Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.” (Albert Einstein)

En av världens mer framstående fysiker och tänkare påverkar oss än idag. Vi behöver ifrågasätta och hitta nya vägar framåt som förbättrar världen. Ett viktigt forum blir COP28, som börjar 30 november i Dubai. Vi ska inte redogöra för alla utmaningar eller problem som finns, men vi fokuserar på att som fond finansiera bolag som jobbar på möjliga lösningar för de problem vi har och samtidigt skapa god finansiell avkastning.  

När det gäller god avkastning, så glädjer vi oss väldigt över november månad, som var den näst bästa månaden fonden haft sedan start 2015. Både Federal Reserve och ECB valde att pausa den räntehöjningscykel som varat en längre tid. Inflationssiffrorna sjunker globalt, och global tillväxt avtar efter en otroligt stark period senaste åren efter Covid-19 pandemin. Långa räntor i både USA och Europa sjönk stadigt under månaden när marknaden började prisa in räntesänkningar under andra halvan 2024.  Det vi och marknaden hoppas på, är en ”soft landing” för global ekonomi.      

Om vi flyttar vårt fokus från en önskvärd framtid till att leva i nuet, så kommer kvartalsrapporter fortsatt in för bolagen. Vi upprepar vårt tidigare budskap att de faktiska siffrorna visar över lag på tydlig nedgång i orderingång och försäljning, med några få undantag. Den positiva aspekten är att leveranskedjan är i mycket bättre skick, och halvledarindustrin är nu i avsevärt bättre skick att leverera produkter i tid. 

När det gäller kreditmarknaden, så gick kreditspreadar ihop både i USA och Europa. Kreditmarknaden var väldigt stark hela månaden, och emissionsvolymer i både Europa och USA var avsevärt bättre än under oktober månad.  

Fonden hade nettoinflöde och deltog i flertalet nya emissioner under månaden som Sealed Air, Huhtamäki och Ericsson.  

Huhtamäki och Sealed Air är två globala bolag som kompletterar fondens ökande exponering mot hållbarare paketering av industriella varor, mat och andra nödvändigheter. Båda bolagen har dessutom fokus på att ta ner belåningsgraden. Båda dessa nya positioner i fonden har handlat väldigt starkt i efterhandeln sedan emissionsdatum. 

I andrahandsmarknaden minskade vi vår position i Nobian. 

Den totala räntenivån inom fixed income innebär att ränteprodukter nu är mer attraktiva än på väldigt länge.

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu.   

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex stärktes under månaden. iTraxx Crossover index gick från +451 bp i slutet på oktober till +370 bp i slutet på november.

Förvaltarteamet

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.