Til hovedinnhold

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond i tillegg til aktiv forvaltning.

Årsrapport 2018

Ved utgangen av august, tett på ti år etter at konkursen i Lehman Brothers sendte verdens markeder utfor krisestupet, kunne vi konstatere at avkastningen over disse ti årene hadde vært mer enn tilfredsstillende – selv om denne perioden altså startet rett før det historiske fallet krisehøsten 2008. Så skiftet markedsvinden.

Les vår årsrapport for 2018.

Rapport om ansvarlige investeringer

Pareto Asset Management AS har som mål å bidra til bærekraftig utvikling av markeder og langsiktig verdiskapning ved å investere på en ansvarlig og etisk forsvarlig måte. Våre retningslinjer for ansvarlige investeringer bygger blant annet på FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og retningslinjene til Statens pensjonsfond, og sikrer en ansvarlig profil på alle våre fond. Les mer i vår siste rapport om ansvarlige investeringer.

Finn Øystein Bergh

Finansmarkedene og økonomien 2018

I 2018 var alles øyne rettet mot et vendepunkt som, tross flere faresignaler, ikke materialiserte seg.

Akkurat som den siste etappen av en lang tur har en tendens til å farge inntrykket av hele reisen, kan siste kvartal av 2018 ha gjort at du tror det var et høyst uvanlig år, kanskje et forvarsel om at vi går mot slutten av denne lange, lønnsomme syklusen. Les hele årsgjennomgangen av investeringsdirektør Finn Øystein Bergh.

Swan on a lake

Norges første svanemerkede kredittfond

Pareto Asset Management arbeider systematisk med etiske vurderinger i alle våre fond, og skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondene medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser.

Vårt globale fond Pareto Global Corporate Bond har tatt dette et steg videre som første svanemerkede kredittfond i Norge.