Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Sedan slutet på oktober 2023 har ekonomiska förutsättningar varit gynnsamma, med en positiv mix mellan tillväxt och inflation. Det finns självklart en del osäkerhet, och tillväxten i framför allt Tyskland har till och med varit negativ senaste kvartalet. Den stora positiva överraskningen är fortsatt USA, som kom med reviderade siffror för BNP-tillväxt som var starka 3,2 % för fjärde kvartalet. Mätt med PCE visade inflationen en fortsatt nedåtgående trend, dock fortsatt över nivån där Federal Reserve kan tänkas sänka styrräntan.

Marknaden prisar nu in senare räntesänkningar både i USA och Europa. Det bidrog till att amerikanska 10-åriga räntan steg från runt 3,90 % till 4,25 % under månaden. Kreditspreadar hade positiv utveckling och minskade både i USA och Europa.

Detta positiva marknadsklimat har bidragit till stora volymer på nyemissionsmarknaden för företagsobligationer globalt, särskilt i USA. Bruttovolym för high yield i USA är nu $58 miljarder hittills under 2024. Europa har haft en avsevärt mindre volym, men starka namn har inga problem att emittera.      

Tidigare denna månad nådde EU:s lagstiftare en provisorisk överenskommelse om en förordning gällande företag som publicerar ESG-klassificering. Med tanke på inflytandet av ESG-betyg i finansmarknaden avser förordningen att öka transparensen och jämförbarheten i ESG-betyg.

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu. Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Fonden deltog i flertalet nya emissioner och var även aktiv i andrahandsmarknaden. När det gäller nyemissioner deltog fonden i Scatec Green Bond, P3 Group S.àr.l green bond, Amer Sports, Coor, Wesco och Forvia.

I andrahandsmarknaden såldes hela innehavet i Lowell och IHO Verwaltung. Nya namn i fonden från andrahandsmarknaden var Western Digital, Nokian Tyres och Open Text Corporation.

Open Text Corporation är ett ledande globalt teknikföretag med huvudkontor i Kanada som hjälper företag med deras digitala transformationsprocesser. Företaget skapades i samarbete med Oxford University för att skapa den första online Oxford engelska ordboken 1991

Syntetiska CDS kreditindex stärktes under månaden. iTraxx Crossover index gick från +325 bp i slutet på januari till +305 bp i slutet på februari.

Förvaltarteamet

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.