Til hovedinnhold

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond i tillegg til aktiv forvaltning.

Etterspranget

Oppdaterte beregninger bekrefter fondssparernes notorisk dårlige timing – og verdien av jevn sparing.

Med årene har vi fått en omfangsrik statistikk for norske aksjefond. Den er både strålende og begredelig.

Les investeringsdirektør Finn Øystein Berghs siste Paretos optimale.

Aerial view of trees in the fog

Rapport om ansvarlige investeringer

For å forstå og kontrollere risikoen i selskapene vi eier har vi ofte dialog med ledelsen i selskapet. I fondet Pareto Aksje Norge har vi hatt dialog med i alt 25 selskaper (nesten hele porteføljen) om ESG-temaer det siste året.

Les mer om hva vi legger i begrepet «aktivt eierskap» i vår åttende rapport om ansvarlige investeringer.

Halvårsrapport 2019

Første halvdel av 2019 startet med frisk stigning i oljepris og positiv utvikling i aksjemarkedene, men avsluttet noe mer avmålt ettersom utsiktene for global vekst ble justert ned og lange renter falt tilbake.

Les mer om hvordan det gikk med våre fond i første halvår.

Swan on a lake

Norges første svanemerkede kredittfond

Pareto Asset Management arbeider systematisk med etiske vurderinger i alle våre fond, og skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondene medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser.

Vårt globale fond Pareto Global Corporate Bond har tatt dette et steg videre som første svanemerkede kredittfond i Norge.