Til hovedinnhold

Velkommen til Pareto Asset Management

Paretos Optimale: Stemmesedlers pålydende

Politiske valg og aksjemarkedet har mye med hverandre å gjøre. For eksempel kan man koke suppe på gallupbeta.

Les den nyeste utgaven av sjefsøkonom Finn Øystein Bergs finansblogg, Paretos Optimale, her.

Valutamedaljens forside

Av ren nysgjerrighet spurte jeg ChatGPT om hva som var den mest uventede hendelsen i finansmarkedene i april. I rentemarkedet pekte den på den kraftige økningen i de lange rentene, særlig for amerikanske statsobligasjoner. Jeg er ikke overbevist om at det var totalt uventet, men økningen var i hvert fall kraftig: Tiårsrenten steg med 48 basispunkter, mens toårsrenten fulgte rett bak med 41 basispunkter.

Les hele månedskommentaren til Finn Øystein Bergh og våre siste månedsrapporter.

Finansmarkedene og økonomien i 2023

I 2023 var alle finansaktører manisk opptatt av pengepolitikk. Det skulle vise seg å bli en vidunderlig illustrasjon av markedsstøy.

Les sjeføkonom og -strateg Finn Øystein Berghs årlige oppsummering av finansmarkedene og økonomien gjennom 2023:

"You can't improve what you don't measure"

Rapport om ansvarlige investeringer 2-2023

I vår bransje har vi vært travelt opptatt med å tilpasse oss ny bærekraftslovgivning, som EUs taksonomi og Offentliggjøringsforordningen (SFDR). Du har nok sett en linje eller to om dette i våre rapporter om ansvarlige investeringer.

Heretter vil imidlertid rapporteringsbyrden falle på våre porteføljeselskaper. Snart trer en mengde ny lovgivning i kraft som krever betydelig mer rapportering.

Les hele rapporten her.