Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Under månaden har det även varit val till Europaparlamentet. Utfallet av valet har lett till större politisk osäkerhet i Europa, framför allt i Frankrike, som annonserande ett nyval. Marknadsreaktionen blev högre marknadsräntor i landet. Även kreditspreadar har gått isär till följd av att den politiska osäkerheten ökat, dock i begränsad utsträckning. 

Emissionsmarknaden för företagsobligationer gick fortsatt starkt under juni, även om det börjar märkas att vi närmar oss sommarledighet med normalt sett lägre aktivitet. Bruttovolymen för high yield i USA är runt 160 miljarder dollar hittills under 2024, vilket motsvarar en årstakt på 174 % jämfört med 2023. I Europa har det emitterats ungefär 55 miljarder euro under året. 

Fondens utveckling var stabil under månaden, med en totalavkastning i linje med fondens kupongavkastning.

Under juni deltog fonden i Picard på primärmarknaden och var även aktiv i andrahandsmarknaden, där vi bland annat sålde hela innehavet i ADL Security, Topbuild och Ahlström Munksjö.

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu. Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex gick isär under månaden. iTraxx Crossover index gick från +296 bp i slutet på maj till +327 bp i slutet på juni.

Förvaltarteamet

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.