Til hovedinnhold

Fondet er tilgjengelig i fire andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse D:

Minimumsinnskudd er 50 millioner kroner, og det er fast honorar på 0,75 %.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Nordic Equity forvaltes av Tore Været og Patrick Meum. De forvalter også Pareto Investment Fund og Pareto Nordic Return. Fondet ble startet opp høsten 2018, og aksjeporteføljen speiler aksjene som ligger i Pareto Nordic Return.

Fem største investeringer:

  • Norwegian Finans Holding 
  • Instalco Intressenter
  • Grieg Seafood
  • Novo Nordisk
  • Troax Group AB

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Aksjefond logo