Til hovedinnhold

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond i tillegg til aktiv forvaltning.

Finn Øystein Bergh

Finansmarkedene og økonomien 2018

I 2018 var alles øyne rettet mot et vendepunkt som, tross flere faresignaler, ikke materialiserte seg.

Akkurat som den siste etappen av en lang tur har en tendens til å farge inntrykket av hele reisen, kan siste kvartal av 2018 ha gjort at du tror det var et høyst uvanlig år, kanskje et forvarsel om at vi går mot slutten av denne lange, lønnsomme syklusen. Les hele årsgjennomgangen av investeringsdirektør Finn Øystein Bergh.

Møteplass for stiftelser

Norske stiftelser er en viktig bidragsyter i det norske samfunnet, og til sommeren forventes ny stiftelseslov å tre i kraft. For mindre stiftelser skaper dette utfordringer. 

I samarbeid med Tore Bråthen, professor dr. juris ved BI, vil vi denne våren arrangere kundeseminarer for små og store stiftelser, rundt om i landet. – Dette er noe jeg brenner for, og som vi legger mye arbeid i, sier Lisbeth Rognstrand, som nå er i gang med å planlegge vårens seminarer.

Swan on a lake

Norges første svanemerkede kredittfond

Pareto Asset Management arbeider systematisk med etiske vurderinger i alle våre fond, og skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondene medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser.

Vårt globale fond Pareto Global Corporate Bond har tatt dette et steg videre som første svanemerkede kredittfond i Norge.