Til hovedinnhold

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond i tillegg til aktiv forvaltning.

Mountains and northern light

Et sterkt år for vårt nordiske high yield fond

Desember avsluttet et meget godt år for Pareto Nordic Corporate Bond, med positiv avkastning 12 måneder på rad.

Fondets utvikling gjennom året var preget av lav volatilitet kombinert med god avkastning både absolutt og relativt i det nordiske markedet. Fondet har hatt en sterk vekst i forvaltningskapitalen, som nesten er tredoblet i løpet av året.

Eagel flying

Pareto Total kvartalsrapport

Vi avsluttet siste kvartal i 2019 med en oppgang på rett i underkant av fire prosent. Dette gir en avkastning på 23 prosent for året.

Aksjer long bidro til nesten hele denne oppgangen, mens aksjer vi var short hadde et negativt bidrag på rundt ett prosentpoeng. 

Etter et svakt aksjemarked i 2018 gjorde det brede aksjemarkedet det sterkt i 2019.

Mørkets fyrstelige belønning

-Med bare to uker igjen av 2019 tar jeg neppe mye feil om jeg skriver at dette har blitt et fantastisk børsår, skriver investeringsdirektør Finn Øystein Bergh i årets siste Paretos optimale.

Dette året har gitt en fantastisk avkastning i både aksje- og rentemarkedet – tross utbredt dysterhet ved inngangen til året. Eller nettopp derfor.

Nytt nordisk rentefond

Få tilgang til nordiske obligasjoner med lav geopolitisk risiko, ESG-profil og uutnyttede muligheter fra hele det nordiske kredittspekteret i vårt nye rentefond Pareto Nordic Cross Credit.

Fondets investeringsstrategi er en foredling av strategien til det norske rentefondet Pareto Høyrente, og gir investorer tilgang til en attraktiv miks av nordiske investment grade og high-yield utstedere.

Polaris off-road vehicles

En renessanse for verdiaksjer?

Oktober ble en svært hyggelig måned for Pareto Global, med en avkastning på over syv prosent.

-Vi får nå betalt for å ha vært tålmodige eiere i gode selskaper med sterkt driv i underliggende verdiskaping, og ikke minst for å ha vært tro mot vår verdiorienterte stilart og økt beholdningen i perioder der selskapene har vært handlet på attraktive prisnivåer, skriver forvalterne.

Aerial view of trees in the fog

Rapport om ansvarlige investeringer

For å forstå og kontrollere risikoen i selskapene vi eier har vi ofte dialog med ledelsen i selskapet. I fondet Pareto Aksje Norge har vi hatt dialog med i alt 25 selskaper (nesten hele porteføljen) om ESG-temaer det siste året.

Les mer om hva vi legger i begrepet «aktivt eierskap» i vår åttende rapport om ansvarlige investeringer.

Swan on a lake

Norges første svanemerkede kredittfond

Pareto Asset Management arbeider systematisk med etiske vurderinger i alle våre fond, og skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondene medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser.

Vårt globale fond Pareto Global Corporate Bond har tatt dette et steg videre som første svanemerkede kredittfond i Norge.