Til hovedinnhold

Fondet er tilgjengelig i fire andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse D:

Minimumsinnskudd er 50 millioner kroner, og det er fast honorar på 0,75 %.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Nordic Equity forvaltes av Tore Været og Patrick Meum. Fondet består av kvalitetsselskaper med høy aktiv andel, robuste konkurransefortrinn og solid balanse. Ansvarlig forvalter er Tore Været.

Tore Været

Tore Været

Senior forvalter 

Patrick Meum

Patrick Meum

Forvalter

Fem største investeringer:

  • Novo Nordisk
  • Kitron
  • Troax Group
  • Nordic Semiconductor
  • Instalco Intressenter

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Aksjefond logo