Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

2023 blev det bästa året sedan start 2015 för Pareto ESG Global Corporate Bond. 

Det var som sagt ett år som skiftade vid ett flertal tillfällen, med amerikansk regional bankkris i mars och sedan stigande långa räntor fram till oktober månad. Den amerikanska ekonomin överraskade positivt under hela 2023, med fortsatt låg arbetslöshet och solid tillväxt. Europa, och då särskilt Tyskland, har haft sjunkande ekonomisk aktivitet, särskilt sista halvåret. Prognoserna för 2024 är också svagare, och därför har marknaden prisat in räntesänkningar under 2024 både för USA och även Europa. Om USA lyckas med en mjuklandning, ”soft landing”, återstår att se, men bolagen har bättre klimat för att refinansiera och även att emittera nya obligationer om detta positiva marknadsklimat består. 

Under 2023 emitterades cirka USD 180 miljarder i US high yield och EUR 53 miljarder i europeisk high yield. En stor andel av all aktivitet var refinansieringar av existerande skuld. På företagsobligationsmarknaden är kupongerna avsevärt högre än på många år, vilket bådar väl även för 2024.

När det gäller sustainable finance var den stora händelsen COP28 i Dubai. Många detaljer är komplicerade, men om vi ska titta på helheten kan vi nämna ett par teman. Ökat fokus på lösningar för energieffektivitet som ska komplettera förnybar energi. Kostnad och säkerhet för förnybar energi blir avgörande för hur fort utbyggnaden kommer ske.

Fonden hade nettoinflöde och deltog i flertalet nya emissioner under månaden, som Synlab, Loxam, Hannon Armstrong och NextEra Energy.

Synlab är ett nytt innehav i fonden. Bolaget är en global aktör inom medicinsk diagnostik. Synlab har stor andel av intäkter från reglerad hälsosektor. Tillväxten under Covid-19 har avtagit, och bolaget justerar nu affärsmodellen för en mer normal utveckling framöver.  

I andrahandsmarknaden sålde vi vår position i Klöckner Pentaplast. 

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu.   

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex stärktes under månaden. iTraxx Crossover index gick från +370 bp i slutet på november till +315 bp i slutet på december.

 

Förvaltarteamet

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.