Til hovedinnhold

Velkommen til Pareto Asset Management

Paretos Optimale: På med pilen, Powell

Rentenivået er egentlig ikke så høyt. Ikke når vi sammenligner med rentene Norges Bank må se på.

Les den nyeste utgaven av sjefsøkonom Finn Øystein Bergs finansblogg, Paretos Optimale, her.

Internship Stockholm | spring 2024

We are looking for a driven and passionate ESG intern to support our investment processes management and contribute to positive change.

Read more about the position and apply here.

Månedskommentar: Så langt var frem og tilbake

Hva som drev markedene i 2023? Den er enkel: rentenivået. Aksjemarkedene danset i takt med renteendringene, som i sin tur gjenspeilte skiftende syn på inflasjon og sentralbankenes rentebeslutninger eller -uttalelser. 

Les hele månedskommentaren til Finn Øystein Bergh og våre siste månedsrapporter.

"You can't improve what you don't measure"

Rapport om ansvarlige investeringer 2-2023

I vår bransje har vi vært travelt opptatt med å tilpasse oss ny bærekraftslovgivning, som EUs taksonomi og Offentliggjøringsforordningen (SFDR). Du har nok sett en linje eller to om dette i våre rapporter om ansvarlige investeringer.

Heretter vil imidlertid rapporteringsbyrden falle på våre porteføljeselskaper. Snart trer en mengde ny lovgivning i kraft som krever betydelig mer rapportering.

Les hele rapporten her.

Resultat fra andelseiermøte i Pareto Nordic Omega

På andelseiermøtet i Pareto Nordic Omega den 6. desember 2023, stemte andeleierne for gjennomføring av fusjonen mellom Pareto Nordic Omega (overdragende fond) og Pareto Total (overtakende fond). Fusjonen blir gjennomført 2. januar 2024.