Til hovedinnhold
 1. ESG, analyse, avkastning, risiko, motargumenter ...

  Vi har gang på gang uttalt at ansvarlige investeringer ikke handler om å være altruistisk. Vi tror at det også vil lønne seg. Til tross for dette, hoper det seg opp forskning som ser ut til å tyde på noe annet. Så hvorfor velger vi å fortsette?

 2. Betinget kunnskap

  Investeringer innebærer å handle på ukjent kunnskap. Vi vet ikke hvordan veksten vil utvikle seg. Vi vet ikke hvordan rentenivået vil endres. Vi kjenner ikke fremtidige råvarepriser eller geopolitiske skiftninger. Gjennombrudd i kunstig intelligens kommer sannsynligvis som en overraskelse. Og endringer i skatteregler på et innfall? Skriv det på listen.

 3. Resultater fra valgmøte

  På valgmøte, avholdt 31. mai 2023, ble det valgt andelseierrepresentanter til styret i Pareto Asset Management.

 4. Innkalling til valgmøte 2023

  Det vil bli avholdt valgmøte for våre norskregistrerte verdipapirfond onsdag 31. mai 2023, kl. 08.00.

 5. Nærsynt avkastning

  Stigende renter? Fortsatt krig i Europa? Tilstundende kamp om gjeldstaket i USA? Tydeligvis ikke avgjørende. Globale aksjemarkeder steg videre i april, hvilket løftet årets avkastning til 11,4 prosent for STOXX Europe 600 og 9,2 prosent for amerikanske S&P 500.

 6. Gjennomføring av fusjon

  Det er i dag besluttet å gjennomføre en fusjon mellom Pareto Nordic Alpha (overdragende fond) og Pareto Nordic Equity (overtagende fond).

 7. Sustainability report 2022

  En av våre forpliktelser som et svanemerket kredittfond er å dokumentere fondets bærekraftsresultater hvert år.

 8. Omdefinering av risiko

  Det siste året skulle vise seg å bli uvanlig begivenhetsrikt, med regelrett krig, kraftig stigende renter og stadig flere advarsler om en forestående resesjon. Den snudde også mye akseptert visdom på hodet.

 9. Årsrapport 2022

  Årsrapport for våre norskregistrerte fond med informasjon om forvaltningsselskapet og andre finansielle produkter.