Til hovedinnhold

Som kunde i Pareto AM eier du andeler i et eller flere av våre fond. Fond forvaltet av Pareto AM er i dag registrert i Verdipapirsentralen ASA (VPS) og Pareto AM fører andelseierregisteret for fondene der. Den 5. juni blir Pareto AMs fond avregistrert i VPS  og dine fondsandeler i Pareto AMs fond blir automatisk flyttet til en ny konto i vår nye andelseierregisterløsning. Med føringen av  andelseierregister på egen hånd, innfører vi tilsvarende løsning som de største norske kapitalforvalterne. Vi presiserer at flyttingen skjer automatisk og at du ikke trenger å gjøre noe i forbindelse med flyttingen.

Ny kundeportal lanseres i forkant av flytting

I forbindelse med flyttingen, lanserer vi en ny kundeportal på våre nettsider. Der kan du blant annet følge markedsverdien av fondene, beholdningen og se transaksjonshistorikken. Transaksjoner direkte gjennom VPS Investortjenester vil opphøre fra og med 5. juni. Meldinger du tidligere har mottatt fra VPS, vil du heretter finne i postkassen hos Pareto AM (www.paretoam.com ).

Nytt andelseierregister – automatisk flytting

Flyttingen til nytt andelseierregister skjer automatisk, uten kostnader og har ingen skattemessige konsekvenser, og får ingen betydning for dine rettigheter. Den blir ikke betraktet som noen realisasjon av fondsandeler. Når flyttingen er gjennomført vil du motta en melding fra Pareto AM. VPS vil også sende endringsmelding for å bekrefte at andelene er flyttet ut av VPS. Dersom du senere ønsker å pantsette fondsandelene dine må dette skje ved melding til Pareto AM.

 VPS konto hos Pareto AM eller andre tilbydere

Er din VPS-konto opprettet direkte hos oss, vil VPS-kontoen automatisk bli avsluttet etter at andelene har blitt ført ut og kontoen blir stående tom. Har du andelene dine på en VPS-konto opprettet av en annen tilbyder enn Pareto AM vil den bestå, men fondsandelene i fond forvaltet av Pareto AM vil bli flyttet til vår nye andelseierregisterløsning. Har du andre verdipapirer på denne VPS-kontoen vil du fortsatt kunne se disse i VPS Investortjenester, men fondsandeler i Pareto AMs fond vil kun vises i vår kundeportal. Informasjon om beholdning, spareavtaler, skatteberegninger og eventuelt skjermingsfradrag vil også følge med til din konto hos Pareto AM. Eldre års- og realisasjonsoppgaver vil være tilgjengelig i VPS-systemet inntil 31. desember 2024.

Aksjesparekonto

Tilsvarende vil gjelde for fondsandeler registrert på en aksjesparekonto hos Pareto AM. Kunder som har fond fra Pareto AM hos en annen tilbyder av aksjesparekonto, tilrådes å kontakte sin eksisterende tilbyder av aksjesparekonto for å forsikre seg om at skattemessig kontinuitet vil bli ivaretatt i forbindelse med flyttingen av andelseierregisteret. Et alternativ for disse kundene kan være å innløse eller bytte fond før flyttingen gjennomføres.

Rettighetene dine er uendret

Dine rettigheter som andelseier i fond forvaltet av Pareto AM reguleres av verdipapirfondloven. Rettighetsregistrering og rettsvern for konto- og rettighetshavere som hittil har vært basert på verdipapirsentralloven vil fremover baseres på verdipapirfondlovgivningen. Avgjørelsen om å bytte andelseierregister går ikke utover dine juridiske rettigheter som eier av fondsandeler. Som andelseier får du videreført beskyttelsen som ligger i verdipapirfondlovgivningen. Vår konsesjon til å drive verdipapirfondsforvaltning gitt av Finanstilsynet er uendret.

Trenger du mer informasjon?

Dersom du lurer på noe ta kontakt med din kundekontakt, eller ta kontakt med oss på telefon 22 87 87 00 eller post@paretoam.com.