Til hovedinnhold

I 2018 ble fondet det første rentefondet i Norge og Sverige som fikk tildelt Svanemerket. Tidligere i år kunngjorde merket en innstramming i ESG-kriteriene som må oppfylles og sendte en oppfordring til alle lisenshavere om å sette seg inn i de oppdaterte kriteriene og søke ny lisensgodkjenning.

De siste månedene har fondets ESG-analytiker Nawel Boukedroun jobbet sammen med fondets forvalterne for å møte merkets oppdaterte og strengere ESG-kriterier. Fredag ​​25. november ble fondet tildelt den formelle sertifiseringen på et arrangement i Stockholm.

Fredag 25. november ble laget tildelt den formelle godkjenningen på et arrangement i Stockholm.

– Vi er veldig takknemlige og stolte over å være det første rentefondet som får sertifisering fra Svanemerket for anvendelse av andregenerasjonskriteriene. Samlet sett var fondsattributtene og investeringspraksisen i tråd med de nye kravene, forteller hun. – Når det er sagt, var noen av de nye kriteriene mer utfordrende enn andre og krevde ytterligere undersøkelser. Kravet om biologisk mangfold og taksonomien var to av dem.

Vanskelige dilemmaer må ikke bli en unnskyldning 
Eksperter er enige om at klimaendringer og tap av biologisk mangfold bør takles sammen. Men i motsetning til klimaendringer kan tap av biologisk mangfold oppstå av forskjellige årsaker. Det er mye mer komplisert å forstå og måle bedrifters negative påvirkning på arter og økosystemer.

EUs taksonomi gir også noen utfordringer: Rammeverket er meget komplekst og fortsatt under utvikling, og mange selskaper ikke er helt klare til å rapportere om kvalifikasjoner og/eller betydelige bidrag.

Dilemmaer bør ikke være en unnskyldning for passivitet

Nawel Boukedroun ESG-analytiker

En tredjeparts forsikring om sammenheng
I 2021 definerte fondet et bærekraftig mål ved siden av målet om å gi positiv avkastning. Fondet har blitt klassifisert som et Artikkel 9-fond ("mørkegrønt") under EUs forordning Sustainable Finance Disclosure Regulations ("SFDR").

– I sammenheng med nye regler forblir betydningen av «bærekraftige investeringer» abstrakt og skaper sprik. Jeg tror den nye generasjonen kriterier kom til rett tid. Mens EUs ledende bærekraftseksperter ser på felles standarder, er vårt forslag avhengig av en strukturert og transparent måte å vurdere selskapers bærekraftsrelaterte aspekter på, sier Boukedroun.

– Jeg er overbevist om at Svanemerket er et flott visumstempel. For våre kunder er det en uavhengig tredjeparts forsikring om sammenheng mellom uttalelser og praksis, avslutter hun.

De viktigste endringene

  • Forbedret ESG-analyse: Nye kriterier er lagt til investeringsprosessen vår, med strengere klimaendringskrav i bransjer med store utslipp som aluminium, stål, tremasse og papir. Fondet må også spore og vedlikeholde en andel av selskaper med et validert 1,5°C vitenskapsbasert rammeverk. Ytterligere hensyn til biologisk mangfold og EU-taksonomi er nå inkludert for å guide fondsforvalterne i investeringsprosessen.
  • Intensivert aktivt eierskap: Vår engasjementsprosess er styrket og vi har definert en systematisk måte å identifisere og utføre engasjement på. Her forventet Svanemerket at vi skulle definere og rapportere klare, spesifikke og tidsbestemte mål for hvert engasjement. Forvaltningsteamet må foreta og/eller opprettholde en minimumsgrense for diskusjon og gjennomføre regelmessige vurderinger av engasjementene.
  • Tilby åpenhet til investorer: Investeringspolicyen gjøres offentlig tilgjengelig. Den årlige bærekraftsrapporten skal inneholde informasjon om tiltak som er utført i perioden, for ulike temaer: Ekskluderinger av beholdninger som ikke lenger oppfyller fondets krav, oppsummering av hovedengasjementsdialoger, ESG-risiko og muligheter i fondets største beholdninger, en beskrivelse av progresjonen til de største klimagassutslipperne og selskapets etterslep i å ivareta biologisk mangfold.

*Utdelingen av Svanemerket utføres av Miljömärkning Sverige AB, som jobber på vegne av den svenske regjeringen, og ikke representerer noen aktører i fondsbransjen.

Rapport om ansvarlige investeringer

Denne artikkelen er en introduksjon til vår rapport om ansvarlige investeringer nr. 2-2022. Les hele rapporten (engelsk) her.