Til hovedinnhold

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond i tillegg til aktiv forvaltning.

Polaris off-road vehicles

En renessanse for verdiaksjer?

Oktober ble en svært hyggelig måned for Pareto Global, med en avkastning på over syv prosent.

-Vi får nå betalt for å ha vært tålmodige eiere i gode selskaper med sterkt driv i underliggende verdiskaping, og ikke minst for å ha vært tro mot vår verdiorienterte stilart og økt beholdningen i perioder der selskapene har vært handlet på attraktive prisnivåer, skriver forvalterne.

Gjennomføring av vedtektsendringer

11. november 2019 gjennomføres det vedtektsendringer i Pareto Obligasjon.

Bakgrunnen for vedtektsendringene er et ønske om å gjøre fondets investeringsmandat mer fleksibelt. Endringene innebærer at fondets forvaltningshonorar reduseres, og at det innføres andelsklasser i fondet.

Calendar 30 November

Frist for flytting av aksjefond til aksjesparekonto

For å lette overgangen til aksjesparekonto er det åpnet for at personlige aksjonærer i en periode kan overføre aksjer og aksjefondsandeler til aksjesparekonto uten gevinstbeskatning.

Frist for å melde overføring er 30. november 2019.

Fra og med 1. januar 2020 vil en overføring av verdipapirer til en aksjesparekonto medføre en realisasjon til markedskurs og gevinstbeskatning vil bli beregnet.

Aerial view of trees in the fog

Rapport om ansvarlige investeringer

For å forstå og kontrollere risikoen i selskapene vi eier har vi ofte dialog med ledelsen i selskapet. I fondet Pareto Aksje Norge har vi hatt dialog med i alt 25 selskaper (nesten hele porteføljen) om ESG-temaer det siste året.

Les mer om hva vi legger i begrepet «aktivt eierskap» i vår åttende rapport om ansvarlige investeringer.

Swan on a lake

Norges første svanemerkede kredittfond

Pareto Asset Management arbeider systematisk med etiske vurderinger i alle våre fond, og skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondene medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser.

Vårt globale fond Pareto Global Corporate Bond har tatt dette et steg videre som første svanemerkede kredittfond i Norge.