Til hovedinnhold

Om du ikke har sett det for lengst: Rentene steg stort sett overalt i februar, meget mulig som en reaksjon på at noen ferske inflasjonstall kom inn over forventningene. Jeg kunne tilføye at prisveksten de siste tre månedene er mye mer beskjeden enn de sedvanlige tolvmånederstallene, men markedet ser ikke ut til å bry seg om det akkurat nå.

Korte renter steg mer enn lange renter, slik at en allerede negativ terminspread vokste i tallverdi. Dette var særlig uttalt i USA, der effektiv rente på toårige statsobligasjoner nådde 4,8 prosent, omtrent 0,9 prosentpoeng over effektiv rente på tiårige statsobligasjoner. Slike forskjeller, såkalt invertering, er tradisjonelt ansett som ganske pålitelige indikatorer på en tilstundende resesjon.

På den mer optimistiske siden finner vi at kredittmarginer på high yield-obligasjoner falt markant i februar, etter å ha falt enda mer i januar. I Europa er high yield-spreaden ned med hele 2,4 prosentpoeng siden sommeren i fjor, mens den har falt med 1,7 prosentpoeng i USA. Slike fall betegner typisk markeder med et «risk-on»-sentiment.

De er også en påminnelse om at renterisiko kan bli dyrere enn kredittrisiko. Over de siste 18 månedene har Bloomberg Global Aggregate-indeksen (investment grade) falt med omtrent 20 prosent, mens Bloomberg Global High Yield (nettopp) har mistet 13 prosent.

S&P 500 falt med 2,4 prosent denne måneden, men både nordiske og bredere europeiske aksjeindekser hadde positiv avkastning. Og jeg vil hevde at det er fundamental støtte. Prisingen i aksjemarkedet er klart lavere enn ved utgangen av 2021, for ikke å si 2020. Den hyppig varslede inntjeningsresesjonen lar i alle fall vente på seg. Estimater for inntjeningen de neste tolv måneder i indeksen Euro STOXX steg i februar og kom da mer enn 60 prosent over nivået ved utgangen av 2020. Tilsvarende estimater for S&P 500 er riktignok ikke like sterke, men de er like fullt 37 prosent over sin notering fra desember 2020.

Blandede signaler, altså – presumptivt sterke negative indikatorer og overraskende positive tall på én og samme tid. Hvordan skal vi tolke det?

Svar: Vi skal ikke overtolke. Husk at i et velfungerende marked kan kjøpere og selgere alltid finne noe som rettferdiggjør deres beslutninger. Har det noensinne vært et marked der alle indikatorer peker i samme retning?Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter