Till huvudinnehåll

Teckningsformulär

  • Nya kunder måste alltid använda vårt teckningsformulär. Blanketten ger viktig information om rutiner och kostnader för transaktioner i våra fond.

  • Vi i finansbranschen har krav från myndigheterna om att kontrollera alla nya kunder. Syftet är att förhindra och avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism.

  • Vi i finansbranschen har krav från myndigheterna om att kontrollera alla nya kunder. Syftet är att förhindra och avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism.

  • Företag som agerar som förvaltare (förmedlare) måste bifoga en undertecknad kopia av "Bilaga I" tillsammans med Teckningsanmälan (en).

Information

  • Pareto Asset Management AS strävar efter att bidra till hållbar utveckling av marknader och långsiktig värdeskapande genom att investera på ett ansvarsfullt och etiskt sätt (en).

  • Två gånger om året, förbereder Pareto en rapport om våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar och utövandet av dessa (en).

  • Pareto Asset Management värnar om att skydda våra kunders personuppgifter på bästa sätt. Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning (en).

Affärsvillkor etc.