Til hovedinnhold

Velkommen til Pareto Asset Management

Norske sparebankers konkurransefortrinn

I verdenssammenheng er norske banker svært godt kapitalisert og effektivt drevet. Norske banker har generelt lavt mislighold, med tilsvarende lave tap. Bank/finans er tyngste sektor i vårt norske aksjefond, Pareto Aksje Norge, og utgjør om lag en fjerdedel av porteføljen. Brorparten av dette er sparebanker.

Les forvalterkommentaren.

Mountains and northern light

Et sterkt år for vårt nordiske high yield fond

Desember avsluttet et meget godt år for Pareto Nordic Corporate Bond, med positiv avkastning 12 måneder på rad.

Fondets utvikling gjennom året var preget av lav volatilitet kombinert med god avkastning både absolutt og relativt i det nordiske markedet. Fondet har hatt en sterk vekst i forvaltningskapitalen, som nesten er tredoblet i løpet av året.

Flying eagel

Pareto Total kvartalsrapport

Vi avsluttet siste kvartal i 2019 med en oppgang på rett i underkant av fire prosent. Dette gir en avkastning på 23 prosent for året.

Aksjer long bidro til nesten hele denne oppgangen, mens aksjer vi var short hadde et negativt bidrag på rundt ett prosentpoeng. 

Etter et svakt aksjemarked i 2018 gjorde det brede aksjemarkedet det sterkt i 2019.

Aerial view of trees in the fog

Rapport om ansvarlige investeringer

For å forstå og kontrollere risikoen i selskapene vi eier har vi ofte dialog med ledelsen i selskapet. I fondet Pareto Aksje Norge har vi hatt dialog med i alt 25 selskaper (nesten hele porteføljen) om ESG-temaer det siste året.

Les mer om hva vi legger i begrepet «aktivt eierskap» i vår åttende rapport om ansvarlige investeringer.