Til hovedinnhold

Globale investment grade-obligasjoner, målt ved indeksen Bloomberg Global Aggregate, falt med over 16 prosent. Kredittmarginene på globale high yield-obligasjoner steg med omtrent 1,7 prosentpoeng, på toppen av en økning på opptil fire-fem prosentpoeng i markedsrentene. Vi vet alle hva sånt gjør med obligasjonsverdiene.

Så det var definitivt mange investorer som tapte mange penger.

Når det er sagt, var tapene slående ulikt fordelt. I aksjemarkedet ble nesten 1/3 skrelt bort fra Nasdaq-indeksen, med et tap på nærmere 9.000 milliarder dollar. Den norske hovedindeksen klarte nesten å holde stillingen, og minst ett aksjefond leverte positiv avkastning (ja, det er litt dårlig skjult markedsføring her).

Globalt ser vi at MSCIs vekstindeks stupte med 26,9 prosent, mens den tilsvarende verdiindeksen bare falt med 2,9 prosent. Disse to indeksene representerer grovt fortalt hver sin halvpart av verdensindeksen, der skillelinjen er definert ved prisingen.

Den røde tråden her er rentesensitiviteten. Aksjene i Nasdaq har typisk mye av sin forventede inntjening et godt stykke inn i fremtiden, slik også vekstaksjene i verdensindeksen har. Den norske hovedindeksen har et mye høyere innslag av verdiaksjer, i særdeleshet energiaksjer, som hadde et spesielt godt år grunnet den europeiske energikrisen etter Russlands angrep på Ukraina.

På rentesiden har jeg sett påstander om at 2022 var det verste året på nesten 100 år. Det kan saktens være tilfelle for obligasjoner med lang durasjon og fast kupongrente. For nordiske obligasjoner med flytende rente, derimot, som oftest også med noe kortere durasjon, var dette året slett ikke så verst likevel. Med litt mer dårlig skjult markedsføring kan jeg jo nevne at minst ett crossover-fond (miks av investment grade og high yield) klarte å gå i pluss, og jeg vet om et rent high yield-fond som neesten klarte det …

Denne svært sprikende oppsummeringen av det forgangne året kan tjene som en potensielt lønnsom påminnelse om at risiko antar mange skikkelser. Amerikanske statspapirer, som har lavere kredittrisiko enn det meste du kan tenke deg, var en bent frem elendig investering i 2022. High yield-obligasjoner, som åpenbart har mye høyere kredittrisiko, ble støttet av høyere løpende rente og gjorde det derfor noe mindre elendig.

Det fantes enda verre valg enn globale obligasjoner. For eksempel kryptovalutaen Bitcoin, som falt med mer enn 60 prosent. Eller Bitwise-indeksen, som bare klarte å beholde 16 prosent av startverdien. Du leste rett – tapet utgjorde 84 prosent. Til sammenligning steg DJ Commodity Index (råvarer) med elleve prosent. Hva som skiller dem? En av disse investeringene har bare én prisdriver, og det er at du finner en enda mer optimistisk investor. Gjør du ikke det, er det ingenting som kan understøtte prisen. Med råvarer, som med aksjer i lønnsomme selskaper, får du et ekte produkt for pengene. Med sistnevnte får du dessuten en reell oppbygging av verdier.

Om du ikke allerede har sett det, er det en mer generell moral I denne historien: Selv i et så urolig og svakt år som 2022 finnes det muligheter til å tjene penger. Du må bare gå litt grundigere til verks.Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter