Til hovedinnhold

Målt mot både risiko og historisk avkastning er det tallet i realiteten mye dårligere.

Årsakene er åpenbare: høyere renter og høyere kredittmarginer. Grovt sett har effektiv rente på tiårige statsobligasjoner steget med 150 basispunkter i år, mens kredittmarginer på high-yield obligasjoner er nær doblet.

Det er også en grei oppsummering av de spøkelsene som herjer aksjemarkedet: sentralbankene bekjemper inflasjonen gjennom tøffere pengepolitikk (høyere renter) selv om det kan utløse resesjon (finansiell risiko inkl. kredittrisiko). De svakeste aksjene er selskaper med lavere inntjening i dag og følgelig høyere følsomhet for endringer i rentenivået. Typisk nok har Nasdaq-indeksen falt med 29 prosent i første halvår.

De siste par ukene i juni falt markedsrentene litt, hvilket sannsynligvis reflekterer en tro på at sentralbankene vil anlegge en mindre tøff holdning. Det betyr at resesjon trer frem som markedets primære trussel. Nå er det ingen grunn til å underslå at resesjon er dårlig nytt for selskapenes inntjening og forbrukernes lommebøker. Men det er et par ting du bør ha i minne.

For det første, og kanskje litt overraskende, er det slik at inntjeningen holder seg. Skal vi tro analytikerne, kan hele aksjefallet tilskrives lavere prising. For S&P 500 har P/E basert på de neste tolv månedenes inntjening falt fra 22 til 16, ifølge FactSet, mens kurs i forhold til kontantstrøm er redusert fra 16 til 12. Basert på bottom-up-estimater er det altså ingen resesjon underveis, i alle fall ikke frem til neste sommer. Det ser ut til at aksjemarkedet justerer kursene i tråd med høyere renter, men klamrer seg til en tro på vedvarende lønnsomhet.

For det andre finnes det faktisk et anslag på hva den mulige resesjonen vil koste aksjemarkedet. Jeg kan gi deg et presist tall. Sammenlignet med situasjonen på nyttårsaften, før vi visste om krigen i Ukraina og alt annet som har skjedd, vil jeg si at kostnaden for S&P 500 er ganske nøyaktig 20 prosent. Ja, dette tilsvarer årets fall. Saken er at det du bekymrer deg for i dag, det er det andre som også bekymrer seg for. Verdens største og best finansierte meningsmåling har levert sin dom, og den dommen sier 20 prosent.

For all del, dette er ikke noe anslag fra min side. Det er bare en påminnelse om at kjente risikofaktorer pleier å være diskontert i aksjekursene. Frykten kommer alltid fakta i forkjøpet.

 Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter