Til hovedinnhold

Kredittmarginer på globale high yield-obligasjoner hadde steget med 40-50 basispunkter, aksjeindeksen S&P 500 hadde tapt mer enn 18 prosent siden starten av januar og over 12 prosent den siste måneden, og Google fikk en søketopp på begrepet recession (resesjon). R-ordet har en spesiell klang i aksjemarkedet. Nordiske aksjemarkeder gjorde det riktignok noe bedre, ikke minst fordi det norske markedet ble løftet av den sterke oljeprisen.

Så, fra de tyngste dagene i mai, trakk kredittmarginene inn med rund 20 basispunkter, mens aksjemarkedene steg med opptil seks prosent. Effektiv rente på tiårige amerikanske statsobligasjoner, som hadde steget med nesten et kvart prosentpoeng tidlig i mai, endte faktisk måneden med en liten nedgang. Kinesiske nedstengninger ble delvis opphevet, og inflasjonsspøkelset trakk renteklørne litt inn.

Et lettelsens sukk? Ja, helt klart.

Et vendepunkt? Det magiske øyeblikket da markedet endelig innså at det ikke ville kveles av inflasjon, kontraktiv pengepolitikk og kanskje resesjon?

Jeg skulle så gjerne svart bekreftende. Det ville være en velsmakende gjetning. Men jeg må nok erkjenne at det ville vært en pretensiøs bommert. Finansmarkeder har et uendelig antall vendepunkter. Jo nærmere du titter, desto flere «vendepunkter» finner du. Med millioner av investorer på uopphørlig leting etter nøkkeldata er det alltids tall eller argumenter å finne til støtte for den eller de hypoteser de måtte ha. Det er derfor vi har volatilitet. Den virkelig avgjørende informasjonen er det langt mellom.

I aksjemarkedet vet vi egentlig bare dette: Den langsiktige trenden er stigende. Underveis vil kursene svinge betydelig. Og hver eneste lille sving reflekterer noens oppfatning av at markedet går den eller den veien.

I den grad slike oppfatninger blir kringkastet, vil du saktens være best tjent med å oppfatte dem som støy. Det betyr ikke at de er tåpelige eller overfladiske. De kan godt være en innsiktsfull refleksjon av grundig kjennskap til finansielle markeder og realøkonomien. Det er bare det at det er grenser for hva vi kan vite om fremtiden.

Om du synes det lyder avskrekkende, har du antagelig gått glipp av en hel masse avkastning.

 Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter