Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Att toppen för policyräntor är nådd för både Fed och ECB, är de flesta ekonomer ense om. Frågan är snarare när räntesänkningar kan börja ske. I nuläget råder det divergens mellan Europa och US, där ekonomin i USA visat sig starkare än många förväntat. Även om prognoser alltid är osäkra, ser det ut som att Europa kommer gå före med räntesänkningar. Redan nu i maj visade svenska Riksbanken vägen med att för första gången på åtta år sänka räntan med 0,25 procentenheter till 3,75 %. Marknaden prisar in att ECB ska sänka i juni, medan en eventuell räntesänkning i USA förväntas ske först i september.


I marknaden råder fortsatt högre kuponger än vi sett sista tio åren inom räntemarknaden på grund av flertalet räntehöjningar. Samtidigt råder det idiosynkratisk risk i marknaden, då vissa stora bolag har problem med finansiering och hög skuldsättning (Atos och Altice, för att nämna några). Inga av dessa bolag ägs i fonden, men de är exempel på den utveckling vi ser just nu. När vi summerar våra portföljbolags Q1-rapporter framgår det tydligt att konjunkturen är svagare. Fokus för bolagen över lag är att ha god kostnadskontroll, förbättra balansräkningen, försvara marginaler och minska skuldsättningen.


Avkastningsmässigt var maj en bra månad, drivet av den goda förräntningstakten och av både något lägre marknadsräntor och kreditspreadar som gick ihop. Den löpande kontantavkastningen förväntas fortsatt öka, när bolag betalar tillbaka äldre obligationer med lägre kuponger och ersätter med nya som har högre kuponger.


Emissionsmarknaden för företagsobligationer har varit stark under året, särskilt i USA. Bruttovolymen för high yield i USA är runt 150 miljarder dollar hittills under 2024. Även i Europa har emissionsmarknaden för high yield varit god, där ungefär 50 miljarder euro har emitterats under året.
Fonden deltog i flertalet nya emissioner och var även aktiv i andrahandsmarknaden. När det gäller nyemissioner, deltog fonden i Organon, Berry Global, Fedrigoni och Sobi.


I andrahandsmarknaden såldes hela innehavet i Getlink, Coor, Nemak, Huhtamäki och Swedbank, medan vi skalade ner i bland annat Picard, Belden och Schaeffler.


Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu. Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.


Syntetiska CDS kreditindex stärktes under månaden. iTraxx Crossover index gick från +315 bp i slutet på april till +296 bp i slutet på maj.

Förvaltarteamet

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.