Til hovedinnhold
 1. Snøret i bånn

  I 2004 investerte Pareto Aksje Norge i Lerøy Seafood Group, en forholdsvis børsfersk aksje med markedsverdi på litt over milliarden.

 2. Kaos og forutsigelighet

  Jeg hørte nettopp at april er utpekt som Financial Literacy Month. Dette er det, neppe overraskende, våre yrkeskolleger over dammen som står bak. Ditt-og-datt-dager kommer gjerne derfra.

 3. Innkalling til valgmøte

  Det vil bli avholdt valgmøte for våre norskregistrerte verdipapirfond fredag 20. mai 2022, kl. 08.00.

 4. Fin, forutsigelig svakhet

  Microsoft hadde en dårlig start på dette årtusenet. Over nesten 15 år, fra romjulen 1999 til juli 2014, leverte aksjen null avkastning.

 5. Årsrapport 2021

  Ved inngangen til 2021 hadde finansmarkedene ristet av seg sjokket etter utbruddet av pandemien vinteren/våren 2020.

 6. Forbrytelse og straff, og belønning

  Russlands invasjon av Ukraina fortsatte med uforminsket styrke, med kraftig økende sivile tapstall og rapporter om forferdelige grusomheter. Råvareprisene klatret enda høyere, drevet av bekymringer for leveringssikkerheten, og inflasjonspresset økte.

 7. Finansmarkedene og økonomien i 2021

  Gode nyheter, dårlige nyheter og virkelige nyheter. I 2021, tilbake fra dypet av pandemien, fikk vi mange gode nyheter. Men ikke gode nok til at de økonomiske stimulansene måtte reverseres. Vi fikk også en udiskutabel påminnelse om hva som i realiteten driver avkastningen i finansmarkedene.

 8. Resultater fra andelseiermøte

  25. mars 2022 ble det avholdt andelseiermøte i Pareto Likviditet for å behandle foreslåtte vedtektsendringer. Samtlige forslag ble godkjent.

 9. Sustainability report 2021

  En av våre forpliktelser som et svanemerket kredittfond er å publisere en årlig rapport om fondets bærekraftsresultater.