Til hovedinnhold

Velkommen til Pareto Asset Management

Ledig stilling: Compliance Officer

Vi er i sterk utvikling og stadig nye kunder viser oss tillit til å forvalte deres midler. Vi søker nå etter en Compliance Officer til en nyopprettet stilling i vår complianceavdeling.

Stillingen vil ha bred kontaktflate mot øvrige deler av organisasjonen og samarbeide tett med operasjonell virksomhet.

Søknadsfrist: 9. august 2021

Rapport om ansvarlige investeringer

I år har vi fått SFDR, en forordning om offentliggjøring av informasjon om bærekraft i finansielle produkter. Målet er å dreie kapitalstrømmene over mot mer bærekraftige investeringer med lavere klimautslipp. 

Les mer om dette, om aktivt eierskap, våre selskapsvurderinger og mye mer i vår siste rapport om ansvarlige investeringer.

Profitt? Det er Wall Street, det

Stadig mer av inntjeningen i amerikansk næringsliv havner hos de store børsnoterte selskapene. Resten av næringslivet er det verre stilt med.

Nå er det ikke slik at næringslivet i USA er sulteforet. De siste 20 årene har det samlede overskuddet økt med 170 prosent. På børsen har overskuddene økt enda raskere. 

Les siste Paretos optimale av Finn Øystein Bergh.

Lighthouse

Årsrapport 2020

Optimismen som preget finansmarkedene ved inngangen til 2020 skulle snart bli avløst av noe som samfunnsøkonomer gjerne kaller et eksternt sjokk.

Men 2020 endte som et år med nye kursrekorder på flere aksjebørser. På Oslo Børs bød de fire siste handledagene på fire nye toppnoteringer etter hverandre.

Les vår årsrapport for 2020.