Til hovedinnhold

Mens mange studenter tar velfortjent fri i sommerferien, har Paretos summer interns valgt å tilbringe sommeren innendørs. Mange lurer kanskje på om det bare er jobb og slit. 

– Det har først og fremst vært utrolig gøy! Vi har blitt tatt godt imot fra begynnelsen og fått god oppfølging av forvalterne hele veien, forklarer Filip.

Mathea oppsummerer det slik:

– Alt i alt er jeg strålende fornøyd med sommeren og kan virkelig anbefale dette internshipet for alle som er nysgjerrig på ESG, investeringer og forvaltning, sier Mathea.

Mathea Berg Vindsetmo

  • Studiested: NTNU
  • Linje: Industriell økonomi og teknologiledelse

Hvordan har det vært å jobbe som intern i Pareto Asset Management?

– Før jeg startet hadde jeg høye forventninger til læringsutbytte. Disse forventningene er virkelig innfridd. Vi har blitt plassert sammen med erfarne forvaltere og fått ta en aktiv del i teamet. Det har vært en glede å jobbe sammen med teamet på Pareto Aksje Norge i sommer. Jeg føler meg utrolig beæret over å ha fått muligheten til å høste av deres kunnskap og erfaringer. Det har vært rom for å prøve og feile, og jeg er veldig imponert over den gode kulturen de har bygget i selskapet. Jeg har stortrivdes sammen med de andre internsene og de fast ansatte.

Denne sommeren har jeg, sammen med Tor, gjennomført en kvantitativ ESG-analyse av alle Pareto Aksje Norges porteføljeselskaper. I tillegg har vi utført sektor- og peeranalyser for å sette funnene våre i perspektiv. Dette har satt oss i en unik posisjon for å få grundig forståelse av hvert enkelt selskap. Vi har også jobbet med selskapsmodelleringer av potensielle investeringsmuligheter.

Hva er den viktigste lærdommen du tar med deg herfra?

– Jeg tar med meg masse verdifull innsikt – både faglig og hvordan hverdagen som forvalter ser ut. Hvis jeg skal trekke frem den viktigste lærdommen, må det bli alt som ligger bak en investeringsbeslutning og økt forståelse for markedet. Og ikke minst tar jeg med meg mange nye gode vennskap. 

Årets summer interns 2022 (fra venstre): Frida Rosmer Hauge, Filip Raaen Mathisen, Mathea Berg Vindsetmo og Tor Andre Vorpenes.

 

Filip Raaen Mathisen

  • Studiested: Norges Handelshøyskole / NOVA SBE & Universitetet i Bergen
  • Linje: Dobbelgrad i finans & datateknologi

Hvordan har det vært å jobbe som intern i Pareto Asset Management?

– Gjennom internshipet har jeg fått flere utfordrende oppgaver som har krevd kunnskap innen både økonomi og IT. Jeg har tilbragt mesteparten av sommeren med å lage en statistisk analyse av hva som er drivere for avkastning i Nordens største selskaper. I tillegg har jeg laget programmer i Python som kan brukes til å effektivisere datainnhentingsprosesser. Forvalterne har vist stor interesse for arbeidet vi gjør, og har alltid vært svært hjelpsomme dersom vi har trengt det.

I tillegg til alt det morsomme vi har gjort på jobb, har det skjedd mye gøy etter arbeidstid. Det har sjelden vært en uke uten at en gjeng fra kontoret har gjort noe sosialt etter jobb – noe jeg har vært spesielt fornøyd med!

Hva er den viktigste lærdommen du tar med deg herfra?

– I løpet av sommeren har jeg lært utrolig mye! Jeg tror imidlertid det viktigste jeg sitter igjen med er innblikket jeg har fått i hvordan investeringsbeslutninger tas av profesjonelle. På skolebenken er det et enormt fokus på beregning av nøkkeltall og analyser som ofte bygger på usikre forutsetninger. Det har vært utrolig spennende å se hvilke andre faktorer forvalterne vurderer i forkant av sine beslutninger.

 

Frida Rosmer Hauge

  • Studiested: Handelshøyskolen BI
  • Linje: Master of Science in Quantitative Finance

Hvordan har det vært å jobbe som intern i Pareto Asset Management?

 – Det har vært veldig lærerikt og gøy. Å kunne arbeide tett med noen av de flinkeste menneskene i bransjen har vært veldig motiverende. Gjennom sommeren har jeg arbeidet med analyse av Pareto Globals bærekraftsprofil. Bærekraftig finans har jeg ikke hatt så mye erfaring med, så det å sette seg inn i europeiske lovverk for å lage en detaljert analyse bestående av både kvalitative og kvantitative data har vært spennende og ikke minst utfordrende. I løpet av sommeren har vi møtt to av selskapene i porteføljen for å bli bedre kjent med selskapenes tilnærming til bærekraft. Sluttresultatet av prosjektet ble vel mottatt, så det å presentere det for hele Pareto Asset Management vil jeg si var høydepunktet.

Hva er den viktigste lærdommen du tar med deg herfra?

 – Det har vært veldig lærerikt å se hvordan et fond drives i praksis og hvordan investeringsbeslutninger tas. I tillegg har det vært veldig spennende å lære mer om bærekraftig finans og kombinere det med kvantitative metoder for å analysere ESG-risiko.

Før jeg startet hadde jeg høye forventninger til læringsutbytte. Disse forventningene er virkelig innfridd.

Mathea Berg Vindsetmo

 

Tor Andre Espedal Vorpenes

  • Studiested: Handelshøyskolen BI
  • Linje: Finans

Hvordan har det vært å jobbe som intern i Pareto Asset Management?

– Veldig spennende og lærerikt! Alle i selskapet på tvers av avdelinger har vært imøtekommende i et veldig hyggelig arbeidsmiljø. Det har vært varierte oppgaver med frie tøyler, noe som har gitt mye ansvar. Mathea og jeg har blant annet gjennomført en omfattende ESG-analyse av Pareto Aksje Norge. Ved å samle inn ESG-data på porteføljeselskapene og deres konkurrenter, har vi vektlagt fondets relative posisjon i sine respektive sektorer. Resultatene fra analysen vår ble presentert for Pareto Asset Management. Utover ESG-arbeidet utførte jeg SOTP-analyser av selskaper på fondets skyggeliste innen fornybar energi og teknologi, som også ble presentert for forvaltningsteamet. Videre har fått vi være med på kvartalspresentasjoner og møter med ledelsen i selskaper. Det har gitt et unikt innblikk i en typisk resultatsesong i bransjen.

Hva er den viktigste lærdommen du tar med deg herfra?

– Muligheten til å lære fra svært dyktige medarbeidere og bli utfordret. Det har vært mange interessante diskusjoner om investeringsfilosofier og enkeltselskaper som har vært veldig lærerikt! Forvalterne har aktivt søkt etter våre synspunkter fordi de drar nytte av å få et nytt perspektiv eller en helt annen vinkling.