Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Geopolitiska spänningar påverkar i allra högsta grad världsekonomin. Globala relationer har försämrats under senare år, men världsekonomin har trots detta hållit en förhållandevis stark tillväxt-takt. Vi ser dock att det sker en viss avmattning även i USA, som har haft en tillväxt som varit över förväntan. Amerikansk BNP för tredje kvartalet landade på en imponerande 4,9 % tillväxt. Amerikanska bilarbetarfacket har strejkat under drygt en månad, och det kommer säkert påverka fjärde kvartalets siffror något. 

Den amerikanska 10-åriga räntan handlades tillfälligt precis över 5 % under månaden, men har stabiliserats nu under 5 %. Europeiska räntor har dock handlats mer sidledes under månaden. ECB valde att pausa räntehöjningar för första gången på 15 månader. Mycket talar för att den koordinerade globala räntehöjningscykeln är väldigt nära toppen.

När det gäller kreditmarknaden så gick kreditspreadar isär både i USA och Europa. Bloomberg global investment grade och high yield index i USD tappade ungefär 1 procent under månaden. Fonden gick bättre än båda dessa index under månaden.

Emissionsmarknaden avtog markant under oktober månad. Det var den näst svagaste oktober-månaden i amerikansk high yield senaste fem åren. Med det sagt så ser vi att bolag med längre historik och diversifierad finansieringsbas har bra tillgång till obligationsmarknaden. 

Fonden deltog inte i någon av dessa nya emissioner under månaden. Många av bolagen som emitterade var från energisektorn. 

Fonden hade positivt nettoflöde, och vi använde inflöden till att öka i ett antal existerande positioner, som Pentair, Wesco, Modulaire, Mobico, EQT och Crown.

Den totala räntenivån inom fixed income innebär att ränteprodukter nu är mer attraktiva än på väldigt länge.

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu. 

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex försvagades under månaden. iTraxx Crossover index gick från +434 bp i slutet på september till +451 bp i slutet på oktober.

Förvaltarteamet

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.