Til hovedinnhold
 1. Forbrytelse og straff, og belønning

  Russlands invasjon av Ukraina fortsatte med uforminsket styrke, med kraftig økende sivile tapstall og rapporter om forferdelige grusomheter. Råvareprisene klatret enda høyere, drevet av bekymringer for leveringssikkerheten, og inflasjonspresset økte.

 2. Finansmarkedene og økonomien i 2021

  Gode nyheter, dårlige nyheter og virkelige nyheter. I 2021, tilbake fra dypet av pandemien, fikk vi mange gode nyheter. Men ikke gode nok til at de økonomiske stimulansene måtte reverseres. Vi fikk også en udiskutabel påminnelse om hva som i realiteten driver avkastningen i finansmarkedene.

 3. Resultater fra andelseiermøte

  25. mars 2022 ble det avholdt andelseiermøte i Pareto Likviditet for å behandle foreslåtte vedtektsendringer. Samtlige forslag ble godkjent.

 4. Sustainability report 2021

  En av våre forpliktelser som et svanemerket kredittfond er å publisere en årlig rapport om fondets bærekraftsresultater.

 5. Motvirkende krefter

  Når det skjer noe dramatisk, råder vi gjerne våre kunder til å ta det med ro og sitte stille i båten. Med store kursfall for aksjer og foretaksobligasjoner er det sjelden – om noen gang overhodet – lønnsomt å selge. Denne gang er imidlertid historien en annen.

 6. Russland – hva nå?

  Og så har Russland trådt over en grense – bokstavelig talt – som ingen trodde at noe europeisk land skulle krysse i moderne tid. Moskva-børsen har stupt, selv om en kraftig rekyl reduserer tapet, og vestlige børser har ikke vært så uberørt de heller. Russlands invasjon kom i en situasjon med inflasjonsfrykt og stigende renter, noe aksjemarkedet heller ikke liker.

 7. Ingen tid for tårer

  Januar ble en måned med negativ avkastning for mange investorer. Frykt for økende inflasjon, godt fyrt opp av nyheten om at inflasjonsraten i USA hadde nådd 7,0 prosent, manet frem gamle rentespøkelser. Og rentene steg noen hakk, slik også kredittmarginene gjorde. Resultatet var et bredt fall i det globale obligasjonsmarkedet, både for investment grade og for high yield.

 8. Avkastningens ikke-årsaker

  Du kan unnskyldes om du føler trang til å feire 2021. I finansmarkedene var det mange mennesker som tjente mange penger på risikable investeringer som aksjer og foretaksobligasjoner. Så skal det tilføyes at mange tapte penger på presumptivt risikofri investeringer som amerikanske statsobligasjoner eller passe solide obligasjoner med investment grade-rating.

 9. Informasjon om vedtektsendringer

  Pareto Asset Management AS viser til de foreslåtte vedtektsendringene i Pareto Aksje Norge og Pareto Global, jf. andelseiermøtene som ble avholdt 8. desember 2021 der andelseierne godkjente endringene.