Till huvudinnehåll

Här hittar du månadsrapporter, faktablad, prospekt och utsikter för alla fonder, och halvårsrapporter och årsrapporter för flera av fonderna.

Rentefond logo

Räntefond

Våra räntefonder investerar i räntebärande värdepapper emitterade av norska och utländska företag, myndigheter och institutioner. Fonderna passar dem som har en investeringshorisont på tre till fem år.

Pareto Global Corporate Bond

Pareto Nordic Corporate Bond

Fond / Andelsklass Prospekt och stadgan KIID Månadsrapport Halvårsredogörelse Årsberättelse
Pareto Nordic Corporate Bond C Prospekt (pdf)
Stadgan (pdf)
(pdf) (pdf) (pdf) (pdf)

Pareto Høyrente

Fond / Andelsklass Prospekt och stadgan KIID Månadsrapport Halvårsredogörelse Årsberättelse
Pareto Høyrente Prospekt (pdf)
(pdf) (pdf) (pdf) (pdf)