Till huvudinnehåll
 1. Månadsrapporter januari 2022

  Året 2021 avslutades väldigt starkt i kreditmarknaden. Därför var en reaktion under januari månad inte helt oväntat.

 2. Månadsrapporter december 2021

  Pareto ESG Global Corporate Bond utvecklades väl i december. Fonden har positionerat sig med en något lägre ränteduration där vi tror och hoppas att Federal Reserve agerar och höjer korta räntor i USA.

 3. Månadsrapporter november 2021

  COVID-19-viruset och dess ständiga mutationer förblir i samhället likt en dålig vana. Den senaste utvecklingen i november var att en annan svår variant, omikron, har dykt upp och spridit sig. Många länder återinförde restriktioner för resor. Marknaderna reagerade på osäkerheten med en kraftig nedgång i risktillgångar.

 4. Månadsrapporter oktober 2021

  Vi är alla födda på denna planet, och det enda sättet att bevara den är att hitta vissa politiska kompromisser som bidrar till planetens bästa.

 5. Månadsrapporter september 2021

  Den finansiella marknaden hade en avvaktande inställning i September där aktiemarknaden och kreditmarknaden sjönk under sista delen av månaden.

 6. Månadsrapporter augusti 2021

  Fonden Pareto ESG Global Corporate Bond hade en bra månad med positiv avkastning och hög aktivitet på både primär- och sekundärmarknaden. Ett antal nya namn kom in i portföljen.

 7. Månadsrapporter juli 2021

  Fonden Pareto ESG Global Corporate Bond hade ytterligare en solid månad med positiv avkastning i alla andelsklasser. AUM växte under månaden, och vi var aktiva på marknaden under de första veckorna i juli.