Til hovedinnhold

Velkommen til Pareto Asset Management

Om ulver og inkonsistens

I mars var verdipapirmarkedene i det rosenrøde lunet. MSCIs verdensindeks steg med 3,4 prosent, slik at årets oppgang nå er tosifret. Det samme gjelder både S&P 500 og MSCIs Norden-indeks, samt ikke minst Euro STOXX 50, som etter første kvartal 2024 kan notere et pluss på hele 12,9 prosent.

Les hele månedskommentaren til Finn Øystein Bergh og våre siste månedsrapporter.

Internship Stockholm | spring 2024

We are looking for a driven and passionate ESG intern to support our investment processes management and contribute to positive change.

Read more about the position and apply here.

Paretos Optimale: Det forunderlig myke rentebittet

Er det litt rart at realøkonomien ikke svekkes mer når rentene har skutt så kraftig opp? Det kan være at vi alle har tatt feil av rentene.

Les den nyeste utgaven av sjefsøkonom Finn Øystein Bergs finansblogg, Paretos Optimale, her.

"You can't improve what you don't measure"

Rapport om ansvarlige investeringer 2-2023

I vår bransje har vi vært travelt opptatt med å tilpasse oss ny bærekraftslovgivning, som EUs taksonomi og Offentliggjøringsforordningen (SFDR). Du har nok sett en linje eller to om dette i våre rapporter om ansvarlige investeringer.

Heretter vil imidlertid rapporteringsbyrden falle på våre porteføljeselskaper. Snart trer en mengde ny lovgivning i kraft som krever betydelig mer rapportering.

Les hele rapporten her.

Resultat fra andelseiermøte i Pareto Nordic Omega

På andelseiermøtet i Pareto Nordic Omega den 6. desember 2023, stemte andeleierne for gjennomføring av fusjonen mellom Pareto Nordic Omega (overdragende fond) og Pareto Total (overtakende fond). Fusjonen blir gjennomført 2. januar 2024.