Till huvudinnehåll

Andelsägarna i Pareto Investment Fund vid tidpunkten för fusionen kommer från och med idag att kunna utöva sina rättigheter i Pareto Aksje Norge.

Bakgrund och konsekvenser

Bakgrund och konsekvenser av fusionen framgår av den information som skickades till fondandelsägarna tillsammans med mallelsen till fondandelsägarstämmorna.

Bekräftelse av fullbordande

Fondernas revisorer har utfärdat en bekräftelse på slutförandet. Denna bekräftelse finns tillgänglig för andelsägare och tillsynsmyndigheter på begäran till Pareto Asset Management.

Ytterligare information om fusionen finns här: