Till huvudinnehåll
 1. Månadsrapporter december 2022

  Det finns många olika sätt att beskriva 2022, men vi väljer att inte ta med de mer kryddstarka beskrivningarna.

 2. Månadsrapporter november 2022

  Fonden utvecklades väldigt starkt under november månad, vilket även var fallet för globala kreditindex.

 3. Månadsrapporter oktober 2022

  I oktober månad tog marknaden alla negativa nyheter väldigt bra, och det var en stark månad.

 4. Månadsrapporter september 2022

  Marknaden ökade kraftigt i volatilitet och tappade fotfäste. I princip alla risktillgångar föll, särskilt efter Federal Reserves räntebeslut 21 september.

 5. Månadsrapporter augusti 2022

  Kreditspreadar avslutade månaden högre, och räntor steg efter att inflationssiffror i USA och Europa var fortsatt höga. Pareto ESG Global Corporate Bonds utveckling föll tillbaka något under månaden.

 6. Månadsrapporter juni 2022

  Pareto ESG Global Corporate Bonds utveckling under första halvåret och även under juni månad är bättre än globala, amerikanska och europeiska high yield-index. Vi är dock ödmjuka inför det faktum att fonden har fallit.

 7. Månadsrapporter maj 2022

  Pareto ESG Global Corporate Bond har haft netto inflöden under månaden och använt inflöden i både primära och sekundära marknaden.

 8. Månadsrapporter april 2022

  Företagen måste nu betala mer i form av kreditspreadar, samtidigt som att basen för ränteläget höjs. Detta innebär mycket mer attraktiva avkastningar för kreditinvesterare.

 9. Månadsrapporter mars 2022

  Fonden slutade månaden med en svag uppgång. Andra delen av månaden var väldigt stark, och andrahandsmarknaden var väldigt aktiv.