Till huvudinnehåll
 1. Månadsrapporter september 2021

  Den finansiella marknaden hade en avvaktande inställning i September där aktiemarknaden och kreditmarknaden sjönk under sista delen av månaden.

 2. Månadsrapporter augusti 2021

  Fonden Pareto ESG Global Corporate Bond hade en bra månad med positiv avkastning och hög aktivitet på både primär- och sekundärmarknaden. Ett antal nya namn kom in i portföljen.

 3. Månadsrapporter juli 2021

  Fonden Pareto ESG Global Corporate Bond hade ytterligare en solid månad med positiv avkastning i alla andelsklasser. AUM växte under månaden, och vi var aktiva på marknaden under de första veckorna i juli.

 4. Månadsrapporter april 2021

  Vi har ett stabilt regn av stimulanser en tid framöver och tankar om inflation och underskott kan för närvarande få vila i bakgrunden.

 5. Månadsrapporter mars 2021

  Pareto ESG Global Corporate Bond hade en positiv utveckling trots en del motvind globalt. Vi har varit kraftigt underviktade dollaremissioner under hela året, och det har varit positivt för fondens utveckling.

 6. Månadsrapporter februari 2021

  I februari månad var volatilitet i långa amerikanska räntor det som orsakade mestadels av det negativa sentimentet som drabbade marknaden framförallt i slutet på månaden.

 7. Månadsrapporter januari 2021

  Kreditmarknaden har haft stor aktivitet i både Europa och USA, och fonden hade ytterligare en månad med positiv avkastning.