Till huvudinnehåll
Aksjefond logo

Aktiefond

Våra aktiefonder har minst 80 procent av kapitalet på aktiemarknaden. Fonderna passar bäst för dem som har en investeringshorisont på mer än fem år.

Pareto Aksje Norge

Pareto Nordic Equity

Pareto Global

Rentefond logo

Räntefond

Våra räntefonder investerar i räntebärande värdepapper emitterade av norska och utländska företag, myndigheter och institutioner. Fonderna passar dem som har en investeringshorisont på tre till fem år.

Pareto ESG Global Corporate Bond

Pareto Nordic Corporate Bond

Pareto Nordic Cross Credit