Til hovedinnhold

Fondet har fem andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse I:

Minimumsinnskudd er 100 millioner kroner, og det er fast honorar på 0,50 %.

  • Pareto Aksje Norge I
  • Oslo Børs Fondindeks
  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Aksje Norge forvaltes av Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen og Besim Zekiri. Vår tilnærming er fundamental, med analyser av nøkkeltall (fortjeneste, utbytte, aktiva, kapitalstruktur) og strategi. Vi er opptatt av en sunn kapitalstruktur, god egenkapitalavkastning og moderat prising, ikke generelle markedsforhold, makroøkonomi, tekniske analyser og spekulative faktorer.

Einar Løvoll

Einar Løvoll

Pareto Aksje Norge / Aktiv forvaltning

Torbjørn Frønningen

Torbjørn Frønningen

Pareto Aksje Norge / Aktiv forvaltning

Besim Zekiri

Besim Zekiri

Pareto Aksje Norge / Aktiv forvaltning

Med drøye 200 børsnoterte aksjer utgjør Norge et begrenset aksjemarked. Norsk økonomi er åpen; eksport-/importandelen er høy. Norske bedrifter er stort sett utadrettede og internasjonale, og mange kan karakteriseres som globale aktører. Dette betyr at man gjennom norske selskaper kan ta del i veksten i fremvoksende og andre markeder, men også at man ofte er underlagt verdensmarkedets skiftninger.

Noen bransjer dominerer, som energi- og energirelaterte selskaper, samt fisk og shipping. Dette er næringer der Norge har konkurransefortrinn, og der Pareto-gruppen gjennom årene har opparbeidet god kompetanse.

De fem største investeringer denne måneden:

  • Lerøy Seafood Group ASA
  • Yara International ASA
  • TGS-Nopec Geophysical Co ASA
  • Wilh. Wilhelmsen Holding ASA
  • SpareBank 1 SMN

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Aksjefond logo