Til hovedinnhold
 1. Melding til andelseiere Pareto plc

  Prospektsupplementet til underfondene i Pareto plc er oppdatert med informasjon knyttet til taksonomien og offentliggjøringsforordningen (SFDR).

 2. Resultater fra andelseiermøte

  8. desember 2021 ble det avholdt andelseiermøte i Pareto Aksje Norge, andelsklasse A, for å behandle foreslåtte vedtektsendringer. Samtlige forslag ble godkjent.

 3. Resultater fra andelseiermøte

  8. desember 2021 ble det avholdt andelseiermøte i Pareto Global, andelsklasse A, for å behandle foreslåtte vedtektsendringer. Samtlige forslag ble godkjent.

 4. Ekstrapolering og læring

  Finansmarkeder har som kjent en tendens til å overdrive betydningen av ny informasjon, slik at kursene går for høyt eller for lavt. Om utsiktene virker rosenrøde, er det ingen grenser for hvor rosenrøde de kan være. Når utsiktene mørkner, ledes vi til å forestille oss alt det gale som kan skje. Og så blir den første impulsen videreført og forsterket; det tar gjerne litt tid før alt spilles ut.

 5. Klimarisiko i praksis: Karbonskatt?

  For å få et bilde av effektene av en global karbonskatt gjorde vi i sommer en øvelse, en stresstest om du vil, på porteføljen i Pareto Aksje Norge. Resultatene var noe annerledes enn man kanskje kunne trodd.

 6. Båten blir til mens vi ror

  Verden har flust av utfordringer som bare kan løses gjennom felles regler, samordning og samarbeid mellom flere land. Problemet er at det skorter på kjøreregler.

 7. En veldig spennende og interessant jobb

  – Noe som motiverer meg er at jeg ser at hard jobbing og innsats blir belønnet. Å lykkes hviler mye på en selv, sier Monica Urnes, som startet sin karriere i Pareto Asset Management for ni år siden.

 8. Tynn luft eller fast grunn?

  Dette året har budt på mange overraskelser. Og jeg vet at noen av dere heller mot å legge det sterke aksjemarkedet i overraskelseskurven. Etter ti måneder av 2021 har S&P 500 kastet av seg nesten 25 prosent, på toppen av – kanskje mer forbausende – 18 prosent året før. Siden bunnen i mars 2020 er totalavkastningen oppe i 111 prosent. Tilsvarende tall for den norske hovedindeksen er 88 prosent.