Till huvudinnehåll

Vi förvaltar medel till kommuner, stiftelser, investeringsbolag och privatpersoner. Anställda och ägare i Pareto-koncernen investerar själv i våra fonder. Tillsammans utgör företag och anställda vår största kund.

Vi ser på våra kundrelationer som ett långsiktigt samarbete och har nära relationer med våra kunder.

Anställda och ägare investerar själv i våra fonder.

Ansvarsfulla investeringar

Våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar bygger bland annat på riktlinjerna till den norska Statens pensionsfond och FN's principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Det innebär att vi beaktar sociala förhållanden, miljö och hållbarhet när vi överväger ett företag.

Vi strävar efter att investera i företag med god kvalitet på verksamhet och ledning. I praktiken innebär det bland annat att vi inte investerar i företag på uteslutningslistan för den norska Statens pensionsfond utomlands. Vi är medlem i Verdipapirfondenes forening (VFF).

Ladda ner (engelska)

 

Utvalda höjdpunkter i Paretos historia

  • 1995: Började med aktieförvaltningen 
  • 1998: Började med ränteförvaltning 
  • 2006: Började med global kapitalförvaltning 
  • 2014: Öppnade kontor i Stockholm
  • 2015: Undertecknade FN-principer för ansvariga investeringar (UNPRI) 
  • 2015: Fusionerade med Pareto Nordic Investments 
  • 2015: Började med global ränteförvaltning 
  • 2017: Passerade 30 miljarder i avkastning för våra kunder sedan start
  • 2018: Öppnade första icke-nordiska filial i Frankfurt, Tyskland
  • 2018: Pareto Global Corporate Bond är Sveriges första svanenmärkta kreditfond 

Våra anställda

Quote: «Although it’s easy to forget, a share of stock is not a lottery ticket. It’s a part ownership of a business.» -Peter Lynch

Vår förvaltningsfilosofi

Vi är en aktivförvaltare och syftar till att skapa en bra avkastning genom aktiva investeringsval. Det innebär att våra förvaltare har ett nära samarbete med dina investeringar, och vid varje givet tillfälle gör de investeringar för att uppnå den bästa långsiktiga avkastningen.