Til hovedinnhold

Pareto Asset Management AS viser til de foreslåtte vedtektsendringene i Pareto Likviditet som ble godkjent av andelseiermøtet 25. mars 2022. Finanstilsynet har gitt sin godkjenning til vedtektsendringene.

Investeringsmandat

Vedtektsendringene innebærer at fondets investeringsmandat blir mer fleksibelt ved å åpne for investeringer i rentebærende verdipapirer med kredittkvalitet tilsvarende investment grade (minimum BBB-) utstedt i norske kroner uten begrensninger til hvem utsteder er og hvor verdipapirene er notert.

Innføring av andelsklasser

Det etableres fire andelsklasser i fondet. Andelsklasse A har minste tegningsverdi på kr 500 og forvaltningsgodtgjørelse på 0,25 % p.a. Andelsklasse B har minste tegningsverdi på kr 10 millioner og forvaltningsgodtgjørelse på 0,15 % p.a., mens andelsklasse C har minste tegningsverdi på kr 50 millioner og forvaltningsgodtgjørelse på 0,08 % p.a. Andelsklasse D er åpen for enhver andelseier som tegner gjennom distributører som har avtale med Pareto Asset Management AS om distribusjon av andelsklassen og som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet vederlag fra forvaltningsselskapet for distribusjon av andelsklassen.

Andelseierne vil bli automatisk flyttet til den klassen de kvalifiserer til, og andelseierne behøver således ikke foreta seg noe.

Vennligst se kapittelet Beskrivelse av og begrunnelse for vedtektsendringene i innkalling til andelseiermøte for nærmere informasjon om vedtektsendringene.

Andelseierne har rett til gebyrfri innløsning i perioden mellom offentliggjøring og inntil 5 virkedager før vedtektsendringene trer i kraft. For ordens skyld presiseres det at fondet normalt ikke praktiserer innløsningsgebyr.

Ta gjerne kontakt med din kunderådgiver dersom du har spørsmål til vedtektsendringene.

 

Prospekt og KIID gjeldende fra og med 24. august 2022