Til hovedinnhold

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond i tillegg til aktiv forvaltning.

Oslo Børs and Finn Øystein Bergh

Rødforskyvning i aksjemarkedet

Er det en gåte for deg at aksjemarkedet har vært så robust så lenge? Over ti år etter finanskrisen har vi fortsatt ikke fått noen klassisk bråstopp, tross høyere prising, utbrent rentekrutt, haglbyger av tweets og stadig høyere smell fra handelsvåpnene. Hvorfor ikke?

Et gulrødt lys kan fortelle oss hvorfor aksjemarkedet fremdeles kjører på grønt.

Årsrapport 2018

Ved utgangen av august, tett på ti år etter at konkursen i Lehman Brothers sendte verdens markeder utfor krisestupet, kunne vi konstatere at avkastningen over disse ti årene hadde vært mer enn tilfredsstillende – selv om denne perioden altså startet rett før det historiske fallet krisehøsten 2008. Så skiftet markedsvinden.

Les vår årsrapport for 2018.

Rapport om ansvarlige investeringer

Pareto Asset Management AS har som mål å bidra til bærekraftig utvikling av markeder og langsiktig verdiskapning ved å investere på en ansvarlig og etisk forsvarlig måte. Våre retningslinjer for ansvarlige investeringer bygger blant annet på FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og retningslinjene til Statens pensjonsfond, og sikrer en ansvarlig profil på alle våre fond. Les mer i vår siste rapport om ansvarlige investeringer.

Swan on a lake

Norges første svanemerkede kredittfond

Pareto Asset Management arbeider systematisk med etiske vurderinger i alle våre fond, og skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondene medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser.

Vårt globale fond Pareto Global Corporate Bond har tatt dette et steg videre som første svanemerkede kredittfond i Norge.