Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Taylor Swift och en stor skara ”Swifties” kommer till Stockholm 17-19 maj för tre helt slutsålda shower. Flera teorier om superstjärnors påverkan på inflation cirkulerar fortsatt. Skyhöga hotellpriser och en uppskattad ekonomisk effekt på närmare en halv miljard.  Sanningen är nog att effekten är kortsiktig, men att debatten existerar är otrolig i sig.

Oavsett om det är Beyoncé, Swifties eller en stark global konjunktur som är anledningen, så har nedgången i inflationstalen pausat. Detta gäller särskilt i USA, och det har skapat ett problem för centralbanker som indikerat i december 2023 att de var redo för räntesänkningar. Marknaden prisar nu in avvikande räntesänkningar mellan USA och Europa. Europa förväntas sänka i juni, medan USA nu prisar in kanske enbart en räntesänkning sent 2024. Kreditspreadar gick isär marginellt både i USA och Europa. Den amerikanska 10-åriga räntan steg kraftigt under april månad, från 4,3 % till 4,6 %. 

Fondens utveckling under månaden var i linje med globala high yield-index, svagt ner.  

Den fortsatt starka globala konjunkturen har bidragit till stora volymer på nyemissionsmarknaden för företagsobligationer, särskilt i USA. Bruttovolym för high yield i USA är nu $110 miljarder hittills under 2024. Europa hade en ökande volym under april månad.

Fonden deltog i flertalet nya emissioner och var även aktiv i andrahandsmarknaden. När det gäller nyemissioner, deltog fonden i Boels, Techem och Verisure.

I andrahandsmarknaden såldes hela innehaven i Liberty Mutual och European Energy, och vi skalade ner i Darling Ingredients.

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu. Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex försvagades under månaden. iTraxx Crossover index gick från +297 bp i slutet på mars till +315 bp i slutet på april.

Förvaltarteamet

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.