Til hovedinnhold
 1. Ingen tid for tårer

  Januar ble en måned med negativ avkastning for mange investorer. Frykt for økende inflasjon, godt fyrt opp av nyheten om at inflasjonsraten i USA hadde nådd 7,0 prosent, manet frem gamle rentespøkelser. Og rentene steg noen hakk, slik også kredittmarginene gjorde. Resultatet var et bredt fall i det globale obligasjonsmarkedet, både for investment grade og for high yield.

 2. Avkastningens ikke-årsaker

  Du kan unnskyldes om du føler trang til å feire 2021. I finansmarkedene var det mange mennesker som tjente mange penger på risikable investeringer som aksjer og foretaksobligasjoner. Så skal det tilføyes at mange tapte penger på presumptivt risikofri investeringer som amerikanske statsobligasjoner eller passe solide obligasjoner med investment grade-rating.

 3. Informasjon om vedtektsendringer

  Pareto Asset Management AS viser til de foreslåtte vedtektsendringene i Pareto Aksje Norge og Pareto Global, jf. andelseiermøtene som ble avholdt 8. desember 2021 der andelseierne godkjente endringene.

 4. Melding til andelseiere Pareto plc

  Prospektsupplementet til underfondene i Pareto plc er oppdatert med informasjon knyttet til taksonomien og offentliggjøringsforordningen (SFDR).

 5. Resultater fra andelseiermøte

  8. desember 2021 ble det avholdt andelseiermøte i Pareto Aksje Norge, andelsklasse A, for å behandle foreslåtte vedtektsendringer. Samtlige forslag ble godkjent.

 6. Resultater fra andelseiermøte

  8. desember 2021 ble det avholdt andelseiermøte i Pareto Global, andelsklasse A, for å behandle foreslåtte vedtektsendringer. Samtlige forslag ble godkjent.

 7. Ekstrapolering og læring

  Finansmarkeder har som kjent en tendens til å overdrive betydningen av ny informasjon, slik at kursene går for høyt eller for lavt. Om utsiktene virker rosenrøde, er det ingen grenser for hvor rosenrøde de kan være. Når utsiktene mørkner, ledes vi til å forestille oss alt det gale som kan skje. Og så blir den første impulsen videreført og forsterket; det tar gjerne litt tid før alt spilles ut.

 8. Klimarisiko i praksis: Karbonskatt?

  For å få et bilde av effektene av en global karbonskatt gjorde vi i sommer en øvelse, en stresstest om du vil, på porteføljen i Pareto Aksje Norge. Resultatene var noe annerledes enn man kanskje kunne trodd.