Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. För att detta ska vara möjligt kommer investeringar i förnybar energi att fortsätta öka dramatiskt. Världen genomgår den största om-allokering av kapital vi någonsin sett. Det finns självklart stora utmaningar och problem, men många bolag kommer att tjäna väldigt mycket pengar också.  Sällsynta jordartsmetaller (REE; rare-earth elements) är en viktig del av grön och smart teknik. Kina dominerar fortsatt global produktion av dessa. Spänningar mellan USA och Kina kommer säkert ändra delar av dynamiken i den marknaden.   

Obligationsmarknaden kommer vara en viktig del av den hållbara utvecklingen.  Prognosen för ”sustainable bond issuance” är närmare $1000 miljarder under 2024.

Marknaden prisar nu in senare räntesänkningar både i USA och Europa. Japan avslutade sin negativa räntepolicy och höjde räntan för första gången på väldigt länge. Schweiz däremot blev första centralbanken inom G10 att sänka styrräntan till 1,50 %. Inflationen i USA har sjunkit markant, men senaste data från mars månad visade 3,2 % på årsbasis, vilket fortsatt ligger över målet på 2 %. Kreditspreadar hade positiv utveckling och minskade både i USA och Europa.

Detta positiva marknadsklimat har bidragit till stora volymer på nyemissionsmarknaden för företagsobligationer globalt, särskilt i USA. Bruttovolym för high yield i USA är nu $85 miljarder hittills under 2024. Europa har haft en avsevärt mindre volym, men starka namn har inga problem att emittera.      

Fonden deltog i flertalet nya emissioner och var även aktiv i andrahandsmarknaden. När det gäller nyemissioner deltog fonden i Ørsted Green Bond, Telefonica Green Bond, ProGroup, iLOQ and Virgin Media Green Bond.

I andrahandsmarknaden såldes hela innehavet i Intrum.

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu. Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex stärktes under månaden. iTraxx Crossover index gick från +305 bp i slutet på februari till +297 bp i slutet på mars.

 

Förvaltarteamet

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.