Til hovedinnhold

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond i tillegg til aktiv forvaltning.

Molde islands

Forvaltning av offentlige midler

Vi har gleden av å invitere til vårt 13. forvaltningsseminar for kommuner og fylkeskommuner.

Tirsdag 9. april kommer vi til Molde for å avholde vårt årlige forvaltningsseminar for kommuner og fylkeskommuner. Årets fokus vil være på rente- og aksjemarkedet, samt vurderinger tilknyttet kommunens finansforvaltning.

Light house  and Lisbeth Rognstrand

Møteplass for stiftelser

Norske stiftelser er en viktig bidragsyter i det norske samfunnet, og til sommeren forventes ny stiftelseslov å tre i kraft. For mindre stiftelser skaper dette utfordringer. 

I samarbeid med Tore Bråthen, professor dr. juris ved BI, vil vi denne våren arrangere kundeseminarer for små og store stiftelser, rundt om i landet. – Dette er noe jeg brenner for, og som vi legger mye arbeid i, sier Lisbeth Rognstrand, som nå er i gang med å planlegge vårens seminarer.

Swan on a lake

Norges første svanemerkede kredittfond

Pareto Asset Management arbeider systematisk med etiske vurderinger i alle våre fond, og skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondene medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser.

Vårt globale fond Pareto Global Corporate Bond har tatt dette et steg videre som første svanemerkede kredittfond i Norge.