Til hovedinnhold

Fondet er tilgjengelig i to andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse B:

Minimumsinnskudd er 50 millioner kroner, og det er fast honorar på 0,55 %.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Nordic Corporate Bond forvaltes av Øyvind Hamre, Thomas Larsen, Stefan Ericson og John Østreim. Det er aktivt forvaltet og bredt diversifisert både på sektor og geografi i det nordiske markedet. Forvaltningen er fundamental, med grundig kredittanalyse. Målet er å skape god avkastning og samtidig kontrollere likviditetsrisiko. Alle posisjoner blir valutasikret til norske kroner. Ansvarlig forvalter er Øyvind Hamre.

Øyvind Hamre

Øyvind Hamre

Senior forvalter 

Thomas Larsen

Thomas Larsen

Forvalter

John Østreim

John Østreim

Forvalter

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Rentefond logo