Til hovedinnhold

Sania Aslam Masood, Pia Ottilia Danielsen, Vetle Magnussen Andreassen, Kathrine Wettre, Thomas Mürer Schjøll og Amalie Florival skal jobbe deltid ved siden av studier. Mens noen skal arbeide med analyse i forvaltningsavdelingen, skal andre inn i driftsavdelingen eller jobbe med salg/marked.

– Hovedgrunnen til at Pareto Asset Management oppretter deltidsstillinger for studenter er at vi har stor tro på at unge mennesker er fremtiden. Vi ønsker å investere i dem, og vi ønsker å se dem lykkes! De bringer ny og innovativ kunnskap som kan bidra til vekst og kvalitet i selskapet. Mangfold på flere områder bidrar også til et bedre, triveligere og ikke minst kulere miljø. Det å kunne gi den muligheten til engasjerte, motiverte og kreative studenter er en vinn-vinn-situasjon for alle, sier administrerende direktør Eric von Koss Torkildsen.

– I tillegg til at studentene får en unik erfaring, ønsker vi å kunne inspirere unge mennesker og gi dem en smakebit på hvordan det er å jobbe hos oss. Vi håper også å kunne smitte dem med vår entusiasme for investeringer. Dersom vi gjør en god jobb med det, ser vi dem kanskje igjen om noen år i en heltidsstilling, sier Eric.

Møt våre nye deltidsansatte

Fra venstre, bak: Vetle Magnussen Andreassen, Pia Ottilia Danielsen og Kathrine Wettre. Fra venstre, foran: Amalie Florival, Sania Aslam Masood og Thomas Mürer Schjøll.

Sania Aslam Masood (22)

Studiested: Handelshøyskolen BI Oslo
Linje: Bachelor i Finans, 3. året

1. Hvorfor har du valgt å studere finans?
Jeg har alltid hatt en genuin interesse for tall og det å kunne se verdier vokse. Det å kunne vite hvilke variabler som bidrar til vekst eller ikke, var det som vekket interessen for å studere finans. Jeg ønsket å tilegne meg en bredere markedsforståelse, teorien bak investeringer, og som en bonus ble nye interesser dyrket under studieløpet.

2. Hva er drømmejobben?
Drømmejobben for meg er ikke en spesifikk retning eller en spesifikk stilling innen finans, men heller muligheten til å påvirke og bidra til samfunnet, muligheten til å hjelpe andre ved å skape verdier. Finans er stadig under utvikling i høyt tempo med stor påvirkningskraft som bærer en del ansvar, så det å kunne være med på den utviklingen og gi tilbake til samfunnet – dèt hadde vært drømmejobben!

 

Pia Ottilia Danielsen (25)

Studiested: NMBU
Linje: Master i Økonomi og administrasjon med spesialisering i Finans

1. Hvorfor har du valgt å studere finans?
Det er egentlig tilfeldigheter som har ført til at jeg endte opp med å studere finans. Det er nok mitt politiske engasjement som først trigget et behov for en økonomisk forståelse i bred forstand. Etter så å ha valgt feil studieretning, var det en samtale med en studieveileder som endte opp med en søknad til bachelor i finans på BI. Men alt summeres vel opp i at jeg er flinkere med tall enn med ord.

2. Hva er drømmejobben?
Jeg kunne tenke meg å jobbe med analyse. Gjerne innen bærekraftig finans, hvor jeg får bruk for min bakgrunn i finans samtidig som jeg får utløp for mitt politiske engasjement. Jeg mener finansbransjen sitter på en unik posisjon til å endre verden i en positiv retning, og det vil jeg gjerne være med på.

 

Vetle Magnussen Andreassen (23)

Studiested: Handelshøyskolen BI
Linje: Økonomi og ledelse (Siviløkonom)

1. Hvorfor har du valgt å studere finans?
Grunnen til at jeg valgte å studere finans er at økonomi har en enorm betydning for samfunnet, bedrifter og enkeltpersoner. Det er en bransje som er i konstant utvikling, og man er aldri ferdig utlært. Jeg synes det er utrolig fascinerende å skape verdi gjennom kapitalforvaltning og forstå prinsippene som ligger til grunn, og da føltes det riktig å velge en studieretning innenfor økonomi og finans.

2. Hva er drømmejobben?
En drømmejobb for meg vil nok innebære å kunne få jobbe med kapitalmarkedene, kanskje da spesielt som forvalter!

 

Kathrine Wettre (22)

Studiested: Handelshøyskolen BI Oslo
Linje: Bachelor i Finans, 3. året

1. Hvorfor har du valgt å studere finans?
Jeg valgte å studere finans fordi jeg har alltid vært glad i tall og likt å løse komplekse problemer. I tillegg var jeg interessert i å lære mer om finansmarkedet og investeringer.

2. Hva er drømmejobben?
Jeg har en stor interesse for det nordiske obligasjonsmarkedet og jobber i dag deltid som analytiker for Pareto Nordic Corporate Bond. Når jeg er ferdig med masterstudiet er drømmen å jobbe innenfor det nordiske obligasjonsmarkedet. Deltidsjobben min i Pareto har gitt meg et unikt innblikk og erfaring i finansmarkedet.

 

Thomas Mürer Schjøll (21)

Studiested: Handelshøyskolen BI Oslo
Linje: Siviløkonom, 5-årig integrert master

1. Hvorfor har du valgt å studere finans?
Jeg har valgt å gå siviløkonomlinjen, da det er en bred og allsidig utdanning som gir mange muligheter. Bachelor-delen av studiet dekker en rekke emner som gir en generell, men viktig forretningsforståelse. Utdanningen gir et godt grunnlag for å løse alt fra tekniske bedriftsøkonomiske problemer til emner innenfor jus og ledelse, noe jeg anser som svært verdifullt. Master-delen muliggjør spesialisering innenfor en av åtte «majors», der jeg planlegger å fordype meg i finans. Alt i alt får jeg en blanding av fordypning og bredde, noe jeg vil få nytte av i arbeidslivet.

2. Hva er drømmejobben?
Jeg har i de siste årene fattet interesse for aksjer, og har vært så heldig å få lov til å jobbe med dette ved siden av studiene på BI, både innenfor forvaltning og med handel av blant annet aksjer på vegne av kunder i tidligere arbeid. Dette har gitt meg et ønske om å jobbe innenfor aksjemarkedet, men med akkurat hva har jeg ennå ikke funnet ut av. Jeg tenker at veien blir til mens man går.

 

Amalie Florival (24)

Studiested: Handelshøyskole BI Oslo
Linje: Master i sustainble finance

1. Hvorfor har du valgt å studere finans?
Først og fremst har jeg valgt å studere finans fordi jeg synes det er en utrolig spennende bransje og alltid har vært fascinert av finansmarkedet og hvordan det fungerer. Bransjen er hele tiden i endring, noe som åpner opp for nye utfordringer og muligheter.

Finansstudiet var riktig for meg for å få en dypere forståelse av hvorfor og hvordan finansielle beslutninger tas, ikke bare på grunnlag av tall, men også ikke-finansielle verdier.

Med økende fokus på klima og bærekraft falt valget på sustainable finance / bærekraftig finans. Jeg synes det er spennende hvordan bedrifter nå og i fremtiden skal omlegges til nye utfordringer og krav som stilles både fra staten og fra kunden. Dette er kunnskap jeg tror vil komme godt med i tiden fremover.

Jeg trives godt med tall og nye utfordringer og tror en master i finans samt god arbeidserfaring hos Pareto vil gi meg en god start og gode forutsetninger for å lykkes i arbeidslivet!

2. Hva er drømmejobben?
Drømmejobben er å jobbe som analytiker innen finans.

 

Vi ønsker de alle hjertelig velkommen til Pareto Asset Management!