Til hovedinnhold

Velkommen til Pareto Asset Management

windmill country side

Vant kampen med vindmøller

Bonheur har vært en aksje for de tålmodige.

Pareto Aksje Norge har hatt aksjen siden april 2008, i mange år uten synderlig uttelling. Den har imidlertid vært kronisk lavt priset, og forvalterne av fondet har ment at dette har gitt en god mulighet. Før eller siden ville vel markedet prise inn noe av det betydelige potensialet?

Og ja, den som ventet på noe godt, ventet ikke forgjeves. 

green leaf

Rapport om ansvarlige investeringer

Du har kanskje ikke tenkt på det, men du påvirker næringslivet. Gjennom din investering i verdipapirer, direkte eller gjennom våre fond, påvirker du selskapenes kapitalkostnader. Da er det på sin plass å tenke gjennom hva du vil oppnå med den påvirkningen.

Les vår seneste rapport om ansvarlige investeringer, den niende i rekken.

Finn Øystein Bergh

Finansmarkedene og økonomien 2019

Ved inngangen til 2019 hersket utbredt bekymring i finansmarkedene. Dystre globale vekstutsikter og en uforutsigbar slutt på handelsforhandlingene mellom USA og Kina la en klar demper på markedssentimentet. Og ennå skulle det gå nye 12 måneder før noen hadde hørt om koronaviruset. 

Les hele årsgjennomgangen av investeringsdirektør Finn Øystein Bergh.

Paretos optimale: Psykologikk

Ja, det sterke markedsfallet er både forståelig og logisk. Det samme kan forresten sies om den fremtidige oppgangen. Når meglere og forvaltere blir bedt om å forklare kraftige markedsfall, feier de det ofte bort ved å si at det handler om psykologi. Underforstått: Fallet er urasjonelt, uten forankring i den økonomiske virkeligheten. Det er bare panikken som griper om seg.

Dette er både rett og feil.