Til hovedinnhold

Ta 2018: MSCIs verdensindeks står notert med minus syv prosent i lokal valuta. Om våre år isteden hadde sluttet med november, ville det året ha gitt en positiv avkastning med pluss to prosent. Og så ville det påfølgende året ha vært tilsvarende mindre fantastisk.

November 2022, litt mer aktuelt, ble en riktig god måned for både aksjer og ikke minst obligasjoner, med en avkastning på rundt regnet fem prosent for global investment grade. Dette er naturligvis forsiden av mynten vi kaller renterisiko, da vi her snakker om obligasjoner med lang durasjon og fast kupongrente. Året under ett har til gjengjeld vært rent ut elendig for denne aktivaklassen, med en negativ avkastning på 16-17 prosent fra starten av januar.

Målt i lokal valuta leverte verdensindeksen denne måneden en avkastning på 5,7 prosent. Det er utvilsomt et hyggelig tall, men det er ikke eksepsjonelt. November 2022 er ikke blant de 50 beste månedene i denne indeksens historie.

Hvis vi imidlertid ser de to siste månedene samlet, får vi en total avkastning på 13,3 prosent. Bedre avkastning har vi bare sett syv ganger siden starten av denne indeksen ved inngangen til 1970-årene. På sett og vis har vi altså nettopp hatt to måneder for historiebøkene, skjult bak det enkle faktum at vi ikke pleier å gjøre opp status etter nettopp to måneder.

For ordens skyld: Dette er så bakoverskuende som det kan bli. Jeg aner ikke hva som kommer til å skje de neste par månedene. Jeg ønsket rett og slett å påpeke at vi nettopp har opplevd en bemerkelsesverdig høstspurt i aksjemarkedet.

Så kan du jo prøve å tenke tilbake: Føler du at denne solskinnsavkastningen ble gjenspeilet i høstens kommentarer og reportasjer i media?Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter