet svakt i minus, og omtrent fire prosentpoeng dårligere enn markedet. Les hele forvalterkommentaren.