Till huvudinnehåll

Vi har förvaltat medel till kommuner, stiftelser, investeringsbolag och privatpersoner sedan 1995. Många av de kunder vi haft sedan start, arbetar fortfarande tilsammans med oss idag. Anställda och ägare investerar själv i våra fonder. Tillsammans utgör företag och anställda i Pareto-koncernen vår största kund.

Vårt huvudkontor ligger i Oslo, och vi har filialer i Stockholm och Frankfurt. Vi är en del av Pareto-koncernen - en solid grupp med historik på marknaden från 1985.

Anställda och ägare investerar själv i våra fonder.

Ansvarsfulla investeringar

Våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar bygger bland annat på riktlinjerna till den norska Statens pensionsfond och FN's principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Det innebär att vi beaktar sociala förhållanden, miljö och hållbarhet när vi överväger ett företag.

Vi strävar efter att investera i företag med god kvalitet på verksamhet och ledning. I praktiken innebär det bland annat att vi inte investerar i företag på uteslutningslistan för den norska Statens pensionsfond utomlands. Vi är medlem i Verdipapirfondenes forening (VFF).

Utvalda höjdpunkter i Paretos historia

  • 1995: Började med aktieförvaltningen 
  • 1998: Började med ränteförvaltning 
  • 2006: Började med global kapitalförvaltning 
  • 2014: Öppnade kontor i Stockholm
  • 2015: Undertecknade FN-principer för ansvariga investeringar (UNPRI) 
  • 2015: Fusionerade med Pareto Nordic Investments 
  • 2015: Började med global ränteförvaltning 
  • 2017: Passerade 30 miljarder i avkastning för våra kunder sedan start
  • 2018: Öppnade första icke-nordiska filial i Frankfurt, Tyskland
  • 2018: Pareto Global Corporate Bond är Sveriges första svanenmärkta kreditfond 

Våra anställda

Vår förvaltningsfilosofi

Vi är en aktivförvaltare och syftar till att skapa en bra avkastning genom aktiva investeringsval. Det innebär att våra förvaltare har ett nära samarbete med dina investeringar, och vid varje givet tillfälle gör de investeringar för att uppnå den bästa långsiktiga avkastningen.