Till huvudinnehåll
 1. Pareto Nordic Cross Credit

  Få tillgång till nordiska obligationer med låg geopolitisk risk, ESG-profil och outnyttjade möjligheter från hela det nordiska kreditspektrumet.

 2. Ansvarsfulla investeringar

  Pareto Asset Management har som målsättning att bidra till hållbar utveckling av marknader och långsiktig värdeskapande genom att investera på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

 3. Månadsrapporter juni 2019

  Många av dessa månadsrapporter kommer att berätta att första halvåret slutade bra för dina investeringar trots en mogen konjunkturcykel, hot om handelskrig och geopolitiska spänningar.

 4. Att förvalta en svanenmärkt fond

  2018 godkändes fonden Pareto Global Corporate Bond som den första Svanenmärkta räntefonden i Norge och Sverige. Således har vi åtagit oss att uppfylla en krävande process för att verifiera att samtliga innehav i fonden uppfyller strikta hållbarhetskrav.

 5. Månadsrapporter maj 2019

  Maj brukar vara en en härlig och varm månad, men den har knappat gjort sig förtjänt av en sådan beskrivning i år. På samma sätt kan vi beskriva aktie- och obligationsmarknaden.

 6. Månadsrapporter mars 2019

  Vår fond Pareto Global Corporate Bond hadde igjen en sterk positiv måned, til tross for at kredittindeksen endte uendret.