Till huvudinnehåll

Pareto ESG Global Corporate Bond är en Svanenmärkt fond och utgör ett hållbarhetsmärkt alternativ för investerare. Vårt mål är att uppmuntra företag och kapitalmarknader att agera mer hållbart på lång sikt.

Aktiv förvaltning

Engagemang och ägande har historiskt sett varit en aktieinvesterares uppdrag. Pareto ESG Global Corporate Bond är en räntefond, så per definition har vi ingen rösträtt. Det är dock generellt sett lättare för ränteinvesterare att nå företag som söker kapital på obligationsmarknaden. Detta är anledningen till att vi anser att ränteförvaltare har en viktig roll att spela för att påverka obligationsutgivare i rätt riktning.

Läs mer om vårt arbete i vår Sustainability report 2023.