Til hovedinnhold

Velkommen til Pareto Asset Management

Stefan Ericson

Globale obligasjoner: Gode muligheter i utfordrende tider

Onsdag 1. april inviterte vi til webinar med fokus på globale obligasjoner.

Investeringsdirektør Finn Øystein Bergh og ansvarlig forvalter for vårt globale obligasjonsfond, Stefan Ericson, tok for seg den siste tidens markedsutvikling og mulighetene som byr seg i et urolig rentemarked.

Se webinaret her.

Muligheter i det koronapregede nordiske obligasjonsmarkedet

Mandag 30. mars inviterte vi til webinar om det nordiske rentemarkedet.

Sammen med vår investeringsdirektør ga Øyvind Hamre (Pareto Nordic Corporate Bond) og Eric von Koss Torkildsen (Pareto Nordic Cross Credit) sine betraktninger om hvilke muligheter de ser i det nordiske obligasjonsmarkedet.

Se webinaret her.

Paretos optimale: Psykologikk

Ja, det sterke markedsfallet er både forståelig og logisk. Det samme kan forresten sies om den fremtidige oppgangen. Når meglere og forvaltere blir bedt om å forklare kraftige markedsfall, feier de det ofte bort ved å si at det handler om psykologi. Underforstått: Fallet er urasjonelt, uten forankring i den økonomiske virkeligheten. Det er bare panikken som griper om seg.

Dette er både rett og feil.

corona virus

Tiltak i forbindelse med koronaviruset

Pareto Asset Management har innført en rekke tiltak for å sikre drift og forebygge spredning av koronaviruset, Covid-19. Tiltakene ble innført med umiddelbar virkning fra torsdag 12. mars, og vil gjelde inntil myndighetene kommer med nye retningslinjer.

Vi understreker at vår daglige drift, med forvaltning, verdisetting og oppgjør, fortsetter som før.

Finn Øystein Bergh

Hvor galt kan det gå?

Det er vanskelig å finne en situasjon som ligner dagens viruspanikk. Men vi må ikke mer enn 11-12 år tilbake for å finne en virkelig dyp krise. 

-Prøv å svare helt ærlig: Hvis du hadde hoppet av i 2008, når ville du ha turt å gå inn igjen?

Les investeringsdirektørens kommentar til børsenes korona-panikk.

Aerial view of trees in the fog

Rapport om ansvarlige investeringer

For å forstå og kontrollere risikoen i selskapene vi eier har vi ofte dialog med ledelsen i selskapet. I fondet Pareto Aksje Norge har vi hatt dialog med i alt 25 selskaper (nesten hele porteføljen) om ESG-temaer det siste året.

Les mer om hva vi legger i begrepet «aktivt eierskap» i vår åttende rapport om ansvarlige investeringer.