Til hovedinnhold

Velkommen til Pareto Asset Management

Budsjettproblemet | Paretos optimale

Det er dyrt å ha budsjetter som må brukes opp før årsskiftet. Også i aksjemarkedet. 

Hvis du jobber i offentlig sektor, har du sikkert opplevd (eller hørt) at budsjettet må brukes opp innen året er omme. Hvis du jobber i privat sektor, har du sikkert smilt godt av slike historier. Bruke mer penger, helt unødvendig, bare for å unngå budsjettkutt til neste år?

close-up of words CARBON TAX written on vintage typewriter

Klimarisiko i praksis: Karbonskatt?

For å få et bilde av effektene av en global karbonskatt gjorde vi i sommer en øvelse, en stresstest om du vil, på porteføljen i Pareto Aksje Norge.

Forvalterteamet så hovedsakelig på to effekter: beskatning av direkte utslipp (såkalt scope 1) og verdikjedeeffekter (scope 2 og 3). Resultatene var noe annerledes enn man kanskje kunne trodd. 

Rapport om ansvarlige investeringer

Ansvarlige, bærekraftige investeringer er et ungt felt. Motiver, oppfatninger, definisjoner og reguleringer er i stadig endring. For ikke så mange år siden var idealisme en viktig drivkraft. Dernest innså investorene at det saktens kunne være positivt også i finansiell forstand. Samtidig viste det seg at aktørene hadde vilt sprikende oppfatninger av hva det egentlig innebar, og dermed begynte arbeidet med å standardisere begreper og kriterier – både i finansnæringen og på offentlig hold.