Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Om Einstein verkligen sa dessa ord eller inte har debatterats, men det förändrar inte kraften i ”compounding” eller ränta på ränta effekten. Efter en enormt stark avslutning på året 2023 i kreditmarknaden var januari månad något avvaktande. Kreditspreadar ökade första halvan av månaden, och räntor steg i både USA och Europa.  Det som är väldigt positivt är att nyemissionsmarknaden har börjat året väldigt starkt, särskilt inom investment grade. Rekordvolymer hittills i år och stark handel i andrahandsmarknaden. Inom high yield ligger US utbud i linje med historiska tal, medan Europa har startat året med högre emissionsvolym än senaste fem åren. 

Vi tror att ”carry and compound interest” (alltså kupong och ränta på ränta-effekten) kommer vara en av de största bidragsgivarna för totalavkastningen under 2024. Med stor sannolikhet kommer centralbanker att sänka styrräntor under 2024, och marknaden prisar in allt från mars till juni för de olika centralbankerna. Det är stora inflöden globalt till fixed income fonder, mycket på grund av den markant förbättrade kontantavkastning som finns nu jämfört med senaste åren. 

Baksidan av myntet med ökade räntor är ju naturligtvis att konsumenter och bolag betalar mer för lån än på väldigt länge. Många globala bolag har löpande förfall, och därigenom har de en mer balanserad ökning av finansiella kostnaderna.  

Fonden hade nettoinflöde under januari månad och deltog i flertalet nya emissioner under månaden, som Schaeffler, Hannon Armstrong Green Bond, Eco Material Green Bond, ZF Europe Green Bond, Islandsbanki Green Bond, Berry Global och Fedrigoni.

I andrahandsmarknaden ökade vi i Wesco, Seche och Scatec.

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu.   

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex försvagades något under månaden. iTraxx Crossover index gick från +315 bp i slutet på december till +325 bp i slutet på januari.

Förvaltarteamet

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.