Til hovedinnhold

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond i tillegg til aktiv forvaltning.

Merry Christmas, glasses, pen and notes

Paretos optimale: Merry Xmas Everybody

I've opted for a slight twist this time. No figures, no rumination on market whims, no mathematics. Instead, I decided to bring you alternative lyrics to the 35-year-old hit song Merry Xmas Everybody, by English glam rock group Slade. It's been re-released so many times it could certainly need a bit of lyrical revamping.

Les Paretos optimale special edition - denne gang på engelsk - av investeringsdirektør Finn Øystein Bergh. 

Med ønske om en riktig god jul!

Ocean fish farming

Markedsoppdatering: Sjømat 2019

Kan den fantastiske utviklingen i sjømatbransjen fortsette?

Vi har gleden av å invitere til en markedsoppdatering for sjømatsektoren, tirsdag 15. januar 2019, i Ålesund.

Norsk sjømatsektor har hatt en positiv utvikling de siste årene og spiller en stadig viktigere rolle i norsk næringsliv. Hvilke muligheter og utfordringer kan bransjen forvente i tiden som kommer?