Til hovedinnhold

Om dette ikke automatisk betyr at USA er i resesjon, er det et faktum at Google-søk på «recession» nådde en topp i juli. Min innboks har rent over av bloggvarsler og kommentarer om resesjon.

Og markedene gikk til himmels! S&P 500 leverte 9,2 prosent, mens OMX Nordic 40 kastet av seg hele 11,5 prosent denne måneden.
Forvirret og forundret? Jeg vil gjerne sitere professor Panos N. Patatoukas ved UC Berkeley: "A long line of research finds that stock returns are unrelated to news about GDP growth."

En mulig årsak er at dårlig nytt om BNP kan oppveies av rentekutt. Men den muligheten er så langt fra juli 2022 som vi kan komme. Amerikanske Federal Reserve satte opp styringsrenten med 75 basispunkter for andre gang på rad, mens den europeiske sentralbanken ECB med 50 punkter leverte sin første renteøkning på elleve år (riktignok bare til null for innskuddsrenten).

Det var riktignok tilfelle at lange markedsrenter falt, men fallet var forholdsvis beskjedent. Effektiv rente på tiårige amerikanske statsobligasjoner falt med 33 punkter. Det alene ville ikke vært nok til å fyre opp sommerfesten. Mer dempede sentralbankuttalelser tilsa riktignok en mindre skremmende rentebane, men dette burde være diskontert i lange markedsrenter.

Det må være lov å si at juli endte med betydelig lavere risikoaversjon. Risk-on, for å bruke bransjeslang. Bare se her: Kredittmarginer på amerikanske high yield-obligasjoner falt med mer enn 100 basispunkter. Tilsvarende fall har vi bare sett fire ganger siden finanskrisen var over.

Kanskje fear-off hadde vært en mer treffende formulering. Etter en stri strøm av dårlige nyheter og skumle prognoser hadde mange investorer forberedt seg på det verste, eller i alle fall på verre tider, med lavere andel aksjer og mindre lånefinansiering på Wall Street. Med litt tid til å puste og tenke seg om, kan nok noen ha kommet på tanken om at det kanskje ikke ville gå så ille likevel. Slik kunne det i alle fall se ut ved utgangen av juli.

Moralen i månedens historie? Aldri glem at markedet diskonterer det som markedet ser. Treffsikkerheten er dårlig, fra vill overskyting til dyp underskyting, så vi vet aldri om spotprisene er, uhm, spot on. Men vi kan være trygge på at dårlige nyheter og illevarslende anslag aldri blir neglisjert. Aksjekursene er like engstelige som du er.

 

"Stock Market Returns and GDP News"
Panos N. Patatoukas,
Journal of Accounting, Auditing & Finance, October 2021Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter