Til hovedinnhold

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond i tillegg til aktiv forvaltning.

Employees at work

Summer internship 2020

Pareto Asset Management er en uavhengig fondsforvalter med 38 milliarder kroner under forvaltning, fordelt på aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond.

Nå søker vi summer interns som har fullført tredje eller fjerde studieår innen sommeren 2020 til vår forvaltningsavdeling. Som intern hos oss får du erfaring med analysearbeid og innsikt i hvordan en forvalter jobber.

Halvårsrapport 2019

Første halvdel av 2019 startet med frisk stigning i oljepris og positiv utvikling i aksjemarkedene, men avsluttet noe mer avmålt ettersom utsiktene for global vekst ble justert ned og lange renter falt tilbake.

Les mer om hvordan det gikk med våre fond i første halvår.

Rapport om ansvarlige investeringer

Pareto Asset Management AS har som mål å bidra til bærekraftig utvikling av markeder og langsiktig verdiskapning ved å investere på en ansvarlig og etisk forsvarlig måte. Våre retningslinjer for ansvarlige investeringer bygger blant annet på FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og retningslinjene til Statens pensjonsfond, og sikrer en ansvarlig profil på alle våre fond. Les mer i vår siste rapport om ansvarlige investeringer.

Swan on a lake

Norges første svanemerkede kredittfond

Pareto Asset Management arbeider systematisk med etiske vurderinger i alle våre fond, og skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondene medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser.

Vårt globale fond Pareto Global Corporate Bond har tatt dette et steg videre som første svanemerkede kredittfond i Norge.