Till huvudinnehåll
 1. Månadsrapporter maj 2024

  Att toppen för policyräntor är nådd för både Fed och ECB, är de flesta ekonomer ense om. Frågan är snarare när räntesänkningar kan börja ske. I nuläget råder det divergens mellan Europa och US, där ekonomin i USA visat sig starkare än många förväntat. Även om prognoser alltid är osäkra, ser det ut som att Europa kommer gå före med räntesänkningar. Redan nu i maj visade svenska Riksbanken vägen med att för första gången på åtta år sänka räntan med 0,25 procentenheter till 3,75 %. Marknaden prisar in att ECB ska sänka i juni, medan en eventuell räntesänkning i USA förväntas ske först i september.

 2. Månadsrapporter april 2024

  “Little did you know. Your home’s really only a town you’re just a guest in (take me to Florida) So you work your life away. Just to pay for a timeshare down in Destin (take me to Florida) " Florida, Taylor Swift, 2024

 3. Swing pricing

  Pareto Asset Management AS has established procedures for swing pricing in accordance with the prospectus, to further improve protection of long-term unit holders, and shield existing holders from bearing trading related costs associated with the subscription and redemption of units.

 4. Månadsrapporter mars 2024

  “There are ways to get there. If you care enough for the living. Make a little space. Make a better place.” (Heal the World, Michael Jackson, 1991)

 5. Sustainability report 2023

  En av våra skyldigheter som en Svanenmärkt kreditfond är att publicera en årlig rapport om fondens hållbarhetsutveckling.

 6. Månadsrapporter februari 2024

  “Saying’, (this is my message to you). Singing’ don’t worry ’bout a thing ‘Cause every little thing gonna be alright.” (Three Little Birds, Bob Marley)

 7. Månadsrapporter januari 2024

  “Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it; he who doesn't, pays it” (Albert Einstein)

 8. Månadsrapporter december 2023

  Här i Norden går vi igenom de mörkaste dagarna på året i december månad. Början på fjärde kvartalet såg mörkt ut i marknaden också, men en remarkabel vändning under november och december månad spred glädje. För fonden var december månad en exceptionellt stark avkastningsmånad för andelsägarna.

 9. Månadsrapporter november 2023

  När det gäller god avkastning, så glädjer vi oss väldigt över november månad, som var den näst bästa månaden fonden haft sedan start 2015.

 10. Information om fusionen

  Pareto Asset Management meddelar att fusionen mellan Pareto Investment Fund (överlåtande fond) och Pareto Aksje Norge (övertagande fond) har slutförts.